آخرین خبرها، اعلامیه های مطبوعاتی، گزارش ها، یافته ها و رویدادها درباره فعالیت های همکاری آلمان در افغانستان را اینجا بخوانید. موضوعات مورد علاقه تان را با توجه به ارجحیت، ولایت، تاریخ و ساختار خبری، بیابید. برای دسترسی به معلومات بیشتر، نشرات، فلم ها و تصویرها، به لینک های مربوطه در بخش های خبری و یا کتابخانه رسانه ای ما مراجعه کنید.

فلتر

نتایج 526
13.09.1397 | خبرنامه
کابل، ۱۳ قوس سال ۱۳۹۷ – امروز کنفرانس ملی دور روزه پیرامون میتودولوژی شاگردمحور و دیپلوم تعلیمات ابتدایی در کابل پایان یافت. در این کنفرانس حدود ۱۸۰ تن بشمول کارمندان عالیرتبۀ دولتی وزارت معارف و وزارت تحصیلات عالی و نیز اکادیمیسین ها و کارمندان پوهنتوهای ذیربط، ریاست تربیۀ معلم و ۴۹ دارالمعلمین اشتراک ورزیده بودند. ادارۀ همکاری افغان-آلمان و حکومت سویس از ریاست تربیۀ معلم افغانستان در تدویر این کنفرانس حمایت کردند. در نتیجۀ آموزش بهبود یافتۀ معلمان کنونی، بیش از ۲۴٬۵۰۰ تن محصلان دارالمعلمینهای ولایات و شعبات مربوط در سطح ولسوالیها (دارالمعلمینهای فرعی)، بشمول بیش از ۱۴٬۰۰۰ تن زنان مستفید خواهند شد.
09.09.1397 | خبرنامه
کابل ۳۰ نوامبر سال ۲۰۱۸ – در هفتۀ جاری کنفرانس ژنیو دربارۀ افغانستان در سویس تدویر یافت. در این رویداد جامعۀ بین المللی همبستگی خویش را با مردم و حکومت افغانستان در مساعی آنها بخاطر صلح و رفاه نشان داد. در این مناسبت، آلمان متعهد شد که وجوه مالی مزید بالغ بر ۵،۴ میلیارد افغانی را از طریق بانک انکشافی KfW به صندوق وجهی بازسازی افغانستان (ARTF) فراهم می سازد. از آوان تأسیس این صندوق در سال ۲۰۰۲ که از جانب بانک جهانی اداره می شود الی سال ۲۰۱۷ در حدود ۱۱،۵ میلیون افغان تا کنون از این صندوق مستفید شده اند. حکومت آلمان بیش از ۶۲ میلیارد افغانی به صندوق وجهی فوق الذکر پرداخته است که به این جهت یکی از بزرگترین دورنرهای دوجانبه به شمار می آید.
25.08.1397 | خبرنامه
کابل، ۱۶ نوامبر سال ۲۰۱۸ – امروز، ۳۴ تن از محصلات و چهار تن از استادان پوهنتون بلخ، پوهنتون پولیتخنیک کابل و پوهنتون کابل به افغانستان برگشتند. آنها در یک سیر علمی یک هفته یی جیولوژی و استخراج معادن به ایران سفر کرده بودند تا تجربه های عملی کسب نمایند. انستیتوت مطالعات سروی جیولوژیک ایران این سیر علمی را برنامه ریزی و پیاده نمود. برنامۀ تعلیمات اکادمیک استخراج معادن در افغانستان (AMEA) که در چارچوب پروگرام همکاری افغان-آلمان عملی می شود، تطبیق این اقدام را تسهیل بخشید.
25.08.1397 | خبرنامه
تالقان، تخار، ۱۶ نوامبر سال ۲۰۱۸ – امروز یک نشست سه روزۀ اگاهی دهی پیرامون حقوق زنان در قوانین اسلامی و موضوعۀ دولتی برای اشخاص دخیل در سکتور عدلی افغانستان در تالقان مرکز ولایت تخار به پایان رسید. مجموعاً ۵۰ تن به شمول علمای دینی، موسپیدان بانفوذ و نیز اعضای جرگه ها و شوراها در این نشست اشتراک کرده بودند. برنامۀ تقویت حاکمیت قانون در افغانستان (RoL) که در چارچوب پروگرام همکاری افغان-آلمان پیش برده می شود این اقدام را عملی ساخت.
