آخرین خبرها، اعلامیه های مطبوعاتی، گزارش ها، یافته ها و رویدادها درباره فعالیت های همکاری آلمان در افغانستان را اینجا بخوانید. موضوعات مورد علاقه تان را با توجه به ارجحیت، ولایت، تاریخ و ساختار خبری، بیابید. برای دسترسی به معلومات بیشتر، نشرات، فلم ها و تصویرها، به لینک های مربوطه در بخش های خبری و یا کتابخانه رسانه ای ما مراجعه کنید.

فلتر

نتایج 510
30.07.1397 | خبرنامه
– امروز یک برنامۀ آموزشی سه هفته یی در پراگ مرکز جمهوری چیک که در آن هفت تن از استادان فاکولتۀ استخراج معادن و جیولوژی پوهنتون پولیتخنیک کابل و پوهنتون کابل اشتراک ورزیده بودند، خاتمه یافت. این برنامه شامل یک کورس آموزش جیولوژی بود که در پوهنتون چارلز در پراگ دایر شده بود تا اشتراک کنندگان افغانی مهارتها و دانش خویش را توسعه دهند. محصلان پوهنتونهای مذکور از برکت ادامۀ تحصیلات مزید استادان خویش، از تحصیلات بهبودیافتۀ استخراج معادن مستفید خواهند شد. برنامۀ همکاری افغان-آلمان تحت نام تحصیلات اکادمیک استخراج معادن افغانستان (AMEA) اقدام مذکور را تسهیل و تمویل نمود.
25.07.1397 | خبرنامه
دیروز مراسم تهداب گذاری بازسازی یک سرک که شاهرای شولگرۀ مزارشریف و سرک پل بابوی منطقۀ فرقه را باهم وصل می سازد در ولسوالی دهدادی ولایت بلخ برگزار گردید. کارمندان دولتی ولایتی و نمایندگان صندوق وجهی انکشاف زیربنای منطقه یی (RIDF) ادارۀ همکاری افغان-آلمان در این مراسم اشتراک ورزیده بودند. از شرایط بهبودیافتۀ ترافیک بیش از ۲۸٬۰۰۰ تن اهالی مستفید خواهند شد. ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت بلخ این پروژه را تطبیق می کند و از کارهای ساختمانی مراقبت می نماید. ادارۀ همکاری افغان-آلمان این اقدام را به مصرف مجموعی حدود ۶۸ میلیون افغانی تمویل می نماید.
19.07.1397 | خبرنامه
دیروز ۲۰ تن از کارمندان وزارت معادن و پترولیم که شامل مردان و زنان می شدند یک ورکشاپ سه روزه را در کابل موفقانه به پایان رسانیدند. در این ورکشاپ روی نقش جندر در توسعۀ سکتور استخراج معادن افغانستان به منظور رشد سهمگیری زنان در این عرصه مباحثه بعمل آمد. برنامۀ همکاری افغان-آلمان برای تشویق حکومتداری خوب در سکتور استخراج افغانستان یکجا با واحد جندر وزارت معادن و پترولیم و وزارت امور زنان افغانستان این برنامۀ آموزشی را تمویل و عملی ساخت.
17.07.1397 | خبرنامه
دیروز یک گردهمایی مشوره دهی مردم پیرامون قانون جدیدی که رابطه میان سکتورهای عدلی رسمی و غیررسمی را تنظیم می کند در شهر فیض آباد ولایت بدخشان دایر گردید. در نظر است که این قانون سطح اطمینان حقوقی شهروندان افغانستان را ارتقا بخشد. در مجموع، تقریباً ۴۰ تن شهروندان بشمول ۱۵ تن زنان در گردهمایی مذکور اشتراک ورزیده بودند. این گردهمایی از جانب وزارت عدلیۀ افغانستان به حمایت پروژۀ تقویت حاکمیت قانون در افغانستان (RoL) که در چارچوب ادارۀ همکاری افغان-آلمان فعالیت دارد، پیاده گردید.
12.07.1397 | خبرنامه
تالقان، تخار، ۱۱ میزان ۱۳۹۷ – ریاست امور زنان ولایت تخار یک کنفرانس هماهنگی و انسجام را برای ۴۰ تن از اشخاص رابط جندر، کارمندان دولتی و نمایندگان نهادهای حقوقی و نیز سازمانهای جامعۀ مدنی مربوط ولایت کندز، تخار و بدخشان را تدویر نمود. برنامۀ تقویت حاکمیت قانون در افغانستان (RoL) در چارچوب ادارۀ همکاری افغان-آلمان این رویداد را تحقق و تمویل نمود.
