آخرین خبرها، اعلامیه های مطبوعاتی، گزارش ها، یافته ها و رویدادها درباره فعالیت های همکاری آلمان در افغانستان را اینجا بخوانید. موضوعات مورد علاقه تان را با توجه به ارجحیت، ولایت، تاریخ و ساختار خبری، بیابید. برای دسترسی به معلومات بیشتر، نشرات، فلم ها و تصویرها، به لینک های مربوطه در بخش های خبری و یا کتابخانه رسانه ای ما مراجعه کنید.

فلتر

نتایج 510
19.09.1397 | خبرنامه
کابل، 19 قوس 1397– امروز سه تن از استادان دانشگاه پولیتخنیک کابل، دانشگاه کابل و دانشگاه بلخ پس از اشتراک در یک برنامۀ آموزشی دو هفته ای در مرکز تحقیقاتی علوم زمین شناسی در شهر پوتسدام آلمان دوباره به کابل برگشتند. آنها چگونگی استفاده از نرم افزار آن مرکز که بنام SeisComp 3 یاد می شود را برای تعیین موقعیت و تحلیل زلزله ها آموختند. این نرم افزار برای مطالعۀ بهتر فعالیت گسل های تکتونیک در آسیای مرکزی، بشمول افغانستان به کار گرفته می شود. برنامۀ آموزش اکادمیک استخراج معدن در افغانستان (AMEA) که در چارچوب ادارۀ همکاری افغان-آلمان فعالیت دارد، این سفر را تسهیل نمود.
14.09.1397 | خبرنامه
ولسوالی ارگو، بدخشان، ۱۳ قوس سال ۱۳۹۷ – دیروز ادارۀ همکاری افغان-آلمان یک کانال بازسازی شدۀ آبیاری را به ولسوال ارگوی ولایت بدخشان تسلیم داد. این کانال در منطقۀ سرای دره موقعیت داشته و حدود ۴٬۲۰۰ اهالی از آن مستفید شوند که اکنون به آبیاری کافی برای زمینهای زراعتی شان دسترسی دارند. علاوه برآن، یک انجمن محلی استفاده کنندگان آب متشکل از تقریباً ۶۰۰ تن استفاده کنندگان خصوصی آب در محل به منظور تأمین مدیریت و حفظ و مراقبت درست کانال ایجاد گردید. دفتری که برای این انجمن جدیداً اعمار شده است محیط کافی کار را فراهم می سازد. برنامۀ ثبات سازی همکاری افغان-آلمان در شمال افغانستان (SPNA) کارهای ساختمانی این پروژه را به مصرف مجموعی بیش از ۲۳ میلیون افغانی تمویل نمود.
14.09.1397 | خبرنامه
ایبک، سمنگان، ۵ دسامبر سال ۲۰۱۸ – دیروز مراسم تهدابگذاری ساختمان سرک قیر به طول ۳ کیلومتر که ولسوالی ایبک را با قریۀ درۀ ژوندون وصل می کند و سرک جغله به طول ۸۰۰ متر به اتصال شاهراه مزارشریف – کابل در شهر ایبک برگزار گردید. کارمندان ریاست فواید عامۀ ولایت سمنگان و نمایندگان ادارۀ همکاری افغان-آلمان در این مراسم اشتراک ورزیده بودند. بیش از ۲۲٬۰۰۰ تن اهالی منطقه از زیربنای جدید ترانسپورتی مستفید خواهند شد. ادارۀ همکاری افغان-آلمان کارهای ساختمانی این پروژه را به مصرف مجموعی ۹۲ میلیون افغانی تمویل می کند.
13.09.1397 | خبرنامه
تالقان، تخار، ۱۲ قوس سال ۱‍۳۹۷ – دیروز اداره همکاری افغان-آلمان و اداره دریای حوزۀ تالقان قراردادی را در مورد ساختمان یک دیوار محافظتی در برابر سیلابها به طول ۱،۵ کیلومتر و احیای یک کانال آبیاری در ولایت تخار به امضا رسانیدند. بیش از ۲۰٬۰۰۰ تن از اهالی قرای حاجی رشید و زرگری از آن مستفید خواهند شد. کارمندان دولتی ولایت تخار حین مراسم امضای قرارداد مذکور در مرکز آن ولایت اشتراک ورزیده بودند. صندوق وجهی انکشاف زیربنای منطقه یی (RIDF) مربوط همکاری افغان-آلمان این پروژه را به مصرف مجموعی ۱۲۲ میلیون افغانی تمویل می کند.
