آخرین خبرها، اعلامیه های مطبوعاتی، گزارش ها، یافته ها و رویدادها درباره فعالیت های همکاری آلمان در افغانستان را اینجا بخوانید. موضوعات مورد علاقه تان را با توجه به ارجحیت، ولایت، تاریخ و ساختار خبری، بیابید. برای دسترسی به معلومات بیشتر، نشرات، فلم ها و تصویرها، به لینک های مربوطه در بخش های خبری و یا کتابخانه رسانه ای ما مراجعه کنید.

فلتر

نتایج 526
12.07.1397 | خبرنامه
تالقان، تخار، ۱۱ میزان ۱۳۹۷ – ریاست امور زنان ولایت تخار یک کنفرانس هماهنگی و انسجام را برای ۴۰ تن از اشخاص رابط جندر، کارمندان دولتی و نمایندگان نهادهای حقوقی و نیز سازمانهای جامعۀ مدنی مربوط ولایت کندز، تخار و بدخشان را تدویر نمود. برنامۀ تقویت حاکمیت قانون در افغانستان (RoL) در چارچوب ادارۀ همکاری افغان-آلمان این رویداد را تحقق و تمویل نمود.
10.07.1397 | خبرنامه
امروز یک ورکشاپ دو روزه به منظور جمع آوری نظریات و پیشنهادات پیرامون استراتیژی آیندۀ اصلاحات وزارت عدلیۀ افغانستان به پایان رسید. در استراتیژی جدید اقدامات برای بهبود دسترسی اتباع افغانستان به عدالت تعیین خواهد شد. در مجموع، ۲۰۰ تن از نمایندگان ریاستهای عدلیه، ریاست های امور زنان، لوی څارنوالی، انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان و جامعۀ مدنی که در ورکشاپ مذکور گردهم آمده بودند و ۳۰ تن آنها را زنان تشکیل میداد، نظریات خویش را شریک ساختند. ورکشاپ امروزی در سلسلۀ چهار ورکشاپ برای کارمندانی که در ریاست پالیسی و پلان وزارت عدلیه در مرکز و در نهادهای حقوقی در سطح ولایات و ولسوالی ها کار می کنند، آخرین اقدام آموزشی بشمار می آید. تدویر رویدادهای مذکور از جانب برنامۀ تقویت حاکمیت قانون در افغانستان (RoL) که در چارچوب ادارۀ همکاری افغان-آلمان به پیش برده می شود تسهیل شده است.
10.07.1397 | خبرنامه
۸ میزان ۱۳۹۷ – دیروز ۳۰ تن از انجینیران جوان مربوط فاکولته های انجینری، ساختمان و مهندسی در کابل از برنامۀ حمایت از متشبثان جوان (YES) طی مراسمی فارغ التحصیل گردیدند. این برنامه دانش تخنیکی و مهارتهای تشبثی را برای انجینران جوان فراهم می کند. برنامۀ مذکور همچنان به تحکیم روابط آنها با دست اندرکاران سکتور خصوصی در عرصۀ انرژیهای تجدیدیابنده در افغانستان کمک می کند. برنامۀ همکاری افغان-آلمان زیر عنوان "انکشاف نهادی انرژی در افغانستان" (IDEA) برنامه آموزشی مذکور را سازماندهی و تمویل نموده است.
09.07.1397 | خبرنامه
۸ میزان ۱۳۹۷ – دیروز ۳۰ تن از انجینیران جوان مربوط فاکولته های انجینری، ساختمان و مهندسی در کابل از برنامۀ حمایت از متشبثان جوان (YES) طی مراسمی فارغ التحصیل گردیدند. این برنامه دانش تخنیکی و مهارتهای تشبثی را برای انجینران جوان فراهم می کند. برنامۀ مذکور همچنان به تحکیم روابط آنها با دست اندرکاران سکتور خصوصی در عرصۀ انرژیهای تجدیدیابنده در افغانستان کمک می کند. برنامۀ همکاری افغان-آلمان زیر عنوان "انکشاف نهادی انرژی در افغانستان" (IDEA) برنامه آموزشی مذکور را سازماندهی و تمویل نموده است.