10.07.1397 | خبرنامه
۸ میزان ۱۳۹۷ – دیروز ۳۰ تن از انجینیران جوان مربوط فاکولته های انجینری، ساختمان و مهندسی در کابل از برنامۀ حمایت از متشبثان جوان (YES) طی مراسمی فارغ التحصیل گردیدند. این برنامه دانش تخنیکی و مهارتهای تشبثی را برای انجینران جوان فراهم می کند. برنامۀ مذکور همچنان به تحکیم روابط آنها با دست اندرکاران سکتور خصوصی در عرصۀ انرژیهای تجدیدیابنده در افغانستان کمک می کند. برنامۀ همکاری افغان-آلمان زیر عنوان "انکشاف نهادی انرژی در افغانستان" (IDEA) برنامه آموزشی مذکور را سازماندهی و تمویل نموده است.
10.07.1397 | خبرنامه
امروز یک ورکشاپ دو روزه به منظور جمع آوری نظریات و پیشنهادات پیرامون استراتیژی آیندۀ اصلاحات وزارت عدلیۀ افغانستان به پایان رسید. در استراتیژی جدید اقدامات برای بهبود دسترسی اتباع افغانستان به عدالت تعیین خواهد شد. در مجموع، ۲۰۰ تن از نمایندگان ریاستهای عدلیه، ریاست های امور زنان، لوی څارنوالی، انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان و جامعۀ مدنی که در ورکشاپ مذکور گردهم آمده بودند و ۳۰ تن آنها را زنان تشکیل میداد، نظریات خویش را شریک ساختند. ورکشاپ امروزی در سلسلۀ چهار ورکشاپ برای کارمندانی که در ریاست پالیسی و پلان وزارت عدلیه در مرکز و در نهادهای حقوقی در سطح ولایات و ولسوالی ها کار می کنند، آخرین اقدام آموزشی بشمار می آید. تدویر رویدادهای مذکور از جانب برنامۀ تقویت حاکمیت قانون در افغانستان (RoL) که در چارچوب ادارۀ همکاری افغان-آلمان به پیش برده می شود تسهیل شده است.
09.07.1397 | خبرنامه
۸ میزان ۱۳۹۷ – دیروز ۳۰ تن از انجینیران جوان مربوط فاکولته های انجینری، ساختمان و مهندسی در کابل از برنامۀ حمایت از متشبثان جوان (YES) طی مراسمی فارغ التحصیل گردیدند. این برنامه دانش تخنیکی و مهارتهای تشبثی را برای انجینران جوان فراهم می کند. برنامۀ مذکور همچنان به تحکیم روابط آنها با دست اندرکاران سکتور خصوصی در عرصۀ انرژیهای تجدیدیابنده در افغانستان کمک می کند. برنامۀ همکاری افغان-آلمان زیر عنوان "انکشاف نهادی انرژی در افغانستان" (IDEA) برنامه آموزشی مذکور را سازماندهی و تمویل نموده است.
05.07.1397 | خبرنامه
کابل، ۲۶ سپتامبر سال ۲۰۱۸ – امروز مذاکرات حکومتی پیرامون همکاری انکشافی میان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری فدرال آلمان برای سال ۲۰۱۸ موفقانه پایان یافت. وزارت همکاریهای اقتصادی و انکشاف آلمان (BMZ) به ارزش بیش از ۲۰ میلیارد افغانی (۲۳۴٫۰۶ میلیون یورو) سرمایه گذاری را متعهد می شود. تمویل مزید از جانب وزارت امور خارجۀ آلمان عنقریب اعلام خواهد شد. این همکاری به حکومتداری خوب، انکشاف پایدار اقتصادی، توسعۀ شهری و زیربنای ولسوالیها و نیز کمکهای بشردوستانه و ثباتسازی متمرکز خواهد شد. از سال ۲۰۰۱ بدینسو، حکومت آلمان حدود ۳۴۵ میلیارد افغانی (۴٫۰۶ میلیارد یورو) در افغانستان سرمایه گذاری کرده است.
02.07.1397 | خبرنامه
ایبک، سمنگان، ۲ میزان ۱۳۹۷- دیروز سنگ تهداب سه ساختمان جدید برای دو لیسه عالی در شهر ایبک مرکز ولایت سمنگان گذاشته شد. در این مراسم، نمایندگان ریاست معارف این ولایت و شماری از مقامات همکاری افغان-آلمان شرکت کرده بودند. تسهیلات جدید فضای کافی آموزشی را برای بیش از ۵۴۰۰ شاگرد دختر و پسر فراهم خواهد کرد. صندوق وجهی زیربنای منطقه ای (RIDF) همکاری افغان-آلمان، ریاست معارف را در تطبیق این پروژه و تمویل آن که در حدود ۱۱۱ میلیون افغانی می شود، کمک می نماید.