استخراج دوامدار معادن برای رشد اقتصادی

بخش استخراج معادن در افغانستان دارای ظرفیت کلان اقتصادی می باشد که رشد و پیشرفت کشور را می تواند قویاً رونق دهد. به منظور استفادۀ کامل از این سکتور حکومت فدرال آلمان از مراجع ذیربط افغانستان حمایت می کند تا استخراج معادن را در درازمدت با ترویج نوآوری و شفافیت انجام دهند.

وضعیت

افغانستان از لحاظ معادنی چون لیتیوم، آهن، فلزات کمیاب، طلا و کوبالت غنی است. این کشور می تواند به یکی از پیشتازترین صادرکنندگان مواد خام جهان مبدل شود، اگر معادن آن به گونۀ پایدار و مؤثر استخراج شود. مالیات ناشی از بهره برداری این معادن ممکن است به اندازه ای کافی باشد که افغانستان دیگر محتاج کمک های بین المللی نباشد.

ولی این معادن به گونۀ پایدار استخراج نمی شوند. نظارت و کنترول آنها نیز شفاف نمی باشد و جواز استخراج نادر و یا اصلاً وجود ندارد. صرف شمار معدودی از شرکت های بین­المللی تا کنون در سکتور معدن افغانستان فعالیت دارند. آمار و ارقام دولتی و عواید راجسترشده مفصل نیست و حتی وزارت معادن افغانستان نیز اجمال عمومی در اختیار ندارد و با کمبود کارمندان، امکانات سازمانی و اداری مواجه است.

هدف

هدف این برنامه این است که استخراج معادن در کشور به گونۀ شفاف و ساختاری انجام یابد تا که از یک جانب عواید دولتی به شکل منظم دوباره در جهت توسعه کشور جریان یابد و از جانب دیگر سرمایه گذاری ها در صنعت استخراج معدن سودآور شود.

اقدامات و نتایج

از طریق برنامه های آموزشی فنی و اداری در ولایت های مختلف مفتشان استخراج معدن می توانند وظایف اداری و نظارتی را به عهده گیرند که از جانب وزارت معادن و پترولیم به آنها واگذار شده است. کارمندان آن وزارت نیز در برنامه های آموزشی مذکور اشتراک می ورزند تا درخواست های جواز را به شکل درست طی مراحل نمایند و مقررات سکتور استخراج معادن را به گونۀ سرمشق به دیگران مورد استفاده قرار دهند.

با ارتقای لیاقت و دانش ادارات وضع سرمایه گذاری بهبود یافته و ادارات مسئول در بخش نظارت معادن فرآیندهای استخراج را مطابق قانون کنترول می کنند.

همچنین شمار زیادی از استانداردهای شفافیت به منظور مبارزه علیه فساد اداری و کنترول استخراج معدن در عمل پیاده شدند. در پهلوی آن حکومت افغانستان سعی می کند عضویت ابتکار شفافیت صنایع استخراج (Extractive Industries Transparency Initiative - EITI) را حاصل نماید. این سازمان همکاری میان صنایع مواد خام، دولت و جامعۀ مدنی را تشویق نموده می خواهد عواید دولتی ناشی از مواد خام را تعقیب نموده و اعلام بدارد. این کار سرانجام باعث ایجاد یک وضع باثبات تر و بهبودیافته تر سرمایه گذاری در سکتور مواد خام می شود. از طریق دیالوگ کنونی میان بازیگران مختلف و افزایش شفافیت بالاخره اعتماد مردم نسبت به دولت هم تقویت می یابد. این برنامه با آموزش کارمندان حرفه ای افغانستان و بازدید معادن خارجی از حکومت افغانستان حمایت می کند که استانداردهای بین المللی را به کار گیرد و شفافیت را تامین نماید تا عضویت افغانستان در سازمان بین المللی مذکور را در سال ۲۰۱8 کسب نماید.

در یک نگاه

فعالیت ها در کابل، پایتخت کشور.
برنامه:
حمایت از حکومتداری خوب در سکتور معدن
هدایت دهنده:
وزارت همکاری اقتصادی و توسعه آلمان (BMZ)
ادارۀ همکار:
وزارت معادن و پترولیم افغانستان
سازمان تطبیق کننده:
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
ولایات:
کابل
هدف برنامه:
شفافیت و کنترول صنعت استخراج معادن در جهت تنظیم عواید دولتی، تشویق سرمایه گذاری ها و مبارزه درازمدت علیه فساد اداری
مدت کلی:
می ۲۰۱۳ – آگوست 2018