آخرین خبرها، اعلامیه های مطبوعاتی، گزارش ها، یافته ها و رویدادها درباره فعالیت های همکاری آلمان در افغانستان را اینجا بخوانید. موضوعات مورد علاقه تان را با توجه به ارجحیت، ولایت، تاریخ و ساختار خبری، بیابید. برای دسترسی به معلومات بیشتر، نشرات، فلم ها و تصویرها، به لینک های مربوطه در بخش های خبری و یا کتابخانه رسانه ای ما مراجعه کنید.

فلتر

نتایج 522
02.11.1398 | خبرنامه
دهلی نو، هندوستان، ۲ دلو ۱۳۹۸- پروژه همکاری افغان-آلمان به نام تقویت مکاتب تحت حمایت آلمان در کابل (SGS) آخرین برنامه خود را دیروز در دهلی نو، هندوستان برگزار کرد. این پروژه که ۳ مکتب در کابل را در جهت ارتقای کیفیت تعلیم حمایت میکند، در ماه حوت ۱۳۹۸ پس از بیشتر از ۶ سال تعهد دوامدار به پایان می رسد. از سال ۱۳۹۳، این برنامه لیسه عایشه درانی، لیسه مسلکی دخترانه جمهوریت و لیسه پسرانه امانی را حمایت کرده است که تمامی آن ها رابطه قوی با آلمان دارند. این مکاتب نمونه به عنوان بهترین مثال های عملی برای سایر مکاتب نقش ایفا می کنند و هدف آنها بهبود کیفیت تعلیم در سراسر کشور است. این برنامه ۶۰ شریک سیاسی و همکاران اصلی – که بیش از نیمی از آنها بانوان هستند - را گردهم آورد تا تعهد همکاری آلمان-افغانستان را تجلیل کنند.
28.09.1398 | خبرنامه
بلخ، ۲۸ قوس ۱۳۹۸- امروز، ورکشاپ پنج روزه با موضوع آگاهی درباره حقوق بشر و جندر در بلخ پایان یافت. سی و شش استاد از مراکز تربیه معلم (TTCs) ولایت‌های بلخ، سمنگان و تخار از جمله زنان در آن شرکت کردند. این ورکشاپ، آخرین ورکشاپ از سه ورکشاپی بود که در مدت چهار ماه برگزار شده بود. این ورکشاپها آگاهی استادان درباره حقوق بشر و برابری جنسیتی را افزایش دادند تا آنها بتوانند این ارزش¬ها را به شاگردان خود منتقل کنند. حدود ۳۰۰۰ محصل معلمی از این دوره آموزشی بهره میبرند. ریاست تربیه معلم (TED) این برنامه را با حمایت برنامه آموزش ابتدایی برای افغانستان (BEPA) همکاری آلمان-افغانستان برگزار کرد.
28.09.1398 | خبرنامه
کابل، ۲۸ قوس ۱۳۹۸ – دیروز ورکشاپی درباره تشویق سرمایهگذاری بخش خصوصی در سکتور انرژی در کابل برگزار شد. حدود ۱۶۰ اشتراک کننده از جمله زنان در مورد چالشها و فرصتهای جذب منبع مالی و سرمایهگذاری بلند‌مدت بخش خصوصی در انرژیهای تجدید پذیر به بحث و گفتگو پرداختند. اشتراک کنندگان متشکل از نمایندگانی از وزارت انرژی و آب (MEW) و دیگر وزارتها و همچنین نمایندگانی از اتحادیه انرژیهای تجدید پذیر افغانستان (AREU)، اتاق تجارت افغانستان (ACCI) و همکاران بخش خصوصی بودند. برنامه توسعه سکتور انرژی (ESIP) همکاری آلمان- افغانستان از این برنامه حمایت کرد.
27.09.1398 | خبرنامه
فیضآباد، بدخشان، ۲۷ قوس ۱۳۹۸ – در طی دو روز گذشته حدود ۱۰۰ نفر از جمله زنان در اولین کنفرانس از سه کنفرانس درباره قانون کیفری یا قانون جزایی جدیدا تغییر یافته اشتراک کردند. حدود ۴۰ قاضی، ۲۰ ثارنوال و ۲۰ کارمند از ریاستهای تحقیقات جنایی (CIDs) ولایات‌های تخار، بدخشان، و کندز و همچنین وکیلهای مدافع و دستیاران حقوقی از ریاست عدلیه در این برنامه شرکت کردند. هدف اصلی این کنفرانسها روشنسازی و معیاری کردن طرز العمل‌هایی رسیدگی به قضایا در کشور در ارتباط با تغییرات ایجاد شده در قانون کیفری است. این کار باعث ایجاد درک مشترک و شفافیت در اعمال قانون در ولایات با افزایش قطعیت حقوقی برای شهروندان میشود. ستره محکمه با حمایت برنامه ترویج حاکمیت قانون (RoL) همکاری آلمان- افغانستان، این کنفرانسها را برگزار میکند.
