۱۲۰،۰۰۰ تن از تعمیر جدید کلینیک صحی در کندز مستفید می‌شوند

06.05.1399
ولسوالی قلعه زال، کندز، ۶ اسد ۱۳۹۹ – روز پنجشنبه، همکاری آلمان با افغانستان یک تعمیر جدید را به عنوان بخشی از کلینیک صحی آق تپه به ریاست صحت عامه ولایت کندز سپرد. کلینیک صحی مرکزی جدید و کلینیک مراقبت های عاجل ولادی واقع در منطقه آق تپه به حدود ۱۲۰ هزار تن در تمامی ۶۴ قریه‌ی ولسوالی قلعه زال خدمات صحی ارائه می کند. ریاست صحت عامه ولایت کندز این زمین را جهت احداث تعمیر فراهم نمود و مسئولیت حفظ و مراقبت از آن را در آینده بر عهده خواهد داشت. بدین ترتیب ریاست صحت عامه ولایت کندز به اعتماد سازی به نهادهای دولتی امیدوار است. برنامۀ باثبات سازی شمال افغانستان(SPNA) اداره همکاری آلمان با افغانستان کار ساخت و ساز این تعمیر را به مصرف مجموعی حدود۲۶.۲ میلیون افغانی تمویل مالی نموده است.

حشمت الله رحیمی ارزبیگی، سرپرست ولایت کندز بیان داشت: "از طریق برنامه  باثبات سازی شمال افغانستان (SPNA) پروژه های ارزشمند زیادی اجرا شده است که به تقویت سیستم آموزشی و ارائه خدمات صحی در ولایت کندز کمک می کند. این کلینیک در پلان انکشافی ولایت کندز قرار داشت و برای قلعه زال در اولویت بود."

در گذشته دسترسی به خدمات صحی کافی در این منطقه یک چالش بود. در منطقه آق تپه ولسوالی قلعه زال مریضان در مسیر طولانی سفر به شهر کندز برای دسترسی به مراقبت های صحی با خطرات امنیتی مواجه می شدند. این کار زمان زیادی را در بر می گرفت و تهیه وسیله حمل نقل نامطمئن و بود‌و‌باش شبانه هزینه بر بود. تعمیر کلینیک قدیمی، که در سال ۱۳۵۸ ساخته شده بود، در جنگ ها تخریب گردید و دیگر قابل استفاده نبود. انجمن انکشاف ولسوالی قلعه زال (DDA) و ریاست  صحت عامه این پروژه را در سال ۱۳۹۴ پیشنهاد دادند و اعمار آن در سال ۱۳۹۵ آغاز گردید.

علی خان احمدزی از ریاست اقتصاد ولایت کندز بیان داشت: "ساخت این کلینیک واقعاً اهمیت زیادی در ارائه خدمات صحی به مردم ولسوالی قلعه زال دارد. این کلینیک همچنین مزایای اقتصادی دارد. بیماران برای دریافت مراقبت های صحی دیگر نیاز به سفر به شهر کندز نخواهند داشت و به خاطر توسعه این کلینیک کارمندان بیشتری استخدام خواهد شد. ریاست اقتصاد از اجرای این پروژه بسیار خرسند است و باور دارد كه برنامۀ باثبات سازی شمال افغانستان (SPNA) نقش مثبت در اعمار و احیای جوامع محلی داشته است."

کلینیک صحی مرکزی آق تپه و کلینیک مراقبت های عاجل ولادی آخرین برنامۀ باثبات سازی شمال افغانستان (SPNA) بود. این تعمیر جدید دارای ۲۱ اتاق است که شامل اتاق های عاجل ولادی، اتاق های تشخیصیه، اتاق های ولادت و یک اتاق خواب مخصوص پرسونل خانم می‌باشد. این کلینیک دارای تمام تجهیزات لازم به شمول بسترهای شفاخانه، تخت های مخصوص ولادت، تخت خواب برای پرسونل، تسکره و چراغ های مخصوص عملیات می باشد. این کلینیک مطابق تمام استندردهای مدرن بهداشتی و کلینیک های صحی لازم برای ارائه خدمات صحی مناسب است. تجهیزات با کیفیت بالا را تضمین می کند که پرسونل می توانند در یک محیط امن کار کنند، رضایت پرسونل را بهبود می‌بخشد و در نهایت سطح کیفیت خدمات صحی جامعه را بهبود می‌بخشد.

بانک توسعه ای kfw، برنامۀ باثبات سازی شمال افغانستان (SPNA)  را به نیابت از وزارت امور خارجه دولت فدرال آلمان (AA) تمویل مالی نمود. هدف این برنامه تقویت ساختارهای حکومتداری محلی در شمال افغانستان و تقویت شرایط زندگی جمعیت روستایی بود. بنابراین، این برنامه فعالیت های مختلف زیرساختی و رشد ظرفیت را حمایت نمود. برنامه تاسیساتی شمال افغانستان(SPNA) نزدیک ۴۳۰ پروژه را در بیش از ۵۰ ولسوالی بدخشان، کندز، تخار و بغلان تمویل مالی نمود که این پروژه ها شامل اعمار، احیا و توسعه بیش از ۲۸۰ مکتب و سایر امکانات آموزشی، ۳۹ سرک و پل و ۱۶ کانال آبرسانی بود. در عین حال، این پروژه حدود ۱۸۰۰۰ عضو شورای انکشاف را در بخش های انتخاب و نظارت بر پروژه آموزش داد. بودجه  مجموعی این برنامه بیش از ۷ میلیارد افغانی بود. برنامه ثبات شمال افغانستان بین سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۹۷ تطبیق شد و اکنون به پایان رسیده است.