05.07.1397 | خبرنامه
کابل، ۲۶ سپتامبر سال ۲۰۱۸ – امروز مذاکرات حکومتی پیرامون همکاری انکشافی میان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری فدرال آلمان برای سال ۲۰۱۸ موفقانه پایان یافت. وزارت همکاریهای اقتصادی و انکشاف آلمان (BMZ) به ارزش بیش از ۲۰ میلیارد افغانی (۲۳۴٫۰۶ میلیون یورو) سرمایه گذاری را متعهد می شود. تمویل مزید از جانب وزارت امور خارجۀ آلمان عنقریب اعلام خواهد شد. این همکاری به حکومتداری خوب، انکشاف پایدار اقتصادی، توسعۀ شهری و زیربنای ولسوالیها و نیز کمکهای بشردوستانه و ثباتسازی متمرکز خواهد شد. از سال ۲۰۰۱ بدینسو، حکومت آلمان حدود ۳۴۵ میلیارد افغانی (۴٫۰۶ میلیارد یورو) در افغانستان سرمایه گذاری کرده است.
02.07.1397 | خبرنامه
ایبک، سمنگان، ۲ میزان ۱۳۹۷- دیروز سنگ تهداب سه ساختمان جدید برای دو لیسه عالی در شهر ایبک مرکز ولایت سمنگان گذاشته شد. در این مراسم، نمایندگان ریاست معارف این ولایت و شماری از مقامات همکاری افغان-آلمان شرکت کرده بودند. تسهیلات جدید فضای کافی آموزشی را برای بیش از ۵۴۰۰ شاگرد دختر و پسر فراهم خواهد کرد. صندوق وجهی زیربنای منطقه ای (RIDF) همکاری افغان-آلمان، ریاست معارف را در تطبیق این پروژه و تمویل آن که در حدود ۱۱۱ میلیون افغانی می شود، کمک می نماید.
27.06.1397 | خبرنامه
دیروز در یک مراسم اختتامیه در کابل کورس آموزشی هفده روزه پیرامون نظارت و ارزیابی برای کارمندان وزارت اقتصاد به پایان رسید. این آموزش ۱۵ تن اشتراک کنندگان را که زنان نیز در آن شامل بودند با مهارتهای پیشرفتۀ نظارت و ارزیابی پروژه های انکشافی مجهز ساخت. ریاست نظارت و ارزیابی مبتنی بر نتایج آن وزارت و ادارۀ جهانی مشورتی اکورد (ACCORD) کورس مذکور را تسهیل نمودند. ادارۀ همکاری افغان-آلمان از این آموزش از لحاظ مالی حمایت نمود.
21.06.1397 | خبرنامه
روز گذشته، برنامه آموزش آکادمیک معدن افغانستان (AMEA) همکاری افغان-آلمان یک جلسه آموزش درخواست وظیفه برای محصلان زمین شناسی دانشگاه بلخ را دایر نمود. بیش از ۱۰۰ محصل در این جلسه اشتراک نمودند. هدف این فعالیت رشد کاریابی برای فارغان رشته های معادن و علوم زمین شناسی بود.
08.06.1397 | خبرنامه
کابل، ۳۰ آگست سال ۲۰۱۸ – دیروز اراکین حکومت افغانستان، بنیاد آغاخان برای فرهنگ (AKTC) و نیز بانک انکشافی KfW آلمان موافقتنامه هایی را مبنی بر یک پروژۀ جدید بنام دگرگون سازی ساحات کنار دریای کابل (KARIT) که اکنون آغاز می شود به امضأ رسانیدند. رئیس جمهور افغانستان دوکتور اشرف غنی، رئیس اجرائیه دوکتور عبدالله عبدالله و عده ای از کارمندان سیاسی سفارت آلمان مقیم کابل در این ملاقات بلندپایه اشتراک ورزیده بودند. حکومت آلمان ( وزارت امور خارجۀ آلمان) این پروژه را از طریق بانک انکشافی KfW آلمان به مصرف مجموعی ۱،۵ میلیارد افغانی طی ۳۰ ماه آینده تمویل می کند.
07.06.1397 | خبرنامه
تخار، تالقان، ۷ سنبله ۱۳۹۷ – دیروز شرکت برشنا و همکاری افغان – آلمان قراردادی را عقد نمودند که بر مبنای آن نیروی برق برای ساکنان ولسوالی هزار سموچ ولایت تخار تامین خواهد شد. با تکمیل این پروژه در چهارده ماه آینده، بیش از ۱۴۰۰۰ تن از ساکنان قریه های گنبد، کنجک و هزار سموچ از آن بهره مند خواهند گردید. صندوق توسعه زیربنای منطقه ای (RIDF) همکاری افغان-آلمان در تشخیص این پروژه شرکت برشنا را حمایت نمود و اکنون برای تطبیق آن مبلغ مجموعی ۱۲۴ میلیون افغانی را نیز کمک خواهد کرد.