چهارده هزار باشندگان ولایت تخار از برق دوامدار مستفید می شوند

21.08.1399
هزار سمچ، ولایت تخار، 21 عقرب 1399 روز گذشته یک لین برق توسعه یافته و شبکه ی انرژی نوساخت در ولسوالی هزار سمچ ولایت تخار آغاز به فعالیت کرد. آقای حبیب الله پویا، مدیر ولایتی شرکت برشنا افغانستان (DABS)، در این ولایت، مقامات دولتی ولایت تخار و نمایندگان همکاری افغان - آلمان در افتتاحیه اشتراک کردند. حدود چهارده هزارباشندگان قریه های "هزار سمچ و کنجک" مستقیما از شبکه تامین برق مطمئن بهره مند می شوند. کارهای ساخت و ساز این برنامه پانزده ماه در برگرفت. شرکت برشنا با حمایت دوستانه برنامه ی صندوق توسعه زیرساخت های منطقوی (RIDF) این پروژه را تطبیق نموده است. همکاری افغان - آلمان پروژه مذکور را با مصرف مجموعی یک صدو بیست و چهار میلیون افغانی تمویل مالی نموده است.

آقای عبدالله قرلق، والی ولایت تخار در این برنامه چنین گفت: "امروز بسیار خرسندم که در این برنامه مهم و ملی اشتراک کردم. من از باشندگان و مقامات محلی تقاضا دارم که توجه خود را به بهره برداری و مراقبت از اولین پروژه شبکه توزیع و انتقال برق مصرفی در ولسوالی هزار سمچ متمرکز سازند".

در گذشته، باشندگان قریه های هزار سمچ و کنجک به برق مصرفی دسترسی نداشتند. آن عده از باشندگان قریه که توانایی اقتصادی داشتند، از جنراتورهای کوچک دیزلی برای روشنایی و دیگر مقاصد استفاده می کردند. این جنراتورها دلیل عمده آلودگی محیط زیستی در منطقه های مذکور بود. علاوه بر آن، کار با جنراتور ها  و نگهداری از آن ها از لحاظ اقتصادی گران تمام می شود. بخاطر نیاز عاجل و فوری به برق دوامدار، کمیته انکشاف ولایتی تخار این پروژه را آغاز کرد.

آقای حبیب الله پویا مدیر ولایتی شرکت برشنا در ولایت تخار، علاوه نمود: "با اجرای این پروژه، دیگر نیازی به چراغ های سنتی نیست، زیرا اکنون خانوارها به برق و روشنایی دسترسی دارند. این وضعیت زندگی باشندگان منطقه را بهبود می بخشد".

اکنون، باشندگان محلی در خانه ها، مکاتب، بازار ها و داد و ستد‌‍‌‌‍‍‍‌ها به برق دوامدار دسترسی دارند. شبکه تامین برق جدید باعث توسعه اقتصادی می شود، چنان که در حال حاضر ابزارهای برقی و ماشین آلات که نیاز به برق مصرفی دارند مورد استفاده هستند. در جریان دوره ساخت و ساز، روزانه حدود پنجاه تن از باشندگان محلی صاحب وظیفه شده بودند.

جهت تامین برق اقتصادی به قریه ها، هفت سب ستیشن ترانسفارمر با ظرفیت مجموعی 1100 کیلوولت-امپیر نصب شده اند. این سیستم توزیعی از 14 کیلومتر لین انتقالی 20 کیلو ولت و شبکه توزیعی 18.5 کیلومتری تشکیل شده است. در حال حاضر، شبکه ی جدید مذکور برق مصرفی مورد نیاز حدود یک هزار و هفتصد خانواده در قریه های هزار "سمچ و کنجک" را تامین می کند و ظرفیت برق رسانی به خانواده های اضافی را در آینده دارد.

در جریان تطبیق این پروژه، صندوق توسعه زیرساخت های منطقه ای (RIDF) برنامه آموزش در جریان وظیفه، مربی گری و برنامه های آموزشی را برای انجینیران و مدیران شرکت برشنا (DABS) در ولایت تخار ارایه کرد. هدف از این فعالیت ها تقویت ظرفیت این ریاست می باشد تا شناسایی، مدیریت و اجرای پروژه های مشابه به گونه ی مستقل، در آینده صورت گیرد. ریاست محلی برشنا مسئول اجرا و مراقبت از شبکه های برق نوساخت می باشد.

بانک توسعه ای KfW برنامه صندوق توسعه زیرساخت های منطقه ای (RIDF) را به نیابت از وزارت همکاری های اقتصادی و توسعه دولت فدرال آلمان (BMZ) عملی می کند. صندوق توسعه زیرساخت های منطقه ای در نظر دارد با فراهم کردن زیرساخت های اساسی و توانمندسازی اداره و گروه های شهروندی برای برنامه ریزی، اجرا و عملی کردن پروژه های زیربنایی، شرایط زندگی در شمال افغانستان را بهبود بخشد. اقدامات زیرساختی شامل احداث جاده ها، کانال های آبیاری، دیوارهای محافظت در برابر سیل، ساختن مکاتب و همچنین توسعه شبکه برق می باشد. از سال 1389 این برنامه بیش از 270 کیلومتر راه و 98 کیلومتر کانال آبیاری و 15 دیوار حافظت در برابر سیلاب را حمایت مالی، اعمار نموده و بازسازی کرده است. علاوه بر این، این برنامه 29 ساختمان مکتب ساخته و 5750 خانوار را به شبکه برق وصل کرده است. تاکنون 5500 کارمند دولتی در دوره های آموزشی RIDF شرکت کرده اند که هدف آنها آموزش کارمندان ولایتی دولتی است. این امر مؤسسات افغانستان را قادر می سازد پروژه های همانند را در آینده به طور مستقل اجرا کنند.