کنفرانس حقوق زنان در مزارشریف

18.05.1397
دیروز کنفرانس حقوق زنان در شهر بلخ، مزار شریف برگزار گردید. بیش از 200 تن درین همایش اشتراک نمودند. اشتراک کنندگان شامل شاگردان و استادان مدارس، بزرگان محلی، علماء و همچنان نمایندگان ادارات دولت محلی، مطبوعات و جامعه مدنی بودند. پروگرام تقویت حاکمیت قانون در افغانستان (RoL) همکاری افغان –جرمن ریاست های معارف و حج و اوقاف این ولایت را در پیشبرد این فعالیت همکاری نموده بود.

بانو فریضه صوفی زاده یکتن از استادان مدرسه گفت: ” این کنفرانس سطح دانش زنان را در مورد حقوق شان بالا خواهد برد. ما ازین فرصت استقبال مینماییم. “

هدف ازین فعالیت تشویق بحث ها روی موضوعات حقوق زنان بود. شماری چند از مقامات دولتی و علمای اسلامی روی موضوعات مرتبط سخنرانی نمودند. این موضوعات شامل حق میراث زنان و حجاب، حقوق اجتماعی و اقتصادی زنان و همچنان حقوق فامیلی و سیاسی زنان بود. استادان ذکور و اناث مدارس نیز سخنرانی نمودند. این کنفرانس با یک جلسه آزاد سوال و جواب خاتمه یافت.

عالم دینی و اشتراک کننده دیگر محترم مولوی صاحب محمد حنفی افزود: ” تدویر همچو کنفرانس ها برای پیشرفت بسا مهم است چون که آنها برای ما فرصت آموختن را میدهد. زمانیکه موضوع به حقوق زنان در جامعه ما برمیگردد، سطح آگاهی شهروندان افزایش خواهد یافت. “

کنفرانس مشابه در کابل نیز بزودی برگزار خواهد شد. انتظار میرود که در حدود 100 تن از وزارت های معارف و امور حج و اوقاف در آن شرکت خواهند کرد.

پروگرام رشد حاکمیت قانون در افغانستان (RoL) به نمایندگی وزارت اقتصاد و همکاری های انکشافی  آلمان فدرال (BMZ) توسط اداره انکشاف بین المللی آلمان (GIZ) GmbH تطبیق میگردد. این پروگرام برای حصول اطمینان از حاکمیت قانون، سیستم فعال قضایی و مصوونیت حقوقی در افغانستان ایجاد شده است. برای حصول اطمینان از مصوونیت حقوقی شهروندان، پروگرام حاکمیت قانون ادارات حقوق را که از سال 2013 بدینسو بیشتر از 77000 قضایا را حل و فصل نموده است، حمایت میکند. درعین حال، بمنظور حمایت از تحصیلات عالی حفوقی این پروگرام بیشتر از 3000 جلد کتب را به فاکولته های حقوق و شرعیات مساعدت نموده و بیشتر از 150 کورس آموزش موضوعات حقوقی را برای محصلین و استادان فراهم نموده و نیز 60 بورسیه را برای محصلین اهداء نموده است. پروگرام رشد حاکمیت قانون در افغانستان (RoL) بیش از 13000 پرسونل پولیس را در امر اجرای وظایف طبق قانون آموزش داده است. این پروگرام از توسعه حقوق زنان و دسترسی آنها به عدالت و بازار کار تاکید میکند.