کتابخانه های جدید برای فاکولته های حقوق و شرعیات پوهنتون بلخ

که ۲۰۰۰ محصل از آن مستفید خواهند شد
28.09.1396
دیروز دو کتابخانه برای فاکولته های حقوق و شرعیات پوهنتون بلخ در مزارشریف رسماً افتتاح گردید. درحدود ۲٬۰۰۰ دانش آموز بشمول ۹۲۰ اناث اکنون به تسهیلات عصری آموزش و ادبیات دستری دارند. روسا و دانش آموزان فاکولته های مذکور و نیز نمایندگان برنامۀ همکاری افغان-آلمان برای پروژۀ تقویت حاکمیت قانون در افغانستان (RoL) در مراسم افتتاحیه اشتراک ورزیده بودند. حکومت آلمان کتابخانه های مذکور را به ارزش مجموعی بیش از ۱،۱ میلیون افغانی تمویل نمود.

سر از امروز دروازه های کتابخانه های مذکور برای تمام دانش آموزان فاکولته های حقوق و شرعیات پوهنتون بلخ باز می باشد. در مراسم افتتاحیه محترمه شکیبا بگراموال، رئیس فاکولتۀ حقوق چنین تبصره نمود: "ما خیلی ممنون هستیم که  برنامۀ همکاری افغان-آلمان برای پروژۀ تقویت حاکمیت قانون در افغانستان پیشنهادات مارا در نظر گرفتند. اکنون دانشگاه ما کتابخانه های عصری را برای دانش آموزان حقوق و شرعیات عرضه می کند."

کتابخانه های جدید یک فضای آرام را فراهم می سازد که در آن محصلان می توانند مطالعه نمایند، بیاموزند و برای امتحانات و دروس خویش آمادگی بگیرند. یک محصل شرعیات چنین تأکید ورزید: " بنابر محدودیتهای مالی محصلان اکثراً قادر نبودند به کتابخانه های شخصی بروند یا کتب خریداری نمایند. اکنون کتابخانۀ جداگانۀ خودرا داریم که کتابهای زیاد دارد و یک محیط خوب آموزش را بوجود آورده است."

در گذشته، پوهنتون بلخ برای تمام فاکولته های تنها یک کتابخانۀ عمومی داشت که به کمبود جای آموزش و کتاب مواجه بود. این وضع اکنون تغییر خورده است. کتابخانه های شرعیات و حقوق کاملاً مجهز بوده و انتخاب ۲٬۰۰۰ عنوان کتاب را بدست می دهد. محصلان اکنون به کتابهای عصری اکادمیک پیرامون موضوعات مورد علاقه و محیط کافی آموزش دسترسی دارند. حقوقدانان ورزیده برای تامین اطمینان حقوقی و دسترسی به عدالت برای تمام شهروندان افغان خیلی مهم می باشد.

علاوه بر تمویل کتابخانه های مذکور ادارۀ همکاری افغان-آلمان کتابداران مسئول را نیز آموزش داده است که اکنون می توانند سیستمهای گروهبندی کتابها را ایجاد نمایند. به این ترتیب، تجهیزات و کتب به آسانی مفقود نمی شود.

برنامۀ تقویت حاکمیت قانون در افغانستان (RoL) از جانب ادارۀ دDeutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH به نمایندگی از وزارت فدرال همکاریهای اقتصادی و انکشاف آلمان (BMZ) تطبیق می شود. هدف این برنامه تأمین حاکمیت قانون، یک نظام خوب فعال قضایی و امنیت حقوقی در افغانستان است. به منظور تأمین امنیت حقوقی برای تمام اتباع برنامۀ مذکور از مدیریتهای حقوق در ولایات کشور حمایت می نماید که از سال ۲۰۱۳ بدینسو به بیش از ۷۷٬۰۰۰ قضیۀ مدنی رسیدگی نموده است. در عین زمان، بخاطر پیشتیبانی از تحصیلات عالی حقوقی، آن برنامه بیش از ۳۰٬۰۰۰ جلد کتاب را به فاکولته های حقوق و شرعیات فراهم ساخته، بیش از ۱۵۰ کورس آموزشی پیرامون موضوعات حقوقی را برای محصلان و استادان دایر نموده و به بیش از ۶۰ محصل سکالرشیپ اعطا کرده است. برنامۀ تقویت حاکمیت قانون همچنان تقریباً ۱۳٬۰۰۰ کارمند پولیس را بخاطر انجام وظایف مطابق به قانون آموزش داده است. این برنامه همچنین روی تقویت حقوق زنان و تحکیم دسترسی شان به عدالت و بازار کار تأکید می ورزد.