ساختارهای نیرومند حکومتی برای باثبات سازی شمال افغانستان

بخاطر آن که ساختارهای محلی در سطح ولسوالی ها تقویت یابد و در عین زمان شرایط زندگی مردم افغانستان در مناطق روستایی بهتر شود، حکومت فدرال آلمان از ایجاد ظرفیت های لازم در این زمینه و نیز اقدامات کوچک تر زیربنایی در افغانستان حمایت می کند.

وضعیت

درگیری های چندین دهه، زیربنای افغانستان منجمله ساختارها دولتی را شدیداً درهم شکست. تشکیلات دولت و اداره غالبا غیرمؤثر و غیرواضح بوده، از منافع ملکی همیشه نمایندگی نمی شود. نفع آنها برای مردم هم نیز همیشه روشن نیست زیرا اکثر مردم افغانستان در شمال به زیربنا و خدمات دولتی دسترسی محدود دارند. ولی ثبات دوامدار مناطق افغانستان از جمله به قابلیت و توانایی حکومت و نحوه نمایندگی منافع مردم در سطح محلی بستگی دارد. اوضاع شکننده امنیتی در مناطق مختلف کشور توسعه مناطق را نیز دشوار می سازد.

هدف

هدف پروژه با استفاده از اقدامات مستقیم و مؤثر زیربنایی و استحکام ساختارهای مشمول محلی، به ویژه شوراهای انکشاف ولسوالی، این است که دولت سازی را حمایت نماید تا شرایط زندگی مردم بهتر گردد و بدین وسیله به باثبات‌سازی شمال افغانستان کمک شود.

اقدامات و نتایج

توسعۀ زیربنا مستقیماً به نفع مردم افغانستان است. به گونۀ مثال، در چارچوب این برنامه بیش از 280 باب مکتب و دیگر زیرساخت های تعلیمی و نیز 398 جاده و پل جدیداً اعمار، تمدید یا بازسازی شده و به طور کافی تجهیز شده اند. نتایج آن قابل ملاحظه می باشد: تا کنون در چهار ولایت بدخشان، کندز، تخار و بغلان مجموعاً 395 پروژه در 52 ولسوالی تکمیل شده است. این اقدامات ساختمانی به گونۀ مستقیم بر شرایط زندگی اجتماعی-اقتصادی مردم در ولسوالی ها تأثیر مثبت می گذارد زیرا برای افغان ها، اعم از زن و مرد، دسترسی به تعلیم و تربیه، اقتصاد و ادارات دولتی را مساعد می سازد. در ولسوالی یفتل پایین ولایت بدخشان اکنون یک کلینیک با ظرفیت پذیرایی از 100 بیمار، اعمار شده است و برای 60 هزار باشنده این ولسوالی، خدمات ارایه می کند.

از طریق برنامه های آموزشی برای مجموعاً بیش از 50 اداره در سطح ولسوالی، اعضای شوراهای انکشاف ولسوالی نیز در عرصه های انتخاب پروژه ها و نظارت آنها آموزش می بینند. علاوه برآن، برنامه های آموزشی برای اعضای شوراهای انکشافی ولسوالی ها قابلیت کاری این شوراها را ارتقا می بخشد تا تشکیلات مجموعی ارگان های محلی حکومتداری را مؤثر و کارا سازند. یک مثال از موضوعات برنامه های مذکور همانا مدیریت منازعات است.

از طریق نمایندگان آموزش دیدۀ شوراهای مذکور ساکنان محل به گونۀ غیرمستقیم در فرآیندهای دموکراتیک مانند انتخاب و چگونگی تطبیق پروژه ها سهیم می شوند. این امر مشروعیت ارگان ذیربط و نیز تصامیم اتخاذ شده را ارتقا می بخشد. برای آن که در درازمدت از ظرفیت کامل مردم افغانستان در راه باثبات سازی کشور استفاده نمود، زنان نیز در کار شوراهای مذکور فعالانه شامل ساخته می شوند.

در یک نگاه

فعالیت ها در ولایت های بدخشان، کندز، تخار،
برنامه:
برنامۀ باثبات سازی شمال افغانستان (SPNA)
هدایت دهنده:
وزارت امور خارجۀ آلمان (AA)
ادارۀ همکار:
بنیاد آقاخان در افغانستان، اکتید و مرسی کور
سازمان تطبیق کننده:
بانک توسعه ای KfW
ولایات:
بدخشان, بغلان, کندز, تخار
هدف برنامه:
باثبات سازی مناطق شکننده از طریق بهبود زیربنای اجتماعی-اقتصادی و تقویت شوراهای انکشاف محلی
مدت کلی:
مارچ ۲۰۱۰ – دسامبر ۲۰۱۹