آخرین خبرها، اعلامیه های مطبوعاتی، گزارش ها، یافته ها و رویدادها درباره فعالیت های همکاری آلمان در افغانستان را اینجا بخوانید. موضوعات مورد علاقه تان را با توجه به ارجحیت، ولایت، تاریخ و ساختار خبری، بیابید. برای دسترسی به معلومات بیشتر، نشرات، فلم ها و تصویرها، به لینک های مربوطه در بخش های خبری و یا کتابخانه رسانه ای ما مراجعه کنید.

فلتر

نتایج 530
01.03.1393 | خبرنامه
این عمارت که به مصرف ۲۷ میلیون افغانی به کمک مالی ادارۀ همکاری افغان-آلمان اعمار خواهد داشت ظرفیت ۶۵ تن مأمورین ملکی ادارات عمدۀ دولتی، بشمول تعلیم و تربیه، مالیه، زراعت و حقوق را خواهد داشت
15.02.1393 | خبرنامه
ادارۀ انرژی تجدیدپذیر افغانستان که امروز تأسیس گردید در نظردارد تولیدات کنونی انرژی تجدیدپذیر را که ۵۲ درصد تهیۀ انرژی داخلی را تشکیل می دهد افزایش و توسعه دهد.
14.02.1393 | خبرنامه
در این لیلیه ها الی ۲۵۶ تن محصلان ذکور و اناث در دو عمارت جداگانه سکونت خواهند داشت.
07.02.1393 | خبرنامه
انجینران پروژه می آموزند که چگونه کیفیت را در تمام جنبه های پروژه های زیربنایی دخیل سازند .
02.02.1393 | خبرنامه
تعمیر جدید ریاست عدلیه یکی از چندین تعمیر در بخش عدلی و قضایی میباشد که در جریان سال گذشته اعمار گردیده که شامل شش باب تعمیر برای مدیریت های حقوق و شش باب تعمیر برای دارات ثارنوالی در سطح ولسوالی ها میگردد که کار آن قبلا تکمیل گردیده و به بهره برداری سپرده شده اند .
26.01.1393 | خبرنامه
جلالتمئاب غلام فاروق قاضی زاده، معین وزارت انرژی و آب و جلالتمئاب طارق عصمتی، معین وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان در اجلاس یک کمیته ایکه به حمایت حکومت آلمان انسجام یافته بود با دونرهای بین المللی بخاطر بررسی پیشرفت در عرصۀ انرژیهای تجدیدپذیر در افغانستان و توافق روی اقدامات بعدی ملاقات نمودند.
25.01.1393 | خبرنامه
شرکت ملی انرژی برق افغانستان (د افغانستان برشنا شرکت) بهره برداری این دستگاههای انرژی تجدیدپذیر در ولایت بدخشان را بعهده خواهد داشت.
12.01.1393 | خبرنامه
بدین وسیله پروژۀ تقویت توانایی شورای ولایتی در جهت اجرای وظایف و مسئولیتهای اداری برای شهروندان بلخ که در سه مرحله طرحریزی شده است، آغاز گردید.
29.12.1392 | خبرنامه
در ولایت بدخشان، زراعت یکی از عوامل عمدۀ اقتصادی است که میتواند باعث امحای فقر گردد. امروز کورس آموزشی زبان انگلیسی و مهارتهای کمپیوتری برای مدیریتهای زراعت، که برای ۲۱ روز به مثابۀ بخشی از ابتکار همکاری افغان-آلمان ادامه داشت، در شهر فیض آباد مرکز بدخشان به پایان رسید.
21.12.1392 | خبرنامه
وزیر آنوزارت دوکتور گیرد مولر روز چهارشنبۀ آینده استراتیژی"مشارکت مطمئن در زمان تحول"در جریان یک کنفرانس چندروزۀ بین المللی ارایه خواهد کرد.