بلخ

ولایت بلخ که در شمال غرب افغانستان میان کشورهای ترکمنستان، تاجیکستان و ازبکستان واقع شده است، 1.3 میلیون نفر جمعیت دارد و چهارمین ولایت بزرگ کشور بشمار می رود. زبان اصلی این ولایت دری و پس از آن پشتو می باشد. مرکز این ولایت، شهر مزار شریف، با حدود 410 هزار نفر جمعیت، به عنوان مرکز اقتصادی شمال کشور شناخته می شود.

ولایت بلخ، دومین نرخ بالای شهری سازی را در میان تمام ولایت های افغانستان دارد و بخش قابل توجهی از درآمد آن از بخش خدمات و صنایع دستی می آید. همچنین سطح آموزش در آن بالاتر از میزان میانگین در کشور است. میدان هوایی شهر مزار شریف، روزانه پذیرای پروازهای داخلی و بین المللی است و نقش مثبتی در توسعه اقتصادی افغانستان ایفا می کند.

به رغم پیشرفت در گسترش زیربناها، معارف، خدمات صحی، تامین انرژی و آب و رشد اقتصادی، این ولایت همچنان با چالش های عمده ای مواجه است. استندردهای زندگی در شهر و روستا آشکارا متفاوت اند. بلایای طبیعی در فصل های بهار و پاییز معمولا رخ می دهند.

همکاری آلمان با افغانستان از سال های دور تا کنون در ولایت بلخ کار می کند. این فعالیت ها در عرصه های مختلفی مانند معارف، توسعه زراعت، توسعه پایدار اقتصادی، حاکمیت قانون، اصلاحات اداری، تامین آب و برق، و خدمات صحی انجام می شوند. برنامه های متعدد، موجب به میان آمدن تغییر و بهبود در شرایط زندگی مردم محل شده است.

این بخش، شما را به طور خلاصه با فعالیت های همکاری آلمان با افغانستان در بلخ آشنا می سازد. 

Projects in Focus

اسکان آوارگان – بیش از یک چالش لوژستیکی به منظور بهبود درازمدت شرایط زندگی پناهجویان، حکومت فدرال آلمان از تحقق استراتیژی ملی آوارگان داخلی در افغانستان حمایت می کند. این استراتژی به اسکان و ادغام آنها در مناطق جدید می پردازد. more

داستان ها