آخرین خبرها، اعلامیه های مطبوعاتی، گزارش ها، یافته ها و رویدادها درباره فعالیت های همکاری آلمان در افغانستان را اینجا بخوانید. موضوعات مورد علاقه تان را با توجه به ارجحیت، ولایت، تاریخ و ساختار خبری، بیابید. برای دسترسی به معلومات بیشتر، نشرات، فلم ها و تصویرها، به لینک های مربوطه در بخش های خبری و یا کتابخانه رسانه ای ما مراجعه کنید.

فلتر

نتایج 522
29.12.1392 | خبرنامه
در ولایت بدخشان، زراعت یکی از عوامل عمدۀ اقتصادی است که میتواند باعث امحای فقر گردد. امروز کورس آموزشی زبان انگلیسی و مهارتهای کمپیوتری برای مدیریتهای زراعت، که برای ۲۱ روز به مثابۀ بخشی از ابتکار همکاری افغان-آلمان ادامه داشت، در شهر فیض آباد مرکز بدخشان به پایان رسید.
21.12.1392 | خبرنامه
وزیر آنوزارت دوکتور گیرد مولر روز چهارشنبۀ آینده استراتیژی"مشارکت مطمئن در زمان تحول"در جریان یک کنفرانس چندروزۀ بین المللی ارایه خواهد کرد.
17.12.1392 | خبرنامه
ایجاد دوارهای استنادی در برابر سیلابها باعث حفظ جان و مال مردم در هرو دوطرف دریای تالقان گردیده و نیز زمینۀ آبیاری را برای تقریباً ۶۰۰ هکتار زمین زراعتی از طریق سربند ملاغفور.
15.12.1392 | خبرنامه
امروز جلالتمئاب آصف ننگ، معین وزارت تعلیمات تخنیکی و مسلکی جمهوری اسلامی افغانستان، و محترم مارتین شولدیس، رئیس انکشافی وزارت همکاریهای اقتصادی و انکشاف آلمان (BMZ)، گشایش یک مکتب جدید زراعتی در ولایت کندز را به گونۀ رسمی اعلام داشتند.
13.12.1392 | خبرنامه
در این یادداشت، پلان تولید تذکره ها و سایر اسناد محرم دولتی و اوراق بها دار مطابق به نورمهای بین المللی امنیت اسناد شامل است. ساختمان جدید تصدی مطبعه صکوک در جنگلک الی ختم سال ۲۰۱۶ اعمار خواهد شد به بهره برداری می رسد .
13.12.1392 | خبرنامه
۲۵۰ تن در این کنفرانس اشتراک ورزیده در گروپهای کاری پیرامون پتنسیال انکشاف سیستم رسمی افغانستان برای آموزش و تعلیم در کار بحث نمودند
07.12.1392 | خبرنامه
شرکت ملی انرژی افغانستان، یعنی د افغانستان برشنا شرکت، این دستگاههای انرژی تجدیدپذیر را در ولایت تخار بکارخواهد انداخت.
24.11.1392 | خبرنامه
انجینران پروژه چگونگی پلانگذاری، تطبیق، مدیریت و نظارت پروژه های ساختمانی را در سطح ولسوالی و ولایتی آموختند.
24.11.1392 | خبرنامه
طی روزهای ۱۱ الی ۱۳ فبروری درحدود ۴۰ تن از کارمندان وزارت انرژی و آب برای اشتراک در یک ورکشاپ در کابل گردهم آمدند تا تمرکززدایی ساختار انرژی تجدیدپذیر آن وزارت را رشد دهند و بدین ترتیب خدمات دوامدار انرژی برای مردم افغانستان بهبود یابد.
29.10.1392 | خبرنامه
ریاست احیا و انکشاف دهات (DRRD) ، ریاست امور زنان (DoWA) وریاست زراعت، آبیاری و مالداری (DoAIL) در ولسوالی پلخمری ولایت بغلان به منظور بهبودبخشیدن کیفیت خدمات برای مردم به ارزش ۵ میلیون افغانی تجهیزات دفتری بدست آوردند.