۶.۲ میلیارد افغانی به منظور ادامه همکاری آلمان و افغانستان

12.08.1398
کابل، ۱۲ عقرب ۱۳۹۸ – محترم پروفیسور محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور زیربناء با محترم مارتین ییگر، معاون وزارت همکاری های اقتصادی و انکشافی آلمان (BMZ) دیروز مؤرخ ۱۱ عقرب ۱۳۹۸ تداوم حمایت آلمان از افغانستان را تایید نمودند. الی اخیر سال ۱۳۹۸، دولت آلمان از طریق BMZ، مبلغ ۶.۲ میلیارد افغانی (۷۲ میلیون یورو) به بودجۀ پروژه‌های همکاری آلمان – افغانستان اضافه می¬کند و میزان تعهدات کلی خود را در سال ۱۳۹۸ به ۱۸.۱ میلیون افغانی (۲۱۱ میلیون یورو) می¬رساند.

محترم بیگر بیان کرد:« دولت آلمان افغانستان را برای رسیدن به صلح و دموکراسی حمایت می نماید. هر نوع حمایت فعلی باید به اساس پیشرفت های باشد که از سال ۱۳۸۰ بدینسو صورت گرفته است. به خصوص در مواردی که زنان و دختران از آن‌ها نفع بردند. دولت آلمان نقش برجسته خود را به عنوان حمایت‌کننده طولانی مدت افغانستان حفظ خواهد کرد. »

در سال ۱۳۹۸، مبلغ کلی ۱۴.۱ میلیارد افغانی (۱۶۴.۵ میلیون یورو)  در بخش همکاری های مالی و مبلغ ۴ میلیارد افغانی (۴۶.۵ میلیون یورو) نیز در بخش همکاری های تخنیکی اختصاص داده شد. دولت آلمان در صورت افزایش اقدامات مبارزه علیه فساد، ترویج حاکمیت خوب، و تطبیق اصلاحات توافق‌شده توسط حکومت افغانستان، تمایل زیادی برای حفظ تعهدات خود دارد. بنابراین BMZ همانگونه که در چارچوب حسابدهی متقابل جینوا (GMAF) بیان شده است، بخشی از تمویل مالی خود را مشروط به ایجاد حکومتداری خوب، تطبیق اصلاحات و پیشرفت به خصوص در اجرا و حفظ سکتور انرژی خواهد کرد. اگر این شرایط برقرار نشود بخشی از این کمک مالی اختصاص نخواهد یافت. 

سرپرست وزارت مالیه در این رابطه گفت:« حکومت افغانستان به کمک دولت آلمان در حمایت از افغانستان بسوی برقراری دموکراسی باثبات اذعان دارد. حمایت از حاکمیت خوب، انکشاف اقتصادی پایدار و توسعه اشتغال، انکشاف شهری و زیرساخت­های شاروالی به حکومت افغانستان کمک خواهد کرد تا به سوی رشد اقتصادی و خودکفائی حرکت کند. من صمیمانه از دولت آلمان به خاطر ادامه کمک­هایش برای یک افغانستان مرفه و با ثبات تشکر می نمایم.»

از میزان تعهد ۶.۲ میلیارد افغانی (۷۲ ملیون یورو)اضافه شده، مبلغ ۴.۶ میلیارد افغانی (۵۳.۵ ملیون یورو) به منظور همکاری مالی برای پروژه‌های درحال اجرا اختصاص داده شده است که شامل پروژه‌هائی مانند توسعه تامین انرژی توسط انرژی تجدیدپذیر  و مؤثریت این بخش ، شاهراه ملی کندوز – خلم و صندوق توسعه زیرساخت‌های منطقه‌ای (RIDF) می‌باشد. برنامه RIDF، زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی در شمال افغانستان را بهبود می‌بخشد و مدیران ولایتی را قادر می‌سازد تا به طور مستقل، برنامه‌های انکشافی را پلان­گذاری و تطبیق کنند.

بودجه پروژه‌های همکاری تخنیکی در حال جریان، به مبلغ ۱.۶ میلیارد افغانی (۱۸.۵ ملیون یورو) به بودجه پروژه‌هایی از قبیل حمایت از آموزش‌های تخنیکی و شغلی (TVET) و تحقیقات و متخصصان، اضافه خواهد شد. بودجه تحقیقات و متخصصان اقدامات کوچکی را تمویل می‌کند که پروژه‌های همکاری تخنیکی را مورد حمایت قرار می‌دهد.  

طی مذاکرات دولت در ماه ثور ۱۳۹۸، دولت آلمان تعهدی به میزان ۵ میلیارد افغانی (۵۹ میلیون یورو) به منظور همکاری‌های انکشافی داده است. مبلغ دیگری به میزان ۶.۸ میلیارد افغانی (۸۰ میلیون یورو) جهت تمویل صندوق بازسازی افغانستان (ARTF) در سنبله ۱۳۹۸، فراهم شد. این صندوق که زیر نظر بانک جهانی اداره می‌شود، به دنبال ایجاد ثبات از طریق ترویج حکومتداری خوب در افغانستان است.

این تعهد دوامدار با پیروی از GMAF است که در کنفرانس سال ۱۳۹۷ جینوا شکل گرفت و بر حسابدهی متقابل میان حکومت افغانستان و جامعه بین­المللی تاکید دارد و مبنای مهمی برای همکاری در اختیار می­گذارد. تعهد دوامدار آلمان‌ همچنین در راستای مشارکت در تعهدات بین‌المللی که در کنفرانس بروکسل در سال ۱۳۹۵ صورت پذیرفت، قرار دارد و تضمین‌کننده ادامه حمایت‌های سیاسی و مالی بین‌المللی به افغانستان تا سال ۱۳۹۹ به منظور ساختن دولتی قدرتمند تحت رهبری افغان‌ها و نهادهایی قدرتمند است.

علاوه بر این، این تعهدات دوامدار فرصت مناسبی برای هر دو طرف افغان و آلمانی فراهم می‌سازد تا در مشارکت‌های خود هماهنگی ایجاد کنند و نیازهای ملی خود را  برای اهداف جهانی توسعه پایدار (SDG) که در توافق نامه پاریس تعیین شده بود، برآورده سازند.

استراتژی توسعه آلمان تحت این عنوان است: تقویت مالکیت افغانستان، مقاله وضعیت درباره‌ی همکاری‌های انکشافی با افغانستان. استراتژی و اطلاعات بیشتر پروژه به صورت آنلاین و از طریق لینک: https://www.ez-afghanistan.de/prsقابل دسترسی خواهد بود.