لیسۀ مولوی انصاف به ظرفیت ۱۲۰۰ نفر شاگرد در ولایت تخار افتتاح گردید

یک عمارت جدید لیسۀ مولوی انصاف در ولسوالی ورسج ولایت تخار افتتاح و از جانب ادارۀ همکاری افغان-آلمان به ریاست تعلیم و تربیۀ آن ولایت سپرده شد.
02.04.1393
این لیسه که به کمک مالی آلمان بالغ بر ۲۴ میلیون افغانی اعمار گردیده است دارای گنجایش ۱۲۰۰ شاگرد می باشد.

The newly constructed building will provide better education opportunities for more than 1.200 students, offering 16 teaching rooms, an administrative room, a secretary room, teachers rooms as well as a library.

در مراسم افتتاحیۀ امروز رئیس تعلیم و تربیۀ تخار محترم عبدالقدیر افغان، ولسوال ولسوالی ورسج محترم خال محمد خردمند، محترم عبدالرشید رسولی رئیس دیپارتمنت اقتصادی ولایت تخار، نمایندگان شورای انکشافی ولایتی و شورای انکشافی ولسوالی، موسپیدان، علمای دینی و بیش از ۱۰۰ تن اهالی ۲۴ قریه ولسوالی ورسج و نیز اعضای ادارۀ همکاری آلمان با افغانستان به نمایندگی کمیشنر انکشافی وزارت همکاریهای اقتصادی و انکشاف آلمان (BMZ) محترم مانفرید مایر اشتراک ورزیده بودند.

این عمارت جدید امکانات بهتر تعلیم و تربیه را برای بیش از ۱۲۰۰ شاگرد مساعد ساخته دارای ۱۶ اتاق تدریسی، یک اتاق اداری، یک اتاق سکرتر، اتاقهای معلمان و نیز یک کتابخانه می باشد. علاوه برآن، لیسۀ جدید خدمات آموزشی را برای حدود ۲۰۰۰۰ تن اهالی ۲۴ روستای ولسوالي ورسج از طریق عرضۀ برنامه های سوادآموزی فراهم خواهد کرد. عمارت جدید یک گام مهم در راه ارتقای سطح کیفیت تعلیم و تربیه محسوب شده و خانه های موقتی ایرا که تاکنون برای صنوف درسی از آن استفاده میشد، تعویض خواهد کرد.

طی مراسم افتتاح این لیسه رئیس تعلیم و تربیۀ ولایت تخار محترم عبدالقدیر افغان اظهارداشت که باشندگان محل رضایت و سپاس خویش را بخاطر اعمار یک مکتب جدید در منطقۀ شان ابراز داشتند. وی گفت: "شاگردان از شرایط بهتر تدریس مستفید خواهند شد و به این وسیله ظرفیتهای بهتر در جامعه بوجود خواهدآمد."

تصمیم مبنی بر ساختمان عمارت از جانب کمیتۀ انکشافی ولایتی اتخاذ شده بود. ریاست تعلیم و تربیۀ تخار این پروژه را اولیت بندی نموده و صندوق وجهی انکشاف ظرفیت منطقه یی (RCDF) از تطبیق آن حمایت نموده است. وزارت همکاریهای اقتصادی و انکشاف آلمان (BMZ) ساختمان عمارت را با پرداخت مبلغ تقربیاً ۲۴ میلیون افغانی تمویل نموده است و مبلغ تقریباً ۱،۷ میلیون افغانی دیگر از جانب ریاست تعلیم و تربیۀ ولایت تخار و نیز مقامات محل برای خریداری زمین مکتب تهیه شده است.

صندوق وجهی انکشاف ظرفیت منطقه یی (RCDF) که جز ادارۀ همکاری افغان-آلمان به شمار می آید از جانب ادارۀ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH پیشبرده می شود. این صندوق در شش ولایت شمالی افغانستان شرکای افغانی را در سطح ولایات و ولسوالیها مطابق به اولویتهای انکشافی شان مورد حمایت قرارداده و در عین زمان کورسهای آموزشی و برنامه های راهنمایی را برای مأمورین ملکی دایر می نماید. هدف از برنامۀ صندوق وجهی مذکور با داشتن عرصۀ وسیع فعالیتهای آن عبارت از ارتقای مالیکت افغانی بر پروسه های انکشافی،  تقویت نهادهای دولتی افغانستان در ولایات و ولسوالیها و رشد شفافیت و شمولسازی مردم در روند انکشاف ملی افغانستان است.