تقویت نهادهای حکومتی برای زیرساخت بهتر

شرایط زندگی در شمال افغانستان همچنان نامناسب است. اکثریت مردم به زیرساخت ابتدایی و خدمات دولتی، دسترسی محدود دارند. در میان دیگر موارد، در زمینۀ سرکها، پل¬ها، آب آشامیدنی پاک، سیستم آبیاری برای زراعت، تامین انرژی، حفاظت در برابر سیل و مکاتب کمبود وجود دارد.

وضعیت

نهادهای دولتی به اندازه کافی کارآمد نیستند تا این مشکلات را به طور دائم حل کنند. پروسه­های تصمیم­گیری مشارکتی و شفاف و همچنین متخصصان کمی در ادارات ولایتی برای برنامه­ریزی، تطبیق و اجرای پروژه­های زیرساختی وجود دارد.

هدف

این پروژه­ها برای مردم شمال افغانستان زیرساخت اساسی بهتری فراهم می­کنند. نهادهای حکومتی در سطح ولسوالی و ولایت تقویت می­شوند تا روند­های شفاف در انتخاب، برنامه­ریزی و تطبیق پروژه­های زیرساختی و اجرای دوام­دار آن­ها تضمین شوند. کیفیت زندگی مردم محلی بهبود می­یابد و اعتماد به نهاد­های دولتی افزایش پیدا می­کند. این امر باعث پیشبرد توسعۀ صلح­آمیز در کشور می­شود و مشروعیت دولت را بیشتر می­کند.

اقدامات و نتایج

BMZ از سال 2010 بودجه صندوق ارتقای زیربنای منطقه­ای (RIDF) را از طریق بانک توسعه‌ای KfW تأمین کرده است. پروژه­های زیربنایی توسط شوراهای انکشاف ولایتی انتخاب می­شوند. این پروژه­ها توسط مقامات مربوط که در طول تطبیق پروژه­ها به طورعملی آموزش دیده­اند، در سطح ولایت مدیریت می­شوند و به این ترتیب، ساختارهای دولتی، کارآمد، مشروع و شهروند-محور می­شوند. حیطه­های عملکرد RIDF به شرح زیر است:

راه­سازی

مجموع 31 کیلومتر سرک آسفالت و 79 کیلومتر سرک هموار ساخته شده است. 17 کیلومتر دیگر سرک آسفالت در دست ساخت است، در حالی که ساخت 11 کیلومتر دیگر در دست برنامه­ریزی است. سایر سرک­ها در حال بازسازی هستند و یا مقابل ریزش سنگ و سیلاب محافظت می­شوند. این امر دسترسی مردم به خدمات اساسی را آسان­تر می­کند.

ساخت کانال­های آبیاری

دهقانان ولایات بدخشان، بغلان و تخار محصولات خود را افزایش داده­اند زیرا در نتیجه ساخت و احیای 63 کیلومتر کانال آبیاری قادر به استفاده از 22150 هکتار زمین اضافی هستند. کانال­های آبیاری بیشتری بازسازی شده­اند.

محافظت در برابر سیل

در تالقان ولایت تخار، 5 کیلومتر دیوار سیل­بند برای محافظت از شهر در برابر سیل ساخته شده است. دیوارهای سیل­بند همچنین از زمین­های زراعی، کانال­های آبیاری، ساکنان شهرها و زیرساخت­های شهری در شمال افغانستان محافظت می­کند.

توسعه شبکه برق

مجموع 3850 خانوار در ولایات کندز و بغلان و 1900 خانوار در ولسوالی هزار سوموچ ولایت تخار به شبکه برق متصل شده­اند و به این ترتیب، کیفیت زندگی بهبود یافته است و رشد اقتصادی منطقه تقویت شده است. 4300 خانوار دیگر قرار است در سمنگان و بلخ به شبکه برق متصل شوند.

ساخت مکاتب

در ولایت بدخشان هشت مکتب برای 5500 پسر و دختر به همراه دو مکتب قریه­ای ساخته شده است. در ولایات تخار و سمنگان پنج مرکز مکتب شهری برای 20 هزار و 500 شاگرد در حال ساخت است. مکاتب بیشتری نیز در حال ساخت­اند یا برنامه­ریزی شده­اند و ساختمان­های مکاتب موجود نیز در حال بازسازی هستند.

توسعه منابع بشری

این پروژه از پروژه­های زیرساختی برای آموزش کارمندان ادارات سکتور­های دولت افغانستان در سطح ولایت استفاده می­کند. صندوق ارتقای زیربنای منطقه‌ای، آموزش عملی در محل کار­، مربیگری­، سمینارها­، نظارت از راه دور و بازرسی در محل را با استفاده از مفهوم یادگیری یکپارچه یا ارتقای حرفه­ای یکپارچه (IPD) ارائه می­دهد. بیش از 5500 کارمند دولت­، عمدتا انجینران، در برنامه­های IPD شرکت کرده­اند.

در یک نگاه

برنامه:
ارتقای زیربنای منطقهای (RIDF)
هدایت دهنده:
وزرات همکاری اقتصادی و توسعه دولت فدرال آلمان (BMZ)
ادارۀ همکار:
وزارت مالیه افغانستان (MoF)
سازمان تطبیق کننده:
KfW بانک توسعه‌ای
ولایات:
بدخشان, بغلان, بلخ, کندز, سمنگان, تخار
هدف برنامه:
بهبود شرایط زندگی در شمال افغانستان با فراهم ساختن زیرساخت اساسی. نهاد¬های حکومتی و مردمی در سطح ولسوالی و ولایت برای برنامه¬ریزی، تطبیق و اجرای پروژه¬های زیرساختی تقویت می¬شوند تا نیازهای مردم را برآورده سازند.
مدت کلی:
عقرب ۱۳۸۹ - قوس ۱۴۰۰