تامین بهتر آب برای کابل

بر اساس سازمان جهانی صحت (WHO)، فعلا تنها یک سوم جمعیت افغانستان در شهرها و پنج درصد جمعیتِ مناطق روستایی بصورت منظم به آب آشامیدنی پاک دسترسی دارند. اداره آبرسانی کابل برای حدود ۶۰۸۰۰ خانواده آبرسانی می کند. زیربناهای موجود در وضعیت بدی قرار دارند: لوله های آب، پمپ ستیشن ها و ذخیره ها، در صورت موجودیت، فرسوده شده اند و حدود ۳۰ فیصد آب را به دلیل موجودیت سوراخ ها، هدر می دهند.

وضعیت

. عده زیادی از مردم کابل آب خویش را از چاه های حفر شده یا برمه شده بدست می آورند یا از تانکرها می خرند. هزینه خرید آب آشامیدنی از تانکرها بالا بوده و بسیاری از خانواده‌ ها قادر به پرداخت آن نمی باشند. به همین دلیل بسیاری از خانواده ها مجبور می شوند از آب آلوده سطحی استفاده کنند.

آب های زیرزمینی و آب های سطحی بعضی اوقات خیلی آلوده هستند. یکی از دلایل آن ضعف در سیستم دفع فاضلاب می باشد. تنها حدود هشت درصد جمعیت کابل به سیستم تخلیه فاضلاب وصل هستند. در بسیاری از شهرک ها و شهرها، بخشی از فاضلاب در دریاها دفع می شود، و قسمت اعظم آن جذب زمین شده و آب زیرزمینی را آلوده می سازد. بخاطر نبود سیستم منظم تامین آب و دفع فاضلاب، مردم کابل دایما در معرض خطرات صحی ناشی از آلودگی آب هستند. آب آلوده اغلب باعث بروز امراضی چون اسهال، کولرا و تب حصبه (هیفویید) می شود.

هدف

عده بیشتری از مردم کابل به آب پاک آشامیدنی مطمئن دسترسی دارند. خانواده های بیشتری به سیستم آبرسانی آب آشامیدنی وصل هستند. شهر کابل دارای یک استراتیژی با برنامه دوامدار برای بهبود سیستم تخلیه فاضلاب و کانالیزسیون می باشد.

اقدامات و نتایج

بانک توسعه ای KfW با تمویل وزارت فدرال دولت آلمان برای همکاری اقتصادی و توسعه (‌BMZ) از شهر کابل در زمینه تامین آب آشامیدنی باکیفیت به مردم حمایت می کند. این اقدامات با ماسترپلان بهبود سیستم فاضلاب شهر کابل که در سال ۲۰۱۹ به راه انداخته شده است، تکمیل می شود.

آب آشامیدنی برای کابل

اتصال خانواده های جدید به شبکه آب آشامیدنی تضمین می کند که مردم بیشتر و بیشتری در خانه های شان به آب پاک آشامیدنی دسترسی دارند. از سال ۱۳۸۶ تا هنوز حدود ۴۰۰۰ خانوار به لوله های آب وصل شده اند، و حدود ۴۰۰۰۰ نفر از ساکنان شهر به آب نوشیدنی مطمئن وصل شده اند. قرار است ۸۷۰۰ خانوار دیگر به شبکه آبرسانی وصل گردند. بیشتر از ۲۰ چاه جدید حفر شده است تا خانواده ها به شبکه آب متصل شوند. این چاه ها بصورت اوسط ۵۴۰۰۰ متر مکعب آب را در روز وارد لوله های اصلی آب شهر کابل می کنند. پمپ استیشن های بسط یافته و بازسازی شده، آب زیرزمینی را از چاه‌ ها در ذخیره گاه ها، و از آنجا به شبکه آبرسانی پمپ می کنند. لوله های جدید جمع آوری کننده و وصل کننده در چاه ها، ذخیره گاه های ترمیم شده، لوله های اصلی جدیدِ آب و لوله های فرعی در کابل و وصل خانواده های بیشتر به شبکه، تامین آب را مطمئن ساخته و از هدر رفتن آب جلوگیری می کنند. این گام ها کمک کردند تا ضیاع فنی از حدود ۷۰ درصد به ۳۰ درصد در سال ۱۳۹۸ کاهش یابد.

برعلاوه BMZ، اداره توسعه ای فرانسه (AFD) برنامه رساندن آب آشامیدنی در کابل را حمایت مالی کرده است.

بهبود بهداشت و سیستم دفع فاضلاب در کابل

 دولت آلمان همراه با دولت افغانستان از ایجاد و توسعه یک ماسترپلان در زمینه بهداشت و تخلیه فاضلاب شهر کابل حمایت مالی می کند. در این روند، برنامه ۱۳۸۵ در حال بازنگری و اصلاح می باشد تا آخرین نیازمندی ها را بازتاب دهد، و پلان تطبیق، عملیات، حفظ و مراقبت و توسعه ظرفیت های نهادی نیز در آن شامل شود. ماسترپلان در همکاری نزدیک با شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان، نهادهای حکومتی محلی شهر کابل، وزارت شهرسازی و اراضی افغانستان، و اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان توسعه داده می شود. دیدگاه ها و انتظارات تمامی گروه های دخیل ضمیمه ماسترپلان می شوند تا مالکیت نهادهای مربوطه تقویت یابد.

این ماسترپلان شامل پیشنهادهای مشخصی برای مدیریت و دفع فاضلاب، آب خاکستری (آب غیرآشامیدنی مثل آب ظرف شویی، حمام و...)، و آب باران می باشد. هدف این است که با ترکیب تکنولوژی های مدیریت فاضلاب، یک استراتیژی برای ناحیه های مختلف شهر کابل تطبیق گردد. برای عملی ساختن آن به هماهنگی گسترده ای بین دولت افغانستان و تمویل کنندگان مختلف ضرورت است.

در یک نگاه

برنامه:
تامین بهتر آب برای کابل
هدایت دهنده:
وزارت همکاری اقتصادی و توسعه دولت فدرال آلمان (‌BMZ)
ادارۀ همکار:
وزارت شهرسازی و اراضی افغانستان, شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان
سازمان تطبیق کننده:
بانک توسعه ای KfW
ولایات:
کابل
هدف برنامه:
بهبود تامین آب پاک آشامیدنی در کابل. مطمئن شدن از این که شهر کابل دارای ماستر پلان فاضلاب و کانالیزسیون می باشد
مدت کلی:
آبرسانی: جوزا ۱۳۸۳- ثور ۱۴۰۱; بهداشت: دلو ۱۳۹۸ – ثور ۱۴۰۰