25.09.1398 | خبرنامه
فیض آباد، بدخشان، ۲۵ قوس ۱۳۹۸- در روز شنبه، ۷۹ دانشجوری ممتاز به شمول ۳۳ خانم، از برنامه چهار ماهه کلینیک حقوقی فارغ شدند. فاکولته های حقوق و شرعیات دانشگاه بدخشان در همکاری نزدیک، این برنامه را برگزار نمودند. معاون نهادهای عدلی ولایت و همکاران دولتی به شمول ریاست امور زنان در این برنامه اشتراک کردند. پروژه حاکمیت قانون همکاری افغان-آلمان از سال ۱۳۹۴ بدین سو از برنامه کلینیک حقوقی در دانشگاه بدخشان حمایت می نموده است. دانشجویان، از طریق این کلینیک های حقوقی، خود را با وظایف و مسئولیت های کار در نهادهای قانونی و قضایی َآشنا می سازند. مهارت هایی که فرا می گیرند آنان را در کار به عنوان قاضی، ثارنوال و وکیل کمک می کند.
12.09.1398 | خبرنامه
مزارشریف، بلخ، 12 قوس ۱۳۸۹ –روز شنبه، همکاری افغان – آلمان و ریاست احیا و انکشاف دهات (DRRD) ولایت بلخ قراردادی به منظور ساخت دیوار محافظتی در برابر سیل به طول ۱.۵ کیلومتر در امتداد رودخانه بلخ در ولسوالی شولگره، امضا کردند. تعدادی از مقامات ولایتی در این رویداد که در دفتر والی در مزارشریف برگزار شد، شرکت کردند. بیش از ۲۴۰۰۰ نفر ساکن در پنج قریه بطور مستقیم از دیوار محافظتی در برابر سیل بهره خواهند برد. صندوق توسعه زیربنای منطقه¬ای همکاری افغان - آلمان (RIDF) با مبلغی در حدود ۱۱۸ میلیون افغانی این پروژه را تمویل می کند.
08.09.1398 | خبرنامه
کابل، 8 قوس 1398- چهارشنبه، در ورکشاپی در وزارت انرژی و آب، جمعی از متخصصان از نهادهای مربوط به سکتور انرژی قابل تجدید (AREU) معلومات شان را با اتحادیه انرژی قابل تجدید شریک ساختند. شصت زن و مرد در جلسات پیرامون چگونگی تقویت انرژی قابل تجدید در سکتور خصوصی اشتراک کرده بودند. متخصصان در ارائه معلومات به روز، به اعضای AREU و تقویت ظرفیت سازمان های عضو کمک نمودند. نمایندگان وزارت انرژی و آب، د افغان برشنا شرکت، وزارت مالیه و وزارت احیا و انکشاف دهات از جمله حاضرین بودند. ورکشاپ با حمایت برنامه تقویت سکتور انرژی همکاری افغان-آلمان ESIP برگزار شده بود.
22.08.1398 | خبرنامه
مزارشریف، بلخ، 22 عقرب 1398 – دیروز در مزار شریف، والی و معین والی بلخ، مدیر ریاست احیا و انکشاف دهات (DRRD) ولایت بلخ و دیگر مقامات دولتی همراه با بزرگان و نمایندگان مردم، دو سرک بازسازی شده را افتتاح کردند. سرک های به تازگی بهسازی شده، بیش از 100000 نفر از ساکنان منطقه را بهره مند می سازند و باعث می شوند دسترسی ایمن تر و آسان تری به شهر و مناطق اطراف داشته باشند. صندوق توسعه زیرساخت های منطقه ای همکاری آلمان-افغانستان (RIDF) از DRRD برای اجرای این دو پروژه حمایت کرد و با هزینه کل 188 میلیون افغانی بازسازی را تأمین مالی نمود.
21.08.1398 | خبرنامه
فیض آباد، بدخشان، 21 عقرب 1398- دیروز مسئولان ولایتی، نمایندگان وزارت ترانسپورت و ریاست حفظ، مراقبت و کار سرک ها، در بدخشان پایان کار عملیاتی و حفاظتی سرک 103 کیلومتری فیض آباد-کشم را افتتاح نمودند. حدود 1.2 میلیون نفر بصورت مستقیم از این کارها مستفید خواهند شد. مراسم در منطقه کزر فرغامبول ولسوالی ارگو برگزار گردید. ریاست حفظ، مراقبت و کار سرک ها (قبلا، مدیریت عمومی کار و ساختمان) و صندوق توسعۀ زیرساخت های محلی همکاری افغان-آلمان، کار ساخت و بازسازی را با هزینه تقریبا 97 میلیون افغانی عملی نمودند.
20.08.1398 | خبرنامه
فیض آباد، بدخشان، 20 عقرب 1398 – دیروز والی بدخشان، همراه با معین وزیر ترانسپورت و مدیر ریاست حفظ و مراقبت سرک ها (ROMD)و مقامات ولایتی در مراسم اولین روز ساخت سرک ده کیلومتری در فیض¬آباد اشتراک کردند. این سرک، شهر فیض¬آباد را به قریۀ لی¬آبا در ولسوالی فیض آباد و ولسوالی های مجاور متصل خواهد کرد. این پروژه، بخشی از پروژه احیای سرک 74 کیلومتری است که هدف آن متصل کردن شهر فیض آباد و ولسوالی یاوان با استفاده از سرکی برای همه نوع آب و هوا است که حدود 600000 باشنده را بهره¬مند خواهد ساخت. صندوق ارتقای زیربنای منطقه ای(RIDF) همکاری آلمان-افغانستان با حدود 206 میلیون افغانی از ساخت این سرک حمایت مالی می¬کند.