همکاری توسعه در افغانستان چگونه انجام میشود

 

مذاکرات بین دولت­ها

دولت ­های آلمان و افغانستان هر ساله برای بحث در مورد بودجه همکاری ­های توسعه دو جانبه، همکاری، مذاکره و گفتگو می­کنند. در جریان مذاکرات، دولت ­های آلمان و افغانستان در مورد توزیع بودجه سال، نظر به مناطقی که دارای اولویت بالایی هستند و به شرط حفظ شروط هر دو طرف، گفتگو می­کنند. در سال 1391 هجری، این دو کشور با تعهد به اجرای ارزش ­های مشترک دموکراسی، حقوق بشر، حاکمیت قانون، حکومت ­داری خوب و همچنین اصلاح مدیریت دولتی و مبارزه با فساد در افغانستان، با هم توافق ­نامه همکاری دو جانبه را امضا کردند.

آلمان بودجه قابل توجهی برای اقدامات در جهت بازسازی مدنی، حمایت از کشور در مبارزه با فقر، برقراری حکومت­ داری خوب و بهبود شرایط اقتصادی در اختیار افغانستان قرار می­دهد. هدف اصلی، ایجاد زمینه­ ای برای ثبات پایدار، امنیت، صلح و توسعه پایدار است. تاریخچه روابط آلمان با افغانستان را جستجو کنید.

 

طراحی پروژه ­ها

وزارت همکاری و توسعه اقتصادی آلمان فدرال (BMZ) به همراه همکاران افغان، پروژه ­های بلند مدت و پایدار را طراحی می­کند. این کار با مشاوره سازمان ­های تطبیق کننده Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH و بانک توسعه (KfW) انجام می­شود. این پروژه­ ها متناسب با شرایط خاص در افغانستان و مطابق با نیاز های منطقه طراحی شده­ اند.

هنگام برنامه ­ریزی یک پروژه، امکان اجرای آن در سطح منطقه ارزیابی می­شود تا اطمینان حاصل شود که این اقدامات مفید و پایدار هستند. انجام این کار به دو طرف آلمان و افغان این فرصت را می­دهد تا تلاش ­های خود را همسو کرده و به الزام های کشور خود برای اهداف توسعه پایدار جهانی (SDG) عمل کنند.

هدف این پروژه­ ها منفعت رساندن به مردم افغانستان است. این پروژه ­ها طراحی شده ­اند تا پس از اتمام به نهاد های همکار افغانستان، مانند وزارت خانه ها، ارائه ­دهندگان خدمات دولتی یا شرکت ­ها، در سطح ولایت ها و پایتخت سپرده شوند. بهره ­برداری و نگهداری مناسب از سرمایه­ گذاری در زیر ساخت ­ها مسئولیت اصلی دولت افغانستان و نهاد های همکار مربوطه است. دولت آلمان از دولت افغانستان انتظار دارد مسئولیت ­هایی كه با مالكیت كامل انکشاف پایدار این كشور همراه است را انجام دهد.

 

همکاری تخنیکی

همکاری تخنیکی (TC) نوعی کمک مستقیم است که ظرفیت­ های افراد و نهاد ها را در منطقه و در سطح پایتخت افغانستان ارتقا می ­دهد. این کار توسط سازمان تطبیق کننده تحت مالکیت دولت آلمان GIZ یا دیگر سازمان­ های تطبیق کننده متخصص مانند مرکز مهاجرت و توسعه بین­المللی (CIM) ، نهاد فدرال علوم زمین­شناسی و منابع طبیعی (BGR) و  نهاد مترولوجی ملی (PTD) انجام می ­شود.

در همکاری تخنیکی، سازمان تطبیق کننده،  عموما اداره همکاری های آلمان، به عنوان یک واسطه عمل می­کند و دانش و مهارت ­های تخنیکی، اقتصادی و سازمانی را  مستقیماً به همتا های افغان منتقل می­کند. همکاران افغان، مانند وزارت خانه ­های مربوطه­، در تمام مراحل اجرا، در سطح ملی­، ولایت ها و ولسوالی ­ها، مشارکت دارند. لیست همکاران افغان همکاری آلمان با افغانستان را در اینجا ببینید.

این کار با بهبود شرایط زندگی و تحقق اهداف آن ضمن اطمینان از استفاده بهینه و پایدار از منابع، افغانستان را در موقعیتی قرار می ­دهد که بتواند در آینده کار و توسعه پایدار را به طور مستقل اجرا کند. اداره همکاری های آلمان دارای کارمندان داخلی و خارجی است تا اطمینان حاصل کند کار به خوبی پیش می­رود. در صفحه استراتژی ما در مورد کارمندان داخلی بیشتر بخوانید. این پروژه ­ها با هماهنگی نزدیک همکاری مالی برنامه ریزی و اجرا می­شوند.

 

همکاری مالی

هدف همکاری مالی (FC)، حمایت از افغانستان در تأمین بودجه اقدامات انکشافی است که بین دولت ­های افغانستان و آلمان توافق می­ شود. بانک توسعه KfW، متعلق به دولت آلمان، به همراه همکاران افغان، پروژه برنامه ­ریزی شده را ارزیابی می­کنند تا اطمینان حاصل کنند که از نظر انکشافی، منطقی، قابل تحقق، مفید و پایدار است.

