استخراج معادن در افغانستان – بهبود تحصیلات عالی و حمایت از نوآوری ها

به منظور بهره برداری از ظرفیت های بخش معدن، حکومت فدرال آلمان از افغانستان در زمینۀ بهبود تحصیلات مسلکی در رشتۀ استخراج معادن، تطابق آن با نیازمندی های بازار کار و اقتصاد و نیز ارتباط این بخش به شبکه بین المللی حمایت می کند.

وضعیت

در سکتور مواد خام افغانستان ظرفیت های قابل توجهی برای درآمدزایی نهفته است که می تواند موجب توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور گردد. ولی این ظرفیت ها به طور کامل مورد بهره برداری قرار نمی گیرند. دلیل اصلی، این است که در عرصه معدن، متخصصان فنی و مدیران تعلیم یافته به اندازه کافی وجود ندارند. در حال حاضر، برنامه های آموزش فنی در دانشکده های استخراج معدن و زمین شناسی دانشگاه های افغانستان، با واقعیت عملی و بازار کار به اندازه کافی مطابقت ندارند. علاوه بر این، برنامه های آموزشی مذکور، دچار فقدان دسترسی به شبکه های مرتبط بین المللی و مهارت زبان های خارجی است. این چالش ها، مطابقت تحصیلات استخراج معدن را با سطح دانش مسلکی و تخصص فنی مورد نیاز، دشوار می سازد.

اهداف

هدف برنامه این است که نه تنها محتوای دوره های آموزشی مرتبط را مورد تجدید نظر قرار دهد، بلکه آن را با نیازمندی های بازار کار، اقتصاد و ساختارهای اداری تطبیق دهد تا ظرفیت های درآمدزایی بخش معدن، به طور کامل شکوفا شوند. در کنار آموزش فنی و عملی استادان، مضامین مربوط به استخراج معادن ایجاد و شامل نصاب های تحصیلی خواهند شد. علاوه بر آن، همکاری های منطقه ای، زمینه ساز ارتباط با شبکه بین المللی محققان و جامعه علمی خواهد شد.

اقدامات و نتایج

این برنامه کمک می کند که تحصیلات عالی افغانستان در عرصۀ استخراج معادن، نوین شود و با نیازمندی های افغانستان سازگار گردد. بر مبنای همکاری های نزدیک با ادارۀ خدمات آکادمیک آلمان (DAAD) و دانشگاه های آلمان مانند دانشگاه فنی بیرگ اکادمی فرایبیرگ و دانشگاه رور بوخوم، استادان و محصلان افغان به دانش جدید مسلکی و شیوه های تازه آموزشی دسترسی پیدا می کنند.

یک عامل دیگر موفقیت همانا شامل ساختن فعالیت های عملی در جریان تحصیل می باشد. برنامه ها و دوره های آموزشی و آزمایشگاه ها با توجه به ارزیابی نیازمندی شرکت ها و نهادهای فعال در بخش استخراج معدن، بازسازی و نوسازی می شوند. بدین ترتیب، دانش، اقتصاد و نهادهای اداری از طریق مشارکت استراتیژیک با یکدیگر مرتبط خواهند شد. تبادل آکادمیک هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی از طریق دوره های زمستانی، کنفرانس های مسلکی، گردهمایی های علمی، سفرهای آموزشی و اقدامات عملی در کشورهای همجوار صورت می گیرد. فارغ التحصیلان با تکیه بر تحصیلات بهتر، آسان تر به فرصت های کاری دسترسی می یابند.

علاوه بر آن، از ایجاد استانداردهای همگون در سراسر کشور برای تحصیلات مربوط به استخراج معادن حمایت صورت می گیرد تا معیارهای مجوز رسمی بین المللی مانند سمت یابی بازار کار و استانداردهای کیفیت تامین شوند.

هدف آن است که بخش مواد خام کشور، به گونۀ پایدار و بدون وابستگی به کارشناسان خارجی به کار خویش ادامه دهد تا در درازمدت عواید دولتی افغانستان بلند برود. اضافه ارزشی که از این مجرا در کشور به وجود می آید، می تواند نقش مهمی در ثبات اقتصادی و سیاسی کشور داشته باشد.

 

در یک نگاه

فعالیت ها در کابل، پایتخت کشور.
برنامه:
تحصیلات آکادمیک معدن در افغانستان (AMEA)
هدایت دهنده:
وزارت امور خارجۀ آلمان (AA)
ادارۀ همکار:
وزارت تحصیلات عالی افغانستان
سازمان تطبیق کننده:
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
ولایات:
کابل
هدف برنامه:
بهبود تحصیلات آکادمیک در بخش استخراج معادن افغانستان
مدت کلی:
جون ۲۰۰۵ – اکتوبر ۲۰۱۹