۳۶۰۰۰ باشنده ولایت تخار از بازسازی سرک مستفید میشوند

25.04.1399
این هفته، نمایندگان همکاری آلمان با افغانستان و ریاست احیا و انکشاف دهات (DRRD) قرارداد را به منظور باز سازی سرک دو کیلومتری ولسوالی تالقان از مربوطات ولایت تخار به امضا رسانیدند. پروژه مذکور از روستای پلِ جلات که در پنج کیلومتری مرکز ولسوالی تالقان و در مسیر شاهراه کندز-تخار موقعیت دارد، شروع و در روستای نوآباد پلِ قاک به اتمام خواهد رسید. صندوق توسعه زیربنای منطقه‌ ای (RIDF) همکاری آلمان با افغانستان و ریاست احیا و انکشاف دهات (DRRD) از اجرای تخنیکی این پروژه حمایت کرده و هزینه مجموعی ۱۰۹ میلیون افغانی پروژه ذکر شده را پرداخت می نماید.

والی ولایت تخار، آقای عبدالحق شفق گفت، "من از کشور دوست آلمان برای حمایت های مستمرشان با انجام چنین پروژه های انکشافی به مردم افغانستان سپاس گزاری کرده و توجه ویژه آنان را در قبال توسعه ولایت مان تمجید می کنم."

این سرک ولسوالی های چال، بنگی و اشکمش را به هم وصل نموده و بازسازی آن برای ۳۶۰۰۰ نفر باشند گان که درمجاورت آن زندگی می کنند منفعت به بار می آورد. باشند‌گان این سه ولسوالی با مشکلاتی زیات انتقال کالاها، تولیدات زراعتی و مواشی به مرکز شهر که ناشی از وضعیت نابسامان سرک می باشد مواجه هستند. این سرک خاکی و گل آلود منجر به آلوده ساختن مناطق اطراف گردیده و دسترسی خدمات عامه، خصوصی و اجتماعی را دچار مشکل می سازد. در جریان ساخت و ساز این سرک، پروژه مذکور باعث ایجاد فرصت کاری برای باشندگانی که در پروسه ساخت وساز سهم میگیرند، میگردد. برعلاوه، دکانداران محل می توانند مواد تعمیراتی و ساخت و ساز را به فروش برسانند.

رئیس احیا و انکشاف دهات، آقای انجینیر صبغت الله نظری گفت، "عملی شدن این پروژه تاثیرات مثبتی را بر شرایط زندگی باشندگان محل ایجاد میکند و فاصله زمانی بین سه ولسوالی را به گونه قابل توجه کاهش می دهد. در آینده، سرک بازسازی شده می تواند بدیل شاهراه تخار-کندر استفاده گردیده و از ایجاد ازدحام جلوگیری نماید. یک باشنده محل، داکتر محمد رحمان حکیم گفت، "ما از اداره همکاری آلمان با افغانستان و حکومت محلی برای تلاش های خستگی ناپذیر شان جهت محقق ساختن این پروژه سپاس گزاری می نماییم."

در طویل المدت، سرک بازسازی شده باعث ایجاد منفعت چشمگیری در عرصه اجتماعی-اقتصادی مردم می گردد. احیای این سرک باعث رشد سطح زندگی شده و دسترسی سریع به خدمات اجتماعی مثل مکاتب، تسهیلات صحی، و بازارها را فراهم می نماید. همچنان، در بهبود امنیت نقش داشته و با در دسترس قرار دادن منطقه برای مردمان غیرمحلی منجر به پرورش روابط فرهنگی می گردد.

سرک خاکی و خامه موجود به صورت دو طرفه بازسازی خواهد شد، که هردو طرف با پیاده روهای به عرض ۶ متر بصورت محکم سنگفرش خواهد بود. همچنان، جوی های در هر دو طرف سرک اعمار میشود تا از جریان آب به سطح سرک جلوگیری کند. علاوه بر آن، جویچه های زیر سرک نیز توسعه داده شده یا بازسازی خواهد شد و یک دیوار محافظتی سنگی جهت محافظت سرک از جریانات سیل، اعمار خواهد شد.

در جریان بازسازی، RIDF برنامه آموزش درجریان-وظیفه را ارایه خواهد نمود و سایر جلسات آموزشی برای انجینیران و مدیران ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت تخار ارایه خواهد شد. هدف آنها انکشاف ظرفیت آن ریاست بوده تا طراحی، اعمار و مراقبت از سرک روستا در آینده به گونه‎ی مستقلانه صورت گیرد.

 بانک توسعه ‎ایKfW  برنامه صندوق توسعه زیربنای منطقه ‌ای (RIDF) را از طرف وزارت فدرال جرمنی برای توسعه و همکاری اقتصادی (BMZ)  اجرا می نماید.. RIDF در نظر دارد تا شرایط زندگی را در شمال افغانستان با ایجاد زیربنای پایه و توانمند سازی ادارات و گروه هایی از باشندگان برای برنامه ریزی، اجرا و عملیاتی کردن پروژه‎های زیربنایی بهبود ببخشد. سنجش زیربنایی شامل بازسازی سرکها، کانال ها آبیاری، سدهای محافظ سیل، و مکاتب و همچنان توسعه برق رسانی می باشد. از سال ۲۰۱۰، این پروگرام بیشتر از ۲۷۰ کیلومتر سرک، ۹۸ کیلومتر کانال آبیاری و ۱۵ سد محافظ سیل را حمایت مالی، اعمار و بازسازی کرده است. علاوه بر آن، این پروگرام ۲۹ تعمیر مکتب را اعمار کرده و ۵۷۵۰ خانوار را از برق مستفید نموده است. تا کنون ۵۵۰۰ کارمند دولت در کورس های آموزشی RIDF  شرکت نموده که هدف آن تربیه کارکنان دولتی ولایت ها می باشد و این باعث می گردد نهادهای افغانی به گونه مستقلانه پروژه های نظیر این را در آینده انجام دهند.