45 فارغ التحصیل دختر برنامه دوم کارآموزی در ولایت بلخ را به اتمام رساندند

امروز 45 زن جوان در کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی ولایت بلخ برنامه کارآموزی را مؤفقانه به اتمام رسانیدند
26.07.1396
هدف اساسی این برنامه ارتقای مهارت شرکت کنندگان در عرصه کار عملی و بهبود دانش مشارکتی زنان در نهادهای دولتی، میباشد. کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی این فعالیت را که توسط برنامه ادارۀ همکاری افغان- آلمان برای ترویج حکومتداری خوب در افغانستان تمویل شده ، تطبیق نمود.

پس از کارآموزی، چهار شرکت کننده برنامه مشغول به کار در شرکت های خصوصی و سازمان های جامعه مدنی شده اند. در مراسم امروز مقامات بلندپایه ولایتی، رسانه ها و کارورزان در دفتر مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی مزار شریف، شرکت ورزیدند.

احمد جاوید یاور، سرپرست کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در مفلی که به همین مناسبت برگزار شده بود، گفت: «این برنامه کارآموزی برای 45 فارغ التحصیل دانشگاه، یک برنامه موثر در جهت بهبود فرصت های شغلی برای زنان بوده است. ما از حمایت دولت افغانستان و نیز نقش آلمان سپاسگذاری می کنیم.»

این دوره کارآموزی برای مدت شش ماه طول کشید. در سه ماه اول، شرکت کنندگان آموزش های نظری را فر گرفتند که موضوعات مربوط به قانون خدمات ملکی و اصول مدیریت اداری را دربر داشت. سه ماه بعدی کارآموزی متمرکز بر کارهای عملی در ادارات مختلف ملکی ولایت بلخ بود و کارآموزان توانستند تجربه کاری با ارزش را کسب نموده و دانش خود را در میدان عمل تطبیق نمایند.

یکی از کارآموزان از خرسندی اش از شرکت در برنامه کارآموزی گفت و افزود: «پیش از این دوره کارآموزی، من برای وظیفه های متعددی درخواست دادم اما به دلیل عدم داشتن تجربه کاری و ضعف در گذراندن آزمون های کتبی و شفاهی، هرگز گزینش نشدم. اما با شرکت در این دوره، مطمئنم که از این به بعد هم در سپری کردن امتحان ها و هم در انجام وظیفه، با مشکلی مواجه نخواهم شد.»

یک شرکت کننده دیگر گفت: «این دوره کارآموزی به من دانش، اعتماد به نفس، تجربه کاری و انگیزه شرکت در مصاحبه های کار و انجام وظیفه در نهادهای دولتی و غیردولتی را داد.»

ادارۀ همکاری افغان-آلمان از برنامه های کارآموزی مشابه در افغانستان حمایت کرده است. برنامه انکشاف ظرفیت منطقه ای از اگست 2014، برنامه های کارآموزی را در شش ولایت منجمله بدخشان، بلخ، کندز، سمنگان و تخار راه اندازی نموده که از این برنامه مجموعا بیش از 350 فارغ التحصیل زن، مستفید شده اند. به طور کلی، این برنامه ها بر افزایش مشارکت کاری فارغ التحصیلان زن در ادارات دولتی تمرکز دارند.

برنامه انکشاف ظرفیت منطقه ای از سال 2010 توسط ادارۀ همکاری های بین المللی آلمان به نمایندگی وزارت همکاری های انکشافی و اقتصادی آلمان، تطبیق میگردد. هدف این برنامه قادر ساختن ادارات در سطح ولایات و ولسوالی ها است تا فعالیت ها را بطور مستقل انجام نموده و خدمات کافی را به مردم فراهم نمایند. برای رسیدن به این هدف، برنامه انکشاف ظرفیت منطقه ای حدود 700 دوره آموزشی تخصصی یا حرفه ای را برای بیش از 37000 کارمند دولتی و اعضای شورای ولایتی سازماندهی کرده است. علاوه بر آن، برای افزایش اعتماد مردم بر ادارات محلی، این پروژه حدود 195 مجلس آگاهی عامه را در خصوص فعالیت های حکومت محلی برای بیش از 27300 شهروند راه اندازی نموده است.