آخرین خبرها، اعلامیه های مطبوعاتی، گزارش ها، یافته ها و رویدادها درباره فعالیت های همکاری آلمان در افغانستان را اینجا بخوانید. موضوعات مورد علاقه تان را با توجه به ارجحیت، ولایت، تاریخ و ساختار خبری، بیابید. برای دسترسی به معلومات بیشتر، نشرات، فلم ها و تصویرها، به لینک های مربوطه در بخش های خبری و یا کتابخانه رسانه ای ما مراجعه کنید.

فلتر

نتایج 526
07.12.1392 | خبرنامه
شرکت ملی انرژی افغانستان، یعنی د افغانستان برشنا شرکت، این دستگاههای انرژی تجدیدپذیر را در ولایت تخار بکارخواهد انداخت.
24.11.1392 | خبرنامه
انجینران پروژه چگونگی پلانگذاری، تطبیق، مدیریت و نظارت پروژه های ساختمانی را در سطح ولسوالی و ولایتی آموختند.
24.11.1392 | خبرنامه
طی روزهای ۱۱ الی ۱۳ فبروری درحدود ۴۰ تن از کارمندان وزارت انرژی و آب برای اشتراک در یک ورکشاپ در کابل گردهم آمدند تا تمرکززدایی ساختار انرژی تجدیدپذیر آن وزارت را رشد دهند و بدین ترتیب خدمات دوامدار انرژی برای مردم افغانستان بهبود یابد.
29.10.1392 | خبرنامه
ریاست احیا و انکشاف دهات (DRRD) ، ریاست امور زنان (DoWA) وریاست زراعت، آبیاری و مالداری (DoAIL) در ولسوالی پلخمری ولایت بغلان به منظور بهبودبخشیدن کیفیت خدمات برای مردم به ارزش ۵ میلیون افغانی تجهیزات دفتری بدست آوردند.
26.10.1392 | خبرنامه
بیش از ۸۰ کارمند ملکی که به صفت مأمورین روابط عامه ایفای وظیفه می نمایند در ورکشاپهای آموزشی زیرعنوان "کمیونیکشن، ارتباطات عامه، مناسبات رسانه ها و قانون مطبوعات افغانستان" در چهار ولایت بلخ، کندز، بدخشان و تخار موفقانه اشتراک ورزیدند.