تقویت توسعه و همکاری فرامرزی

به منظور بهبود معیشت مردم در مناطق صعب العبور مرزی در افغانستان، پاکستان و تاجیکستان، تسهیل همکاری و ادغام ایشان، و توسعۀ اقتصادی، حکومت آلمان از گسترش زیربنای اجتماعی-اقتصادی این مناطق حمایت می کند.

وضعیت

مناطق مشترک مرزی افغانستان، پاکستان و تاجیکستان به گونۀ کافی توسعه نیافته و عدم امنیت اقتصادی در آن مستولی می باشد. شرایط جغرافیایی و اقلیمی این مناطق چالشزا است. علاوه بر زیربنای ضعیف و توسعه نیافته، آبخیزی های پیاپی و لغزش های متواتر زمین دسترسی به مناطق را دشوارتر می سازد. ساکنان مناطق مرزی جدا افتاده اند و تولید زراعتی شان محدود می باشد. آنها در زمینۀ امرار معاش، گزینه های زیادی ندارند. دسترسی محدود به بازارها و خدمات اجتماعی و گزینه های محدود برای رفع این خلا، مانع توسعه در مناطق مرزی می شود.

 

هدف

هدف برنامه با تحقق بخشیدن به یک دستۀ وسیع از اقدامات زیربنایی فرامرزی، این است که توسعۀ اجتماعی و اقتصادی را در مناطق مرزی به میان آورد نماید، همکاری محلی را تقویت بخشد، و در باثبات سازی منطقه در درازمدت کمک نماید.

 

اقدامات و نتایج

بنیاد پاتریپ (PATRIP) به مثابۀ یک نهاد مستقل راه های موثر و کارای استفاده از منابع را در منطقۀ مرزی پاکستان-افغانستان-تاجیکستان شناسایی می کند. این بنیاد ضمن همکاری با سازمان های بین­المللی و ملی غیرحکومتی و ادارات حکومتی محلی و ملی، نقشی کلیدی را در گسترش مشارکت و توافقات فرامرزی ایفا می کند. به منظور افزایش مؤثریت اقدامات ساختمانی منطقه یی در درازمدت، این پروژه جوامع محلی را در برنامه ریزی و تطبیق آن دخیل می سازد.

از سال 2011 بدین سو، بنیاد پاتریپ اکنون بیش از 10۰ پروژه را در منطقۀ مرزی پاکستان-افغانستان-تاجیکستان-ایران مورد حمایت قرار داده است. نزدیک به 60 پروژۀ زیربنایی در عرصه های مختلف اولویت موفقانه اجرا شده اند. این پروژه ها کیفیت زندگی ساکنان منطقه را بهبود می بخشد و نیز سهم بزرگی را در همکاری و توسعۀ اقتصادی فرامرزی ادا می کند.

به گونۀ مثال، یک پروژه اعمار یک ساحۀ باز در منطقۀ فرامرزی ونج بازار واقع در مرز افغانستان-تاجیکستان را تسهیل می کند. این بازار از جانب مردم و تاجران محل بسیار زیاد مورد استفاده قرار می گیرد. به منظور توسعۀ ظرفیت بازار، محل اضافی فروش در ساحۀ مذکور ایجاد خواهد شد. همچنین برای این بازار در آینده یک سیستم برق خورشیدی تهیه خواهد شد.

افزون بر آن، مجموعاً پنج مرکز صحی در امتداد مرز افغانستان-پاکستان تاسیس شده است که برای جوامع هر دو طرف مرز دسترسی به مراقبت های لازم صحی را فراهم می کند. این مراکز فعلاً با تجهیزات معاینه از راه دور تجهیز و به یکدیگر متصل اند. این تکنولوژی نوین برای آموزش کارکنان طبی مورد استفاده قرار می گیرد. دکتوران نیز از گزینۀ اتصال به مرکز دیگر صحی بخاطر بحث روی موارد دشوار، مستفید می شوند.

این برنامه همچنین از اعمار سیستم های آبیاری در امتداد مرزهای افغانستان-پاکستان به گونۀ مثال در ولایت پکتیا حمایت می کند. هم اکنون پنچ کانال باز در حال اعمار است که قریب ۶۳۰ هکتار زمین زراعتی را آبیاری خواهد کرد. علاوه بر آن، زارعان محل پیرامون شیوه های نوین آبیاری و کشاورزی آموزش می بینند تا بتوانند از زیربنای جدید، کلان ترین نفع را ببرند و سود اقتصادی را به حداکثر برسانند.

در یک نگاه

فعالیت ها در ولایت های بدخشان، پکتیا، خوست،
برنامه:
برنامۀ ادغام منطقه¬ای پاکستان – افغانستان – تاجیکستان (بنیاد PATRIP)
هدایت دهنده:
وزارت امور خارجۀ آلمان، دیگر نهادهای تمویل کننده: وزارت های امور خارجه ناروی و لوکزامبورگ
ادارۀ همکار:
بنیاد آقاخان، بنیاد ماین پاکی سویس (SFD)، ماموریت شرق (Mission East)، سازمان توسعۀ امدادرسانی (ORD)، و سایر سازمان های غیرحکومتی
سازمان تطبیق کننده:
بانک توسعه ای KfW
ولایات:
بدخشان, پکتیا, خوست, ننگرهار, تاجیکستان: گورنو بدخشان, پاکستان: بلوچستان، خیبر پشتونخوا، مناطق قبایلی تحت ادارۀ فدرالی
هدف برنامه:
اقدامات زیربنایی در مناطق مرزی تاجیکستان-افغانستان-پاکستان ثبات، ادغام و همکاری را تقویت می کند
مدت کلی:
از سال ۲۰۱۱