20,000 باشندگان شهر مزار شریف از ارتقای شبکه تامین برق بهره خواهند برد

03.11.1398
مزار شریف، بلخ، 3 دلو 1398- دیروز، شرکت برشنا و نمایندگان همکاری افغان-جرمن کارهای ساخت و ساز ارتقای شبکه ی تامین برق را در قسمت شرقی شهر مزار شریف آغاز کردند. بیش از بیست هزار باشندگان مناطق علی چوپان، کارته وحدت، بابا پادشاه و اسلام آباد از شبکه ی تامین برق مطمئن بهره مند خواهند شد. برنامه صندوق توسعه زیرساخت های منطقوی (RIDF) همکاری افغان-جرمن، شرکت برشنا را در شناسایی ضرورت های این پروژه حمایت کرده است. برنامه RIDF برای تطبیق پروژه نیز حدود 160 میلیون افغانی سرمایه گذاری می کند. طبق برنامه، کارهای ساخت و ساز 17 ماه دربر خواهد گرفت.

آقای محمد بشیر توحیدی، معاون والی اظهار داشت: « من از همکاری آلمان قدردانی می کنم. دفتر مقام ولایت آماده است در صورت بروز هرگونه موانع یا درگیری، از اجرای پروژه حمایت کند. ما رضایت می دهیم که کیفیت اجرای پروژه در بالاترین سطح آن حفظ شود.»

شبکه ای که اکنون برق چهار ساحه در شرق شهر مزار شریف را تامین میکند، کهنه، نامنظم و غیر قابل ترمیم است. این شبکه قدیمی، غیر مطمئن و خطرساز است که باعث ایجاد شوک های برقی و به هدر رفتن برق می شود. شرکت برشنا برای حل این مشکلات، زیرساخت های فعلی را با شبکه توزیعی 20 کیلوولتی مدرن به طول ۲.۵ کیلومتر جایگزین می کند. این زیرساخت جدید شامل چهارده سب ستیشن های ترانسفارمر با مجموع ظرفیت ۵.۰۴ مگاولت-امپیر و یک شبکه ی توزیعی 31 کیلومتری با ولتاژ پایین خواهد بود. همچنان، برای تامین برق 3000 استفاده کننده، بیش از 600 صندوق میتر با میترهای برقی یک فاز و سه فاز نصب خواهد شد.

دکتر آنجلیکا استودر، رئیس همکاری های توسعه بیان داشت: « آلمان آماده است تا از افغانستان در مسیر صلح، دموکراسی و توسعه حمایت کند، اما ما بطور فزاینده نگاه بیشتری به پایداری پروژه های مشترک خود خواهیم داشت.»

این سب ستیشن های ترانسفارمر، برق را به حدود 2700 خانوار و نیز تاسیسات دولتی مختلف همچون مکاتب، مراکز پولیس، مارکیت ها و مراکز صحی در قسمت شرقی مزار شریف توزیع می کند. این سیستم به شکل گسترده شرایط زندگی را بهتر خواهد کرد و به توسعه ی شهری و اقتصادی در منطقه سرعت می بخشد.

علاوه بر تطبیق این پروژه، برنامه صندوق توسعه زیرساخت های منطقوی (RIDF) دوره‌های آموزشی تربیوی، مربیگری و آموزگاری را در محل کار برای انجنیران و مدیران شرکت برشنا در بلخ ارائه می کند. هدف این فعالیت ها تقویت توانایی شرکت برشنا در شناسایی، مدیریت، تطبیق، اجرا و حفظ و مراقبت از پروژه های مشابه به شکل مستقل در آینده است. شرکت برشنا مسئول مراقبت از کارها و حفظ و نگهداری از زیر ساخت های جدید تامین برق خواهد بود.

بانک توسعه ای KfW برنامه صندوق توسعه زیرساخت های منطقه ای (RIDF) را به نیابت از وزارت همکاری های اقتصادی و توسعه دولت فدرال آلمان (BMZ) عملی می کند. صندوق توسعه زیرساخت های منطقه ای در نظر دارد با فراهم کردن زیرساخت های اساسی و توانمندسازی اداره و گروه های شهروندی برای برنامه ریزی، اجرا و عملی کردن پروژه های زیربنایی، شرایط زندگی در شمال افغانستان را بهبود بخشد. اقدامات زیرساختی شامل احداث جاده ها، کانال های آبیاری، دیوارهای محافظت در برابر سیل، ساختن مکاتب و همچنین توسعه شبکه برق می باشد. از سال 1389 این برنامه بیش از 270 کیلومتر راه و 98 کیلومتر کانال آبیاری و 15 دیوار حافظت در برابر سیلاب را حمایت مالی، اعمار نموده و بازسازی کرده است. علاوه بر این، این برنامه 29 ساختمان مکتب ساخته و 5750 خانوار را به شبکه برق وصل کرده است. تاکنون 5500 کارمند دولتی در دوره های آموزشی RIDF شرکت کرده اند که هدف آنها آموزش کارمندان ولایتی دولتی است. این امر مؤسسات افغانستان را قادر می سازد پروژه های همانند را در آینده به طور مستقل اجرا کنند.