تقویت رشد اقتصادی پایدار در شمال افغانستان

به منظور تقویت رشد اقتصادی پایدار، افزایش محصولات کشاورزان افغان و کارآفرینی، حکومت آلمان از برنامه های اقتصادی در مناطق شمالی افغانستان حمایت می کند.

وضعیت

حکومت افغانستان در طول چند سال اخیر راه را برای رشد اقتصادی کشور هموار کرده است. با وصف آن، فقدان تخصص و ساختارها در نهادهای دولتی و خصوصی به مشاهد می رسد. علاوه بر آن، فضای سرمایه گذاری زیر تاثیر منفی فساد اداری، فقدان امنیت حقوقی و وضع پرنوسان امنیتی قرار دارد.

زراعت کلید توسعۀ اقتصادی است، چرا که درآمد در حدود ۶۰ درصد خانوارها در افغانستان به این بخش وابستگی دارد. تقریباً دو سوم مردم افغانستان در بخش زراعت کار می کنند. برای آن که از ظرفیت اقتصادی کشور به گونۀ بهتر بهره برداری شود، ضرور است که بهبودی های بنیادی در شرایط عمومی به میان آید. طرح های حکومت مبنی بر تشویق موسسات زراعتی (به گونۀ مثال فراهم سازی دسترسی به اعتبار، ایجاد سیستم های آبیاری و نگهداری محصولات، خدمات تمدیدی زراعتی و غیره) اکنون خیلی انگشت شمار است یا هیچ وجود ندارد.

 

هدف

هدف از برنامه ها در عرصۀ توسعۀ پایدار اقتصادی این است که اقتصاد افغانستان توان رقابت را کسب نماید و محلات جدید کار و فرصت های درآمد برای تمام گروه های مردم، اعم از مردان و زنان، بوجود آید. به این ترتیب، این برنامه ها شرایط عمومی حقوقی و اداری و ساختارهای تمویلی برای بخش خصوصی را بهبود می بخشند.

 

اقدامات و نتایج

فعالیت های برنامۀ همکاری افغان-آلمان در عرصۀ توسعۀ اقتصادی پایدار دارای یک طیف وسیع می باشد. بانک توسعه ای KfW از توسعۀ نخستین بانک قرضه های کوچک افغانستان، که در نوع خویش در افغانستان بزرگترین بانک می باشد، حمایت می کند و به آن کمک می کند که به موسسات کوچک و متوسط بویژه در مناطق روستایی قرضه اعطا نماید. علاوه برآن، جی آی زید به شمار زیادی از بازیگران کلیدی مشوره می دهد و تخصص فنی خویش را با آنها شریک می سازد تا رشد اقتصادی را تشویق نماید – این بازیگران شامل سیاست گذاران، گروه های ذینفع، متشبثان و زارعان می شوند. همچنین طرح های مختلف ساختمانی برای بهبود زیربنای اقتصادی وجود دارد.

بانک توسعه ای KfW با بانک مذکور به منظور بازتمویل درازمدت کار می کند که بانک را قادر می سازد تا شمار قرضه ها به موسسات کوچک و متوسط را افزایش دهد. در حالی که این رویکرد نسبت به اعطای قرضه های کوچک خطرناکتر است، ولی به رفع تقاضای فزاینده در مناطق روستایی شمال افغانستان کمک می کند و ظرفیت اقتصادی کشور را در مجموع بالا می برد. اعطای قرضه ها به تولیدکنندگان و موسسات، دسترسی عمومی آنها به خدمات مالی را تسهیل می کند و شرایط بازرگانی و سرمایه گذاری را بهبود می بخشد. بانک قرضه های کوچک بیش از 1100 کارمند را در ۱۴ ولایت افغانستان استخدام نموده است. بیش از 64500 قرضۀ کوچک با ارزش میانگین 900 یورو، و بیش از 600 قرضه به موسسات کوچک و متوسط تا پایان سال 2018 اعطا شده است. 21 درصد قرضه گیرندگان را زنان تشکیل می دهند.

