اعتمادسازی – پولیس محلی افغانستان

به منظور اعتمادسازی میان مردم و پولیس در افغانستان و حل مشکلاتی که در خدمات پولیس بوجود می آید، حکومت آلمان از سازماندهی و برپایی گردهمایی‌ها، گفتگوها و دوره‌های آموزشی در کشور حمایت می کند.

وضعیت

یکی از عرصه های اولویت تعهد آلمان در افغانستان کمک به ایجاد خدمات موثر و سازمان‌یافتۀ پولیس ملی افغانستان است. این کار با چالش های قابل ملاحظه‌ای روبرو است. علاوه بر وضع متشنج امنیتی و کاستی‌های عملیاتی، میان مردم و پولیس همکاری کمی وجود دارد. این عوامل مانع انجام امور پولیس در مطابقت با حاکمیت قانون می شود. در داخل پولیس ملی روی مهارت‌های اجتماعی مانند ارتباطات مؤثر، کار تیمی، مدیریت منازعه و حل منازعه تأکید کم صورت می گیرد. این کمبود‌ها مانع ارایه خدمات مسلکی از طرف پولیس شود.

هدف برنامه

هدف برنامه تحکیم اعتماد مردم نسبت به پولیس و کمک به خدمات پولیس در حل مؤثرانه و صلح آمیز دشواری‌ها و منازعات داخلی است.

اقدامات و نتایج

اکنون همه در جهان به این حقیقت واضحاً معتقد شده اند که پولیس باید به گونۀ فزاینده سعی نماید که جوامع محلی را در کار خویش شامل سازد. رویکرد پولیس در محلات اکنون برای پولیس ملی افغانستان اهمیت کلیدی دارد. این مفکوره بر ایجاد تماس نزدیک میان پولیس و جوامع، متمرکز است. برای ممکن ساختن این امر، وزارت امور داخله افغانستان ساختارهای لازم را در تمام ۳۴ ولایت کشور بوجود آورده است. این ساختارها سرآغاز همکاری آلمان با افغانستان در این زمینه است.

بخاطر تقویت اعتماد جوامع به خدمات پولیس، این برنامه در سازماندهی و برپایی گردهمایی‌ها و نشست‌ها کمک می کند تا باشد که مردم محل بتوانند نگرانی‌های خویش را بویژه در رابطه با مسایل امنیتی مستقیماً با پولیس مطرح سازند. در سال ۲۰۱۸، این برنامه از تدویر ۳۶۰ نشست عمومی مشورتی در سطح ولسوالی‌ها که در آن مجموعاً ۷٬۲۰۰ تن از اهالی اشتراک ورزیده بودند، حمایت نمود.

مشکلات و مسایل عام‌تر در یک سلسله نشست‌های سالانه که در سطح ولایات دایر می‌شوند، طرح و مورد بحث قرار می گیرند. در این کنفرانس‌ها نمایندگان ارشد پولیس، نهادهای دولتی ولایتی و جامعۀ مدنی اشتراک می‌ورزند.

این برنامه همچنین فعالیت‌های معینی را در مکاتب سازماندهی می‌کند. تا کنون حدود ۳۶٬۰۰۰ طفل از گروه‌های سنی مختلف در رویدادهای معلوماتی اشتراک ورزیده‌اند تا برای آنها یک درک بهتر از خدمات پولیس و نقش آن در جامعه ایجا شود. در این گردهمایی‌ها افسران پولیس می‌توانند معلومات مفید به گونۀ مثال اتخاذ اقدامات مشخص در حالات اضطرار را به اشتراک کنندگان شرح دهند.

همچنین دوره‌های منظم آموزشی برای افسران پولیس دایر می‌شود تا آنها با رویکرد پولیس در محل، تاکید روی اهمیت مهارت‌های اجتماعی و چگونگی کمک به حل مشکلات و منازعات داخلی مردم آشنا شوند. نظر به موضوع هر دوره، مدیران ارشد، معلمان و بویژه افسران پولیس که برای کار در محلات آموزش دیده اند، یا افراد عادی پولیس گزمه می توانند در برنامه‌های آموزشی اشتراک ورزند. در سال ۲۰۱۸، برای ۲۴۰ تن از افسران پولیس چنین دوره‌های آموزشی دایر شد.

در ابتدا توجه به ولایات شمالی مانند بدخشان، بلخ، جوزجان، کندز، سمنگان و تخار معطوف شده بود. اکنون حمایت برنامه به نه ولایت دیگر چون کابل، هرات، بامیان، کنر، لغمان ، ننگرهار، نورستان، پنجشیر و پروان نیز توسعه یافته است. در کنار مقامات افغانی، برنامه با تیم پروژۀ پولیس آلمان (GPPT) در افغانستان از نزدیک همکاری دارد.

در یک نگاه

فعالیت ها در ولایت های بدخشان, بلخ, بامیان,
برنامه:
تأمین امور پولیس در محلات افغانستان (CPA)
هدایت دهنده:
وزارت فدرال امور خارجۀ آلمان
ادارۀ همکار:
وزارت امور داخلۀ افغانستان
سازمان تطبیق کننده:
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
ولایات:
بدخشان, بلخ, بامیان, هرات, جوزجان, کابل, کنر, کندز, لغمان, ننگرها،, نورستان, پنجشیر, پروان, سمنگان, تخار
هدف برنامه:
افزایش اعتماد مردم نسبت به پولیس. قادر ساختن خدمات پولیس به حل مؤثرانۀ دشواریها و منازعات داخلی.
مدت کلی:
جنوری ۲۰۱۸ – مارچ ۲۰۲۰