سمنگان

ولایت کوهستانی سمنگان که در شمال افغانستان واقع شده است، دارای هفت ولسوالی می باشد. دری و پشتو زبان های اصلی آن اند. بیش از نود درصد جمعیت 390 هزار نفری این ولایت در مناطق روستایی، به ویژه در نواحی دوردست زندگی می کنند. معیشت مردم محل اساسا از زراعت تامین می شود؛ هر چند بیشتر زمین های زراعتی به طور مناسب آبیاری نمی شوند. خشکسالی و سیلاب می توانند به کمبود مواد غذایی و کاهش درآمد مردم منجر گردند. در کنار زراعت، استخراج زغال سنگ و مرمر قهوه ای نیز از منابع اشتغالزایی بشمار می روند.

تامین آب یکی از چالش های اصلی فراروی ساکنان سمنگان است. تنها 20درصد خانوارها به آب آشامیدنی پاک دسترسی دارند. حتی ایبک، مرکز ولایت سمنگان نیز به تانکرهای انتقال آب برای تامین آب مورد نیازش وابسته است. بسیاری از روستاهای دورافتاده به برق، مکتب و خدمات صحی دسترسی ندارند. این وضعیت پس از بازگشت شمار زیادی از مهاجران که به حمایت و سقفی بالای سرشان نیازمندند، پیچیده تر از پیش شده است.

همکاری آلمان با افغانستان از سال های دور تا کنون در ولایت سمنگان کار می کند و بر عرصه های معارف، تامین انرژی، خدمات صحی، توسعه زراعتی، آب آشامیدنی و دفع فاضلاب متمرکز می باشد. دامنۀ وسیعی از برنامه ها موجب به میان آمدن تغییر و بهبود در شرایط زندگی مردم محل شده است.

این بخش، شما را به طور خلاصه با فعالیت های همکاری آلمان با افغانستان در سمنگان آشنا می سازد. 

Projects in Focus

ساخت و ساز برای ثبات سیاسی از زمان پایان جنگ داخلی در افغانستان ، پیشرفت بارزی در بازسازی ملکی در شمال افغانستان حاصل شده است. خدمات اساسی مورد نیاز فوری در زمینه های آموزش، دسترسی به آب و مراقبت های پزشکی ایجاد شده است. با این حال، نهادهای دولتی هنوز به سختی قادر به ارائه خدمات اساسی و مراقبت های عامه به مردم هستند. more
پولیس شهروندمحور در حال حاضر، پولیس ملی افغان قادر به انجام کامل وظایف شان در برقراری قانون و نظم و پاسخگویی به درخواست های شهروندان نیست. دشواری کار پولیس فقط به دلیل وخامت وضعیت امنیتی نبوده، بلکه مشکلات داخلی سازمان پولیس و نظم ضعیف جریان کاری، کار موثر پولیس در مطابقت با قانون را بی نتیجه کرده است. more
انرژی پاک به عنوان محرک توسعه منبع برق دائمی چیزی است که اهمیت آن را کمتر کسی می تواند نادیده بگیرد. اگرچه دولت افغانستان در حال اجرای ماستر پلان جدید برای سکتور برق است و یک استراتژی ملی برای انرژیهای تجدید¬پذیر دارد، اما هنوز تنها حدود یک چهارم از جمعیت کشور به شبکه برق متصل است. more
انتقال برق به شمال افغانستان هفتاد درصد مردم افغانستان باید بدون دسترسی به شبکه برق روزگار بگذرانند. تنها 1.3 میلیون خانوار که اکثرا در مناطق شهری زندگی می کنند، به شبکه های برق متصل هستند. کمتر از 10 درصد مردم روستایی به شبکه های برق دسترسی دارند، درحالی که سه چهار مردم افغانستان در این مناطق زندگی می کنند. more
کارشناسان برای بازسازی افغانستان در سالهای اخیر پیشرفت قابل توجهی در بازسازی وزارتها و سیستمهای اداری افغانستان حاصل شده است. در حال حاضر، نهادهای افغانستان روز به روز بیشتر، مدیریت بازسازی و هماهنگی با دونرها را به دست خود میگیرند. more
تقویت آموزش برای آینده بهتر افغانستان آموزش خوب برای اطفال در شمال افغانستان فراهم نیست. بر اساس گزارش یونیسیف، 3.7 میلیون کودک واجد شرط سنی رفتن به مکتب، به مکتب نمی روند -60 درصد آنان را دختران تشکیل می دهد. جنگ و درگیری های مسلحانه آثار عمیقی از خود بر جای گذاشته است. در بسیاری مناطق، هنوز هم تدریس در زیر خیمه ها و ساختمان های ویران صورت می گیرد. more
اسکان آوارگان – بیش از یک چالش لوژستیکی به منظور بهبود درازمدت شرایط زندگی پناهجویان، حکومت فدرال آلمان از تحقق استراتیژی ملی آوارگان داخلی در افغانستان حمایت می کند. این استراتژی به اسکان و ادغام آنها در مناطق جدید می پردازد. more
حمایت قانونی از همۀ شهروندان قانون اساسی افغانستان که در سال 2004 تصویب شد، حقوق مساوی میان زنان و مردان را پذیرفته است. در معاهدات بین‌المللی حقوق بشری‌ای که افغانستان آن‌ها را امضا کرده نیز این مطلب انعکاس یافته است. گرچه بسیاری قوانین و پالیسی‌ها در مطابقت با روح نظام حقوقی جدید می باشند، ولی تطبیق آن‌ها کند است. more
توسعه اقتصادی پایدار و اشتغال‌زایی رشد اقتصادی در افغانستان سال‌ها متوقف بوده است. وضعیت دشوار امنیتی در کشور و بی‌ثباتی سیاسی، بر میزان سرمایه گذاری و بازار کار اثر منفی گذاشته است. تعداد زیاد عودت کنندگان و بیجاشدگان داخلی نیز به سهم خود وضعیت غیرطبیعی بازار کار را وخیم‌تر کرده است. more
تقویت نهادهای