13.09.1397 | خبرنامه
کابل، ۱۳ قوس سال ۱۳۹۷ – امروز کنفرانس ملی دور روزه پیرامون میتودولوژی شاگردمحور و دیپلوم تعلیمات ابتدایی در کابل پایان یافت. در این کنفرانس حدود ۱۸۰ تن بشمول کارمندان عالیرتبۀ دولتی وزارت معارف و وزارت تحصیلات عالی و نیز اکادیمیسین ها و کارمندان پوهنتوهای ذیربط، ریاست تربیۀ معلم و ۴۹ دارالمعلمین اشتراک ورزیده بودند. ادارۀ همکاری افغان-آلمان و حکومت سویس از ریاست تربیۀ معلم افغانستان در تدویر این کنفرانس حمایت کردند. در نتیجۀ آموزش بهبود یافتۀ معلمان کنونی، بیش از ۲۴٬۵۰۰ تن محصلان دارالمعلمینهای ولایات و شعبات مربوط در سطح ولسوالیها (دارالمعلمینهای فرعی)، بشمول بیش از ۱۴٬۰۰۰ تن زنان مستفید خواهند شد.
09.09.1397 | خبرنامه
کابل ۳۰ نوامبر سال ۲۰۱۸ – در هفتۀ جاری کنفرانس ژنیو دربارۀ افغانستان در سویس تدویر یافت. در این رویداد جامعۀ بین المللی همبستگی خویش را با مردم و حکومت افغانستان در مساعی آنها بخاطر صلح و رفاه نشان داد. در این مناسبت، آلمان متعهد شد که وجوه مالی مزید بالغ بر ۵،۴ میلیارد افغانی را از طریق بانک انکشافی KfW به صندوق وجهی بازسازی افغانستان (ARTF) فراهم می سازد. از آوان تأسیس این صندوق در سال ۲۰۰۲ که از جانب بانک جهانی اداره می شود الی سال ۲۰۱۷ در حدود ۱۱،۵ میلیون افغان تا کنون از این صندوق مستفید شده اند. حکومت آلمان بیش از ۶۲ میلیارد افغانی به صندوق وجهی فوق الذکر پرداخته است که به این جهت یکی از بزرگترین دورنرهای دوجانبه به شمار می آید.
25.08.1397 | خبرنامه
کابل، ۱۶ نوامبر سال ۲۰۱۸ – امروز، ۳۴ تن از محصلات و چهار تن از استادان پوهنتون بلخ، پوهنتون پولیتخنیک کابل و پوهنتون کابل به افغانستان برگشتند. آنها در یک سیر علمی یک هفته یی جیولوژی و استخراج معادن به ایران سفر کرده بودند تا تجربه های عملی کسب نمایند. انستیتوت مطالعات سروی جیولوژیک ایران این سیر علمی را برنامه ریزی و پیاده نمود. برنامۀ تعلیمات اکادمیک استخراج معادن در افغانستان (AMEA) که در چارچوب پروگرام همکاری افغان-آلمان عملی می شود، تطبیق این اقدام را تسهیل بخشید.
25.08.1397 | خبرنامه
تالقان، تخار، ۱۶ نوامبر سال ۲۰۱۸ – امروز یک نشست سه روزۀ اگاهی دهی پیرامون حقوق زنان در قوانین اسلامی و موضوعۀ دولتی برای اشخاص دخیل در سکتور عدلی افغانستان در تالقان مرکز ولایت تخار به پایان رسید. مجموعاً ۵۰ تن به شمول علمای دینی، موسپیدان بانفوذ و نیز اعضای جرگه ها و شوراها در این نشست اشتراک کرده بودند. برنامۀ تقویت حاکمیت قانون در افغانستان (RoL) که در چارچوب پروگرام همکاری افغان-آلمان پیش برده می شود این اقدام را عملی ساخت.
15.08.1397 | خبرنامه
در هفتۀ جاری پنج تن از اساتید پوهنتون پولیتخنیک کابل و پوهنتون کابل به افغانستان عزیمت نمودند. آنها در یک کورس آموزشی دو هفته یی پیرامون جیوکیمیا در پوهنتون تخنیکی فرایبرگ (TUBAF) در آلمان اشتراک ورزیده بودند. این برنامه جز یک موافقتنامه سه جانبۀ همکاری میان افغانستان، چین و آلمان به شمار می آید که هدف آن بهبود بخشیدن تحصیلات اکادمیک استخراج معادن در افغانستان است. ادارۀ همکاری افغان-آلمان این کورس آموزشی را تمویل و تسهیل نمود.
01.08.1397 | خبرنامه
کابل، ۲۶ میزان سال ۱۳۹۷ – امروز ۱۸مین گردهمایی رسانه ها در کابل تدویر یافت. در این گردهمایی سه تن از کارشناسان و بیش از ۵۰ تن از ژورنالیستان دربارۀ انتخابات آیندۀ پارلمانی و اهمیت آن برای افغانستان تبادل نظریات و افکار نمودند. مزید برآن، آنها راههای سهمگیری رسانه ها و جامعۀ مدنی در یک فرآیند عادلانه و شفاف را مورد بحث قرار دادند. برنامۀ همکاری افغان-آلمان تحت نام نظارت، ارزیابی و ارتباطات (MEC) میزبان این گردهمای بود.