پشتیبانی از خدمات پولیس – آموزش و سواد آموزی

حکومت فدرال آلمان از اقدامات آموزشی و سواد آموزی برای افسران پولیس افغانستان بخاطر کمک در بهبود ثبات و امنیت در سراسر کشور و افزایش استقلالیت و کارشناسی خدمات پولیس ملی حمایت می کند.

وضعیت

افغانستان در ایجاد حاکمیت قانون با چالشها مواجه است: کمبود کارمندان دولتی ایکه به اندازه کافی آموزش دیده و قادر باشند قانون اساسی و قوانین دولتی را در زندگی روزمره در سراسر کشور پیگیرانه پیاده سازند و در عین زمان منافع شهروندان را در نظر گیرند، به مشاهده می رسد. به علت فقدان افسران پولیس آموزش دیده و کاملا فعالی که ارتباط نزدیک با جوامع محلی داشته باشند، پولیس ملی افغانستان اغلب کارکنان بی کفایت را استخدام می کنند که تعلیمات کم و یا حتی هیچ تعلیمات عمومی ندارند. تا ۷۰ درصد از نیروهای فعال پولیس بیسواد اند و یا سطح سواد بسیار پایین دارند. ۱۶ درصد دیگر صرف از مهارت های ابتدایی سواد برخور دارند. در نتیجه، افسران قادر به انجام وظایف اساسی در فعالیتهای عادی پولیس مانند بررسی پاسپورت، جواز رانندگی و فورمه ها نیستند.

هدف برنامه

این برنامه برای حمایت از نیروهای پولیس افغانستان از طریق اقدامات آموزشی و سواد آموزی طراحی شده است تا افسران پولیس بتوانند وظایف خود را به طور موثرتر و حرفه ای تر انجام دهند و ثبات و امنیت بیشتری در کشور ایجاد کنند.

اقدامات و نتایج

شرکت کنندگان در کورسهای آموزشی روزانه که در طول دوره خدمت آنها برگزار می شود، خواندن و نوشتن را یاد می گیرند. برنامۀ همکاری آلمان با افغانستان از طریق فراهم ساختن معلمان، مواد آموزشی، میزها، چوکیها و تخته های سیاه یا تخته های سفید از این کورسها پشتیبانی می کند. در کورسهای سواد آموزی همچنین موضوعات مربوط به حاکمیت قانون مانند حقوق بشر، صحت، برابری و نقش پولیس در ساختار دولت و رابطه آن با مردم نیز شامل می باشد. با بهبودبخشیدن تعلیمات عمومی افسران پولیس، این برنامه در نظر دارد تا پولیس را به انجام ماهرانه تر و در عین حال جذاب تر کار قادر سازد. این کورسهای آموزشی به افسران پولیس فرصت های پیشرفت مسلکی و اجتماعی را فراهم می کند.

به ده ها هزار افغان در نیروهای پولیس در کورسهای مختلف سواد آموزی که توسط این برنامه برگزار می شود، شرکت ورزیده اند. تا به امروز، بیش از ۲۵٬۰۰۰ افسر پولیس مرد و بیش از ۵۰۰ افسر پولیس زن تصدیقنامۀ سوادآموزی دریافت کرده اند. وزارت معارف افغانستان اکنون این کورسها را به عنوان معادل صنف سوم مکتب می پذیرد. بیش از ۲۸٬۰۰۰ افسر پولیس مرد و بیش از ۷۵۰ افسر پولیس زن در حال حاضر در این برنامه اشتراک می کنند. علاوه بر این، بیش از ۸٬۵۰۰ شرکت کننده در کورسهای پیشرفته اشتراک می ورزند که آنها را قادر می سازد تا به درجۀ صنف ششم مکتب ارتقا یابند. آموزش و تربیت مزید "افسران سواد آموزی" آغاز شده است. نقش آنها هماهنگ کردن کورسهای سواد آموزی در وزارت امور داخلۀ افغانستان خواهد بود.

در یک نگاه

فعالیت ها در تمام ولایت ها
برنامه:
حمایت از آموزش و سوادآموزی قوای پولیس افغانستان (PCP)
هدایت دهنده:
وزارت فدرال امور خارجۀ آلمان
ادارۀ همکار:
وزارت امور داخلۀ افغانستان
سازمان تطبیق کننده:
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
ولایات:
تمام کشور
هدف برنامه:
انجام صحیح و ماهرانه تر وظایف قوای پولیس افغانستان به همکاری هرچه نزدیکتر با مردم و کمک به افزایش ثبات و امنیت در کشور
مدت کلی:
نوامبر ۲۰۱۴ – اکتوبر ۲۰۲۰