کندز

ولایت کندز در شمال شرق افغانستان، در مرز با تاجیکستان واقع شده است. بیشتر یک میلیون باشنده این ولایت در امتداد دره دریای کندز زندگی می کنند. تنها یک سوم جمعیت آن در شهرها زندگی می کنند. دری، پشتو و ازبکی زبان های اصلی در کندز اند.

این ولایت با چالش های متعددی روبرو است. علی رغم برق وارداتی از تاجیکستان، مناطق عمده ای از کندز به برق دسترسی ندارند. همچنین وضعیت ناآرام امنیتی، سبب عدم تمایل مردم به سرمایه گذاری در این منطقه شده است. فرصت های شغلی اندک اند و کمبود آب آشامیدنی و جاده ها در سراسر ولایت احساس می شود.

با وجود این چالش ها، کندز ظرفیت عظیمی برای پیشرفت دارد. مسیرهای حمل و نقل از مرز تاجیکستان به سوی سالنگ و از آنجا به کابل منتهی می شوند و از غرب تا شرق این ولایت می گذرند. کندز یک میدان هوایی دارد. اقلیم، خاک و سیستم های آبیاری آن، این ولایت را به مکانی مناسب برای زراعت تبدیل کرده است.  کندز پس از بغلان، دومین ولایت حاصلخیز افغانستان بشمار می رود. شماری از کوچی ها، زمین های پست را به عنوان چراگاه مواشی خود استفاده می کنند. نزدیکی این ولایت به تاجیکستان نشان دهندۀ سنت دیرین تجارت در کندز است.

همکاری آلمان با افغانستان از سال های دور تا کنون در ولایت کندز کار می کند. برنامه های کنونی بر عرصه های توسعه اقتصادی، معارف، حاکمیت قانون، ارتقای ظرفیت برای نهادهای دولتی، تامین انرژی و آب و دفع زباله متمرکز می باشد. دامنۀ وسیعی از برنامه ها موجب به میان آمدن تغییر و بهبود در شرایط زندگی مردم محل شده است.

این بخش، شما را به طور خلاصه با فعالیت های همکاری آلمان با افغانستان در کندز آشنا می سازد. 

داستان ها