15.08.1397 | خبرنامه
در هفتۀ جاری پنج تن از اساتید پوهنتون پولیتخنیک کابل و پوهنتون کابل به افغانستان عزیمت نمودند. آنها در یک کورس آموزشی دو هفته یی پیرامون جیوکیمیا در پوهنتون تخنیکی فرایبرگ (TUBAF) در آلمان اشتراک ورزیده بودند. این برنامه جز یک موافقتنامه سه جانبۀ همکاری میان افغانستان، چین و آلمان به شمار می آید که هدف آن بهبود بخشیدن تحصیلات اکادمیک استخراج معادن در افغانستان است. ادارۀ همکاری افغان-آلمان این کورس آموزشی را تمویل و تسهیل نمود.
01.08.1397 | خبرنامه
کابل، ۲۶ میزان سال ۱۳۹۷ – امروز ۱۸مین گردهمایی رسانه ها در کابل تدویر یافت. در این گردهمایی سه تن از کارشناسان و بیش از ۵۰ تن از ژورنالیستان دربارۀ انتخابات آیندۀ پارلمانی و اهمیت آن برای افغانستان تبادل نظریات و افکار نمودند. مزید برآن، آنها راههای سهمگیری رسانه ها و جامعۀ مدنی در یک فرآیند عادلانه و شفاف را مورد بحث قرار دادند. برنامۀ همکاری افغان-آلمان تحت نام نظارت، ارزیابی و ارتباطات (MEC) میزبان این گردهمای بود.
30.07.1397 | خبرنامه
– امروز یک برنامۀ آموزشی سه هفته یی در پراگ مرکز جمهوری چیک که در آن هفت تن از استادان فاکولتۀ استخراج معادن و جیولوژی پوهنتون پولیتخنیک کابل و پوهنتون کابل اشتراک ورزیده بودند، خاتمه یافت. این برنامه شامل یک کورس آموزش جیولوژی بود که در پوهنتون چارلز در پراگ دایر شده بود تا اشتراک کنندگان افغانی مهارتها و دانش خویش را توسعه دهند. محصلان پوهنتونهای مذکور از برکت ادامۀ تحصیلات مزید استادان خویش، از تحصیلات بهبودیافتۀ استخراج معادن مستفید خواهند شد. برنامۀ همکاری افغان-آلمان تحت نام تحصیلات اکادمیک استخراج معادن افغانستان (AMEA) اقدام مذکور را تسهیل و تمویل نمود.
25.07.1397 | خبرنامه
دیروز مراسم تهداب گذاری بازسازی یک سرک که شاهرای شولگرۀ مزارشریف و سرک پل بابوی منطقۀ فرقه را باهم وصل می سازد در ولسوالی دهدادی ولایت بلخ برگزار گردید. کارمندان دولتی ولایتی و نمایندگان صندوق وجهی انکشاف زیربنای منطقه یی (RIDF) ادارۀ همکاری افغان-آلمان در این مراسم اشتراک ورزیده بودند. از شرایط بهبودیافتۀ ترافیک بیش از ۲۸٬۰۰۰ تن اهالی مستفید خواهند شد. ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت بلخ این پروژه را تطبیق می کند و از کارهای ساختمانی مراقبت می نماید. ادارۀ همکاری افغان-آلمان این اقدام را به مصرف مجموعی حدود ۶۸ میلیون افغانی تمویل می نماید.
19.07.1397 | خبرنامه
دیروز ۲۰ تن از کارمندان وزارت معادن و پترولیم که شامل مردان و زنان می شدند یک ورکشاپ سه روزه را در کابل موفقانه به پایان رسانیدند. در این ورکشاپ روی نقش جندر در توسعۀ سکتور استخراج معادن افغانستان به منظور رشد سهمگیری زنان در این عرصه مباحثه بعمل آمد. برنامۀ همکاری افغان-آلمان برای تشویق حکومتداری خوب در سکتور استخراج افغانستان یکجا با واحد جندر وزارت معادن و پترولیم و وزارت امور زنان افغانستان این برنامۀ آموزشی را تمویل و عملی ساخت.
17.07.1397 | خبرنامه
دیروز یک گردهمایی مشوره دهی مردم پیرامون قانون جدیدی که رابطه میان سکتورهای عدلی رسمی و غیررسمی را تنظیم می کند در شهر فیض آباد ولایت بدخشان دایر گردید. در نظر است که این قانون سطح اطمینان حقوقی شهروندان افغانستان را ارتقا بخشد. در مجموع، تقریباً ۴۰ تن شهروندان بشمول ۱۵ تن زنان در گردهمایی مذکور اشتراک ورزیده بودند. این گردهمایی از جانب وزارت عدلیۀ افغانستان به حمایت پروژۀ تقویت حاکمیت قانون در افغانستان (RoL) که در چارچوب ادارۀ همکاری افغان-آلمان فعالیت دارد، پیاده گردید.