برق در شمال افغانستان – رشد اقتصادی و مبارزه با فقر

به منظور تامین منبع قابل اعتماد انرژی و در نتیجه رشد اقتصادی مستمر، حکومت فدرالی آلمان از راه اندازی شبکه های انتقال و توزیع برق در مناطق روستایی در شمال افغانستان حمایت می کند.

وضعیت

در حدود 30 درصد مردم در افغانستان به برق شبکه سراسری دسترسی دارند. در جهان این یکی از پایین ترین رقم ها محسوب می شود. بویژه در شمال افغانستان بسیاری از شهرها و روستاها به شبکۀ ملی برق متصل نشده اند. از این رو بسیاری از شهروندان از دسترسی به خدمات همگانی چون صحت، تعلیم و تربیه، امنیت عمومی و غیره که به تهیۀ مطمئن انرژی برق بستگی دارند، محروم می مانند.

نبود انرژی، رشد اقتصادی را محدود می کند. به دلیل مشکلات در زیربنای انتقال برق، حتی مشکلات کوچک سبب قطع شدن برق در مناطق شمال افغانستان می گردد و مردم مجبور می شوند از جنراتورهای دیزلی استفاده نمایند. این کار نه تنها به محیط زیست ضرر می رساند بلکه مصارف گزافی را بر شرکت ها و خانوارها تحمیل می کند.

هدف

هدف برنامه این است که مردم افغانستان و شرکت ها و ادارات دولتی تا حد ممکن از انرژی پاک که به محیط زیست صدمه نرساند و با آن سازگار باشد، استفاده نمایند، تا در درازمدت شاهد رشد اقتصادی افغانستان باشیم. همچنین با فقر مبارزه شود و در درازمدت دسترسی مردم به تعلیم و آموزش، ساده و گسترده گردد.

اقدامات و نتایج

به منظور ایجاد زیربنای انتقال بهتر برق در شمال افغانستان، این برنامه به شرکای افغان خود در زمینۀ انتخاب محل، برنامه ریزی و تطبیق پروژه مشورت می دهد.

تهیۀ انرژی برق در شمال افغانستان مستلزم یک سلسله فعالیت می باشد: اعمار خطوط جدید انتقال برق ولتاژ بلند تا شبکه های ملی گسترش یابند و واردات برق تسهیل شود. علاوه برآن، ساختمان استیشن های فرعی جدید توسعه یابند و نیز در صورت لزوم شبکه های توزیع محلی برق برای باشندگان دور و نزدیک اعمار گردند.

 

اقدامات دیگر ساختمانی مانند احداث تکنولوژی اداره و کنترول کمک می کند که شبکه های برق متصل شوند، ضایعات برق کاهش یابد و انرژی برای مدت درازتری پایدار بماند. به کمک تمام این اقدامات، اشخاص و موسسات خصوصی و ادارات دولتی می توانند به برق دسترسی داشته باشند. بدین ترتیب، در مناطقی که پذیرای این سرمایه گذاری ها می شوند، ظرفیت انتقال برق بلند می رود. اعمار شبکه های نوین انتقال و توزیع برق، کاربرد جنراتورهای دیزلی را که به محیط زیست ضرر می زنند، کاهش می دهد.

در یک نگاه

شمال افغانستان.
برنامه:
برنامۀ انتقال برق منطقه ای در شمال
هدایت دهنده:
وزارت همکاری اقتصادی و توسعه آلمان (BMZ)
ادارۀ همکار:
وزارت انرژی و آب افغانستان، د افغانستان برشنا شرکت
سازمان تطبیق کننده:
بانک توسعه ای KfW
ولایات:
استان های شمالی
هدف برنامه:
تقویت زیربنای انرژی در شمال افغانستان از طریق سرمایه گذاری های هدفمند
مدت کلی:
۲۰۱۷ - ۲۰۲۱