محرمیت

 

حفظ آمار 

هرباری که یک استفاده کننده به صفحۀ انترنتی ما دسترسی می یابد، و هرباری که یک فایل داونلود میشود، این معلومات در یک فایل ثبت و حفظ می شود.

معلومات حفظ شده عبارت است از: اسم فایل، تاریخ و زمان داونلوند، مقدار آمار انتقال شده، صرف نظر ازینکه داولوند موفق بود یا خیر، آدرس آی پی کمپیوتری که از طریق آن معلومات مطالبه شده است. معلومات حفظ شده صرف به مقصد احصائیه ارزیابی می شود و بعداً از بین برده می شود. این معلومات صرف به ما کمک می کند که صفحۀ انترنتی خویش را بهبود ببخشیم و در این زمینه هیچگونه ردپایی استفاده کنندگان صورت نمیگیرد. هیچگونه معلومات به شخص ثالث انتقال نمی یابد.

هر معلومات شخصی ایرا که شما حین استفاده از خدمات انترنتی ما ارائه می دارید کاملاً داوطلبانه می باشد. جزئیات شخصی شما مطابق قوانین حفظ آمار و ارقام آلمان حفظ و پروسس می شود.

لغو ثبت لغو، کامل شد؛ مراجعه های شما به این وبسایت توسط ابزار تحلیل این وبسایت ثبت نخواهد شد. لطفا به یاد داشته باشید که اگر کوکی های تان را پاک می کنید، کوکی لغو را هم حدف کنید، یا اگر کمپیوتر یا براوزرتان را تغییر می دهید، شما باید «لغو ثبت» را دوباره اجرا کنید.