بلخ

ولایت بلخ که در شمال غرب افغانستان میان کشورهای ترکمنستان، تاجیکستان و ازبکستان واقع شده است، 1.3 میلیون نفر جمعیت دارد و چهارمین ولایت بزرگ کشور بشمار می رود. زبان اصلی این ولایت دری و پس از آن پشتو می باشد. مرکز این ولایت، شهر مزار شریف، با حدود 410 هزار نفر جمعیت، به عنوان مرکز اقتصادی شمال کشور شناخته می شود.

ولایت بلخ، دومین نرخ بالای شهری سازی را در میان تمام ولایت های افغانستان دارد و بخش قابل توجهی از درآمد آن از بخش خدمات و صنایع دستی می آید. همچنین سطح آموزش در آن بالاتر از میزان میانگین در کشور است. میدان هوایی شهر مزار شریف، روزانه پذیرای پروازهای داخلی و بین المللی است و نقش مثبتی در توسعه اقتصادی افغانستان ایفا می کند.

به رغم پیشرفت در گسترش زیربناها، معارف، خدمات صحی، تامین انرژی و آب و رشد اقتصادی، این ولایت همچنان با چالش های عمده ای مواجه است. استندردهای زندگی در شهر و روستا آشکارا متفاوت اند. بلایای طبیعی در فصل های بهار و پاییز معمولا رخ می دهند.

همکاری آلمان با افغانستان از سال های دور تا کنون در ولایت بلخ کار می کند. این فعالیت ها در عرصه های مختلفی مانند معارف، توسعه زراعت، توسعه پایدار اقتصادی، حاکمیت قانون، اصلاحات اداری، تامین آب و برق، و خدمات صحی انجام می شوند. برنامه های متعدد، موجب به میان آمدن تغییر و بهبود در شرایط زندگی مردم محل شده است.

این بخش، شما را به طور خلاصه با فعالیت های همکاری آلمان با افغانستان در بلخ آشنا می سازد. 

Projects in Focus

پولیس شهروندمحور در حال حاضر، پولیس ملی افغان قادر به انجام کامل وظایف شان در برقراری قانون و نظم و پاسخگویی به درخواست های شهروندان نیست. دشواری کار پولیس فقط به دلیل وخامت وضعیت امنیتی نبوده، بلکه مشکلات داخلی سازمان پولیس و نظم ضعیف جریان کاری، کار موثر پولیس در مطابقت با قانون را بی نتیجه کرده است. more
انرژی پاک به عنوان محرک توسعه منبع برق دائمی چیزی است که اهمیت آن را کمتر کسی می تواند نادیده بگیرد. اگرچه دولت افغانستان در حال اجرای ماستر پلان جدید برای سکتور برق است و یک استراتژی ملی برای انرژیهای تجدید¬پذیر دارد، اما هنوز تنها حدود یک چهارم از جمعیت کشور به شبکه برق متصل است. more
آب آشامیدنی برای شمال افغانستان آب آشامیدنی برای مردم افغانستان چیز کمیابی است. هرچند تامین آب آشامیدنی پاک گسترش یافته است، جمعیت افغانستان اکثرا تنها به آب آشامیدنی آلوده دسترسی دارند که غالبا باعث امراضی چون کولرا، تب حصبه و اسهال می شود. more
انتقال برق به شمال افغانستان هفتاد درصد مردم افغانستان باید بدون دسترسی به شبکه برق روزگار بگذرانند. تنها 1.3 میلیون خانوار که اکثرا در مناطق شهری زندگی می کنند، به شبکه های برق متصل هستند. کمتر از 10 درصد مردم روستایی به شبکه های برق دسترسی دارند، درحالی که سه چهار مردم افغانستان در این مناطق زندگی می کنند. more
کارشناسان برای بازسازی افغانستان در سالهای اخیر پیشرفت قابل توجهی در بازسازی وزارتها و سیستمهای اداری افغانستان حاصل شده است. در حال حاضر، نهادهای افغانستان روز به روز بیشتر، مدیریت بازسازی و هماهنگی با دونرها را به دست خود میگیرند. more
کارشناسان استخراج معادن و مواد خام افغانستان سرشار از مواد خام است. اما تاکنون دولت افغانستان نتوانسته است از این منابع معدنی درآمد قابل توجهی کسب کند. یکی از دلایل این امر کمبود کارشناسان فنی و کارآزموده در سکتور معادن است. more
تقویت آموزش برای آینده بهتر افغانستان آموزش خوب برای اطفال در شمال افغانستان فراهم نیست. بر اساس گزارش یونیسیف، 3.7 میلیون کودک واجد شرط سنی رفتن به مکتب، به مکتب نمی روند -60 درصد آنان را دختران تشکیل می دهد. جنگ و درگیری های مسلحانه آثار عمیقی از خود بر جای گذاشته است. در بسیاری مناطق، هنوز هم تدریس در زیر خیمه ها و ساختمان های ویران صورت می گیرد. more
بهبود دسترسی مردم افغانستان به صحت گرچه نرخ امید به زندگی در افغانستان افزایش یافته است، ولی مرگ و میر مادران هنوز بالاست. مطابق آمار صاحب نظران بانک جهانی، در هر 100 هزار زایمان، 396 مورد مرگ اتفاق می افتد. میزان مرگ و میر اطفال و شیرخواره ها نیز جزو موارد بالا در سطح جهان است. more
ادغام مهاجرین در شمال افغانستان حکومت آلمان به وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان در امر فراهم ساختن بودباش و زیربنای ابتدایی به منظور تسهیل ادغام بیجاشدگان داخلی و عودت کنندگان در جوامع میزبان کشور کمک می کند. more
شاهراه ملی کندز-خلم / زیرساخت ها موجب احیای اقتصادی می شود شبکه جاده ای در شمال افغانستان توسعه کافی نیافته است. جاده ها در وضعیت خرابی قرار دارند. شماری در جنگ از بین رفته اند، اما اکثرشان از قبل خامه و ناهموار بودند. در بسیاری مناطق ارتباط مستقیم بین شهرها وجود ندارد، در حالی که سایر مناطق روستایی عملا فاقد جاده می باشند. more
حمایت قانونی از همۀ شهروندان قانون اساسی افغانستان که در سال 2004 تصویب شد، حقوق مساوی میان زنان و مردان را پذیرفته است. در معاهدات بین‌المللی حقوق بشری‌ای که افغانستان آن‌ها را امضا کرده نیز این مطلب انعکاس یافته است. گرچه بسیاری قوانین و پالیسی‌ها در مطابقت با روح نظام حقوقی جدید می باشند، ولی تطبیق آن‌ها کند است. more
توسعه اقتصادی پایدار و اشتغال‌زایی رشد اقتصادی در افغانستان سال‌ها متوقف بوده است. وضعیت دشوار امنیتی در کشور و بی‌ثباتی سیاسی، بر میزان سرمایه گذاری و بازار کار اثر منفی گذاشته است. تعداد زیاد عودت کنندگان و بیجاشدگان داخلی نیز به سهم خود وضعیت غیرطبیعی بازار کار را وخیم‌تر کرده است. more
تقویت نهادهای حکومتی برای زیرساخت بهتر شرایط زندگی در شمال افغانستان همچنان نامناسب است. اکثریت مردم به زیرساخت ابتدایی و خدمات دولتی، دسترسی محدود دارند. در میان دیگر موارد، در زمینۀ سرکها، پل¬ها، آب آشامیدنی پاک، سیستم آبیاری برای زراعت، تامین انرژی، حفاظت در برابر سیل و مکاتب کمبود وجود دارد. more

داستان ها