این وضع با قرضه هایی که از جانب بنیاد تضمین اعتبار افغانستان ACGF)) و با حمایت مالی وزارت همکاری اقتصادی و توسعه دولت فدرال آلمان (BMZ) و شرکت سرمایه گذاری و توسعه آلمان (DEG) اعطا می شود، شباهت دارد. در حدود ۴۷۰۰ قرضۀ انفرادی با ارزش مجموعی بیش از ۱۶۰ میلیون یورو به تشبثات کوچک و متوسط تا کنون داده شده است. این امر به ایجاد تقریباً ۹۰۰۰ محل کار و حفظ نزدیک به ۵۰ هزار شغل کمک کرده است. یک شرکت مونتاژ موترسایکل در هرات پس از دریافت ۵۴۰۰۰۰ یورو شمار کارکنان خویش را از ۱۲ به ۴۳ و سرمایه خودرا از ۹۰۰۰۰ به ۳٬۶ میلیون یورو افزایش داد.

فعالیت های مشورتی و آموزش های فنی که از جانب کارشناسان ادارۀ همکاری افغان-آلمان در بخش اقتصادی فراهم می شود، متوجه پنج عرصه می باشد: مرغداری، لبنیات، برخی سبزیجات، گندم و مغزدانه ها. اقداماتی که در سطح ولسوالی، ولایتی و ملی اتخاذ می شود، تمام اشخاص ذینفع را در عرصه های مربوط به دامداری مورد توجه قرار می دهد: زارعان، تهیه کنندگان، خریداران، متشبثان، کوپراتیف ها و سیاست گزاران. منظور از این کار پوشش یک چرخۀ کامل مبتنی بر نتایج است که تمام منافع را در نظر می گیرد. فعالیت های انفرادی، عرصه ها و وظایف ذیل را شامل می شود:

  • گفتگو میان بخش های دولتی و خصوصی در سطح ولسوالی، ولایتی و ملی: این گفتگو کمک می کند که گزارش ها دربارۀ موانع تولید و فروش محصولات فوق­الذکر شنیده شوند و در نهایت این موانع از میان برداشته شوند؛

  • جوانب ذینفع در پنج عرصۀ دامداری، آموزش فنی، اداری و بازرگانی بدست می آورند. رویدادهایی مانند نمایشگاه های تجارتی پیرامون محصولات مختلف، گفتگو میان تمام ذینفعان را تشویق می کند؛

  • زیربنای روستایی با اتخاذ اقداماتی نظیر ترمیم و گسترش سیستم های آبیاری و تحویل خانه ها بهبود می یابد.

 

از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۶، حدود ۱۲۸۰۰ محل جدید کار در بخش زراعت در نتیجۀ اقدامات مذکور ایجاد شده است. فعالیت های مختلف همچنین به الهام بخشی برای فرآیندهای جدید و نوآوری ها خدمت کرده که به افزایش درآمد فعالان بخش زراعت کمک کرده است.

افزون بر آن، ابتکارات انفرادی ساختمانی به بهبود زیربنای اقتصادی کمک می کند. اقداماتی که اکنون برنامه ریزی می شود، تأثیر بسیار مثبتی بر کشت گندم در افغانستان خواهد داشت که شامل احیای سیستم های کوچک آبیاری در ولایت های شمالی و خیابان ها، پل ها و تحویل خانه های جداگانه می شود. در درازمدت رشد کشاورزی و افزایش محصول گندم، فرصت های فصلی اشتغال را به وجود خواهد آورد و عواید خانواده ها را افزایش خواهد بخشید.

 

 

در یک نگاه

فعالیت ها در ولایت های بدخشان، بغلان، بلخ،
برنامه:
رشد پایدار اقتصادی و تقویت اشتغال (SEDEP)، نخستین بانک قرضه های کوچک افغانستان (FMFB)، توسعۀ زیربنای اقتصادی افغانستان (EIDA – از سال ۲۰۱۷ به بعد)، تشویق کاریابی (J4P – قرضه های نقدی، از اواخر سال ۲۰۱‍۶ به بعد)
هدایت دهنده:
وزارت همکاری اقتصادی و توسعه آلمان (BMZ)
ادارۀ همکار:
وزارتخانه های افغانستان: وزارت اقتصاد (MOE) ،وزارت صنعت وتجارت، وزارت مالیه، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، وزارت احیا و انکشاف دهات ، افغانستان اتاق تجارت و صنایع ، اولین بانک فرضه های کوچک افغانستان (FMFB)، افغانستان بانک بین المللی (AIB) و غضنفر بانک
سازمان تطبیق کننده:
بانک توسعه ای KfW ،Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
ولایات:
بدخشان, بغلان, بلخ, کابل, کندز, سمنگان, تخار
هدف برنامه:
افزایش اشتغال و عواید در بخش های تمویل شدۀ اقتصادی در شمال افغانستان
مدت کلی:
از جنوری سال ۲۰۱۴ به بعد