بهبود مراقبت های صحی برای مردم افغانستان

برای اینکه مراقبت های صحی برای مردم فراتر از مرزهای پایتخت کشور کابل نیز تامین شود، حکومت آلمان از بازسازی و تجهیز مراکز صحی در افغانستان حمایت می کند. این کشور همچنین اقدامات در جهت مبارزه با بیماری بومی «وحشی» پولیو را که در کنار نایجریا و پاکستان هنوز هم در افغانستان وجود دارد، مورد حمایت قرار می دهد.

وضعیت

 

عمر وسطی در افغانستان اکنون تقریباً 63 سال می باشد. این رقم طی سال های اخیر به سرعت بلند رفته است. میزان مرگ و میر مادران هنوز هم بلند است. اگر بخواهیم مقایسه کنیم، به عنوان مثال این رقم در آلمان به چهار تا پنج نفر می رسد. میزان مرگ و میر اطفال در افغانستان نیز در مقایسه با جهان در بلندترین سطح قرار دارد: از جملۀ ۱۰۰۰ نوزاد، 7 درصدشان پیش از 5 سالگی می میرند[1].  کودکان زیادی از سؤتغذیه رنج می برند. سطح مراقبت صحی بویژه در خارج از شهر کابل مطلوب نیست. شمار زیادی از شفاخانه ها فرسوده شده اند و با وسایل عصری طبی مورد نیاز مجهز نیستند.

 

 

هدف

 

به منظور بهبود دوامدار مراقبت های صحی در ولایت های شمالی افغانستان، پروژه های مربوط در چارچوب بازسازی ملکی افغانستان در نظر دارند یک سیستم  مناسب صحی را که دارای زیربنای عصری شفاخانه ها، سیستم های مدیریتی و کارمندان ورزیده می باشد، ایجاد کنند.

 

اقدامات و نتایج

 

با اعمار زیربنای عصری صحی و آموزش کارمندان طبی، مراقبت صحی مردم در ولایت های یادشده بهتر می شود. در کنار شیوه های بهبودیافتۀ تشخیص، تکنولوژی های تازه ای چون تیلی میدیکل (یا معالجه از راه دور) نیز بکار گرفته می شود. شفاخانه های جدید بر اساس معیارهای حفظ الصحه و استفادۀ موثر انرژی اعمار گردیده اند و برای بیماران و کارمندان، یک فضای مطلوب ارایه خدمات صحی را فراهم می سازند.

 

برای شفاخانۀ منطقه یی بلخ در مرکز مزارشریف که بر اثر آتش سوزی از میان رفته بود،  یک تعمیر اصلی جدید با ۳۶۰ بستر، چندین بستر مراقبت جدی، همچنین اتاق های عملیات و نیز تسهیلات سرویس عاجل و وسایل اکسریز و تشخیص آزمایشگاهی و نیز تجهیزات معالجه از راه دور اعمار گردیده است. شفاخانه منطقه یی مزارشریف به عنوان یک شفاخانۀ مرکزی در خدمت 430 هزار اهالی شهر مزارشریف و به حیث شفاخانه ارجاعی در خدمت یک میلیون باشنده ولایت بلخ قرار دارد. شفاخانۀ مذکور به مثابۀ یک شفاخانۀ اکادمیک آموزشی با داشتن یک مکتب الحاقی برای پرستاران و قابله ها، یک نقش کلیدی را در آموزش نسل جدید کارکنان طبی و پرستاران آینده  ایفا می کند. بیش از 400 تن از کارکنان شفاخانه تا کنون در برنامه های آموزشی، راهنمایی و مشوره دهی حین انجام وظیفه سهم گرفته اند. از سال ۲۰۰۹ بدینسو ادارۀ این شفاخانه در مزارشریف بویژه در عرصه های حمایۀ طفل و مادر و مدیریت، مشوره های لازم را دریافت می کند. بدین طریق و در نتیجه کوشش های پایدار، مراحل کار تعریف و مشخص شده، روند معالجۀ بیماران از نو سازمان دهی گردیده، استفاده از اتاق ها بهبود یافته، سیستم نگهداری اسناد بیماران دیجیتال شده، و نیز نگهداری اجناس، دفع مواد فاضله و ترمیم تجهیزات بهتر شده است. در تمام شعبه های شفاخانه بهبود و رشد به مشاهده می رسد. علاوه بر آن، اکنون یک تیم ۱۴ نفره متشکل از کارکنان فنی ورزیده مسئولیت ترمیم و حفظ و مراقبت وسایل را بدوش دارند. این شفاخانه اکنون می تواند تمام امور ترمیم و حفظ و مراقبت را مستقلانه انجام دهد.

 

شفاخانۀ مذکور با اعمار یک مرکز حمایۀ طفل و مادر، در آینده دارای 250 بستر جدید و نیز اتاق ها و تجهیزات طبی تازه خواهد شد. بدین طریق از سال ۲۰۱۸ به بعد، مراقبت صحی برای مادران باردار و کودکان بیش از پیش بهبود خواهد یافت.

 

علاوه بر اینها، در دیگر شهرهای افغانستان نیز شفاخانه ها و مراکز صحی اعمار یا بازسازی شده اند. به گونۀ مثال، می توان از شفاخانۀ ولایتی فیض آباد نام برد که در ضمن بازسازی تعمیر آن، سازمان دهی و مدیریت شفاخانه نیز تجدید گردیده است. شفاخانه مذکور به حیث شفاخانه مرکزی در ولایت بدخشان که دارای تقریباً یک میلیون نفوس می باشد خدمت می کند. همچنین می توان از دو شفاخانه در ولسوالی های بهارک و کشم و یک مرکز صحی جامع خدمات درمانی در ولسوالی وردج یادآور شد.  در ولایت کندز شفاخانۀ ولایتی کندز توسعه یافته و در خان آباد، شفاخانۀ ولسوالی جدیداً اعمار گردیده است. در تخار مرکز صحی گلاباتور ساخته شد، و شفاخانۀ ۱۷۰بستر ولایتی در تالقان سال گذشته جدیداً اعمار گردید. تمام مراکز  ارایه خدمات صحی با وسایل لازم طبی مانند اتاق های عملیات، بخش های اکسریز، و آزمایشگاه ها تجهیز شده اند. برنامه های گستردۀ آموزشی در عرصه های معالجۀ اطفال، تغذیه، آزمایش، حفظ و مراقبت فنی و اداری اجرا شده اند. در قالب برنامه های مذکور، دوره های آموزش کمپیوتر آقاخان زیر عنوان "e-health-courses" نیز در فیض آباد برگزار شدند. مزید بر اینها، در ولایت های شمالی چون تخار، بدخشان، بغلان و کندز مراکز کوچک صحی، تمویل و اعمار گردیده اند. از سال 2009 بدینسو مجموعاً 65 باب مرکز ارایه خدمات صحی ساخته یا نوسازی شده اند.

 

با اقدامات زیربنایی در جهت بهبود مراقبت های صحی بخصوص برای افراد فقیر در شمال افغانستان، جایی که تنها سه ولایت بدخشان، کندز و تخار به طور تخمینی تا چهار میلیون نفوس دارد، کمک قابل ملاحظه ای صورت خواهد گرفت.

 

در راه مبارزه علیه فلج اطفال حکومت فدرال آلمان از افغانستان در چارچوب ابتکار جهانی ریشه کن سازی پولیو (GPEI) حمایت می کند. این ابتکار از طریق سازمان جهانی صحت (WHO) و ادارۀ یونیسف (UNICEF) سازمان ملل متحد در افغانستان اجرا می شود. آلمان در تمویل این برنامه بویژه در تامین واکسین پولیو و وسایل سردکن، نظارت بر آمار مبتلایان به پولیو، حمایت های تخنیکی و فراهم آوری مصارف امنیتی سهم می گیرد.

 

 

در یک نگاه

فعالیت ها در ولایت های بدخشان، بلخ، کندز و
برنامه:
بازسازی شفاخانۀ منطقه¬یی بلخ در مزارشریف و نیز اعمار یک مرکز جدید حمایت از طفل و مادر، ظرفیت سازی برای شفاخانۀ منطقه¬یی مزارشریف، بازسازی شفاخانۀ ولایتی در فیض آباد ولایت بدخشان، بازسازی شفاخانه ها و مراکز صحی در هفت نقطۀ ولایت های بدخشان، کندز و تخار (از جمله شفاخانه منطقه¬یی کندز و شفاخانه ولایتی در شهر تالقان)، حمایت از اقدامات در زمینۀ ریشه کن سازی بیماری فلج اطفال (پولیو)
هدایت دهنده:
وزارت امور خارجۀ آلمان، وزارت همکاری های اقتصادی و توسعه آلمان (BMZ)، ادارۀ همکاری بین المللی جاپان (JICA)، ادارۀ همکاری انکشافی بین المللی سویدن (SIDA)، حکومت ناروی
ادارۀ همکار:
وزارت صحت عامه افغانستان
سازمان تطبیق کننده:
ادارۀ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH، بانک انکشافی KfW
ولایات:
بدخشان, بلخ, کندز, تخار
هدف برنامه:
ایجاد یک سیستم فعال صحی با زیربنای عصری شامل شفاخانه ها و کارمندان ورزیده برای بازسازی ملکی کشور