وزارت همکاری و توسعه اقتصادی آلمان فدرال (BMZ) و دولت افغانستان توافق ­نامه ­هایی منعقد می­کنند که طبق قوانین بین المللی لازم برای اجرا هستند. بانک توسعهKfW   از طرف دولت آلمان با نهاد ­های همکار افغان مسئول اجرای پروژه، قرارداد تمویل مالی یا قرضه منعقد می­کند.

مشاوران داخلی و خارجی بانک توسعه مسئولیت کنترل و نظارت بر اجرا را به عهده دارند. این کشور همچنین دارای کارمندان داخلی در محل است تا از همکاران افغان برای اجرای موفقیت ­آمیز اقدامات پشتیبانی کنند.

پس از اجرا و طی بررسی نهایی توسط مشاوران بین المللی و بانک توسعه KfW، پروژه مورد بررسی قرار می­ گیرد تا مشخص شود آیا به اهداف خود رسیده است یا خیر! و یا آماده است تا به همکاران سپرده شود. درباره نحوه کار KfW بیشتر بخوانید.

 

همکاری غیر دولتی

در کنار همکاری­ های انکشافی دولتی، همکاری ­های غیر دولتی، نقش مهمی در اجرای برنامه­ ها و پروژه­ های توسعه در افغانستان دارد. سازمان­ های بین المللی آلمانی، و سازمان­ های غیردولتی افغانستان (NGOs)، از جمله بنیاد ها و سازمان­ های خصوصی، معمولاً دسترسی و روابط بهتری با مردم دارند و باعث اعتماد آن­ ها به کارشان می­ شوند.

این سازمان ­های غیردولتی همچنین نقش مهمی در بهبود شفافیت، توانمند سازی مردم و دادن فرصت اظهار نظر به آن ­ها و تقویت پاسخگویی نهاد های دولتی دارند. این نهاد ها سال­ های متمادی در کشور مشغول فعالیت بوده ­اند و ساختار ها و شبکه ­هایی را ایجاد کرده­ اند که باعث تقویت انکشاف در طولانی مدت می ­شود. این سازمان­ ها با مسئولین دولتی و همکاران افغان همکاری نزدیک دارند. سازمان ­های غیر دولتی و دولت آلمان نیز برای تبادل تجربه ها و دیدگاه­ های عمیق خود با یک دیگر همکاری می­ کنند.

 

ارزیابی قابلیت اجرا

قبل از اجرای پروژه ­ها، آن­ ها به دقت بررسی و سپس آماده­ اجرا می­ شوند. بودجه همکاری تخنیکی توسط صندوق پژوهش و متخصصان (SFF) و بودجه همکاری مالی توسط صندوق پژوهش و مشاوره (SBF) تأمین می ­شود. هر دو صندوق شامل پژوهش ­ها و گزارش ­های تخصصی در مورد امکان اجرای پروژه ­ها، خدمات مشورتی، تجزیه و تحلیل خطر، استفاده از متخصصان و اقدامات لازم و تأثیرات مورد نظر برای یک فعالیت است.

علاوه بر این، صندوق مربوطه همچنین ممکن است مسئول اجرای اقدامات تکمیلی برای یک پروژه و همچنین پیگیری، ارزیابی و بررسی نتایج باشد. این صندوق­ ها، امکان انجام اقدامات جامعی که محدود به یک پروژه یا موضوع خاص نیست را فراهم می­کنند. وزارت همکاری و توسعه اقتصادی آلمان فدرال، باید هر کدام از اقدامات را تأیید کند.

 

اجرای پروژه

 متخصصان افغان که برای سازمان ­های اجرا کننده مانند همکاری های آلمان  و بانک توسعه کار می­کنند نقش مهمی در تطبیق پروژه ­ها دارند. هدف رویکرد های مورد استفاده در همکاری ­های تخنیکی و مالی، یاد گیری متقابل و ایجاد فضای مناسب برای برنامه­ ریزی، اجرا و نظارت صحیح است. هدف این رویكرد ها همچنین بهره ­برداری و نگهداری صحیح و در نتیجه تشویق مالكیت افغانستان است.

کارمندان افغان به­ همراه متخصصان خارجی با همکاران افغان برای طرح ­ریزی مسلکی برنامه ­ها، مدیریت اجرای آن­ ها و اطمینان از اثر بخشی و پایداری تمام فعالیت ­ها همکاری می­کنند. در صفحه استراتیژی ما بیشتر در مورد اجرای پروژه بخوانید.

 

ارزیابی نهایی

هنگامی که اجرای یک پروژه به پایان می­رسد، ارزیابی کننده های خارجی، مطابق با معیار های بین المللی کیفیت، ارزیابی دقیقی از اثربخشی، پایداری و کارایی آن انجام می ­دهند. نتیجه­ گیری آن ­ها در پروژه­ های بعدی استفاده می­شود. درباره این فرآیند اطلاعات بیشتری کسب کنید.