بهبود کیفیت زندگی و ایجاد فرصت های کاری در قلب کابل

به منظور ایجاد سهولت های لازم برای جوانان و زنان، حکومت آلمان در زمینۀ احیای مجدد باغ تاریخی چهلستون در جنوب کابل کمک می کند. این باغ عمومی که با وسعت ۱۲ هکتار بزرگترین باغ در کابل بشمار می آید، اکنون با یک طرح نوین احیا خواهد شد.

وضعیت

دهه های منازعۀ خشونت بار در افغانستان تا حدود زیادی معیشت مردم افغانستان و نیز تاسیسات ساختاری بشمول قصر چهلستون و باغ وسیع ۱۲ هکتاری در پایتخت کشور، کابل را ویران کرده است. همه آنچه که باقی مانده بود خرابه ها بود. مناطق سرسبز نیز در طول زمان تخریب گردید. اما برای 5.5 میلیون نفر ساکنان این شهر روبه گسترش فقط چند جای محدود برای تفریح و فعالیت های اجتماعی وجود دارد.

هدف

توقع می رود که احیای جاهای سرسبز، باغ ها و امکانات ورزشی در باغ چهلستون نقش بزرگی را در بهبود امکانات تفریحی برای مردم شهر کابل ایفا خواهد کرد. این اقدام همچنین بر بهبود آب و هوا در شهر تاثیر مثبتی خواهد داشت و مکان های جدید کار و آموزش را بوجود خواهد آورد و بدین وسیله شرایط اجتماعی-اقتصادی ساکنان شهر را بهبود خواهد بخشید.

اقدامات و نتایج

هدف در اینجا ایجاد یک واحۀ شهری است که فرصت تفریح در اوقات فراغت و اشتغال را برای زنان و مردان به گونۀ مساوی فراهم می سازد. این باغ عمومی در جریان کار برای توسعۀ مجدد آن، به روی مردم باز خواهد بود. علاوه بر احیای پارک، اقدامات انفرادی در ولسوالی همجوار چهاردهی بخاطر بهبود شرایط زندگی تقریباً ۳۵۰۰۰۰ ساکن آن ولسوالی اجرا می شود. به گونۀ مثال، ایجاد یک سیستم فاضلاب و نصب چراغ های خیابان به تدریج زیربنای این ولسوالی را بهبود می بخشد.

به منظور هماهنگ سازی برنامه ها با نیازمندی های مردم محل، یافته های یک نظرسنجی از مردم محل برای برنامه ریزی طرح های انفرادی و اولویت بندی آنها مورد استفاده قرار می گیرد.

علاوه بر ایجاد امکانات تفریحی، ظرفیت اشتغال برای ساکنان ولسوالی چهاردهی از طریق تدویر برنامه های آموزشی شش ماهه خیاطی، گلدوزی، قالین بافی، نجاری و باغبانی افزایش یافته است. بیش از 1100 زن و مرد تا کنون در دوره های آموزشی مذکور اشتراک ورزیده اند. در پایان این دوره ها به تمام اشتراک کنندگان مجموعۀ ابتدایی ابزارهای لازم اعطا گردید تا آنها بتوانند در رشتۀ مورد نظرشان کار نمایند. به گونۀ مثال، به اشتراک کنندگان زن در دوره آموزشی خیاطی، ماشین های خیاطی داده شد. مردم افغانستان از این ابتکار صمیمانه استقبال می کنند و دوره های آموزشی بعدی نیز در جریان است. این اقدام، اشتغال زنان را نیز مورد حمایت قرار می دهد.

احیای مجدد باغ چهلستون و تمام اقدامات مربوط در زمینۀ اشتغال و بازسازی زیربناها، نقش مثبتی در بهبود وضع اجتماعی-اقتصادی مردم شهر کابل ایفا می کند. از این باغ عمومی می توان برای میزبانی رویدادهای فرهنگی نیز استفاده کرد.

 

در یک نگاه

فعالیت ها در کابل، پایتخت کشور.
برنامه:
احیای مجدد باغ چهلستون
هدایت دهنده:
وزارت امور خارجۀ آلمان
ادارۀ همکار:
بنیاد فرهنگی آقاخان
سازمان تطبیق کننده:
بانک توسعه ای KfW
ولایات:
کابل
هدف برنامه:
کمک به گسترش طیف وسیعی از امکانات تفریحی با کیفیت بالا با ایجاد مکان های سبز، باغ ها و امکانات ورزشی و فراهم ساختن جا برای رویدادهای فرهنگی
مدت کلی:
۲۰۱۴ – ۲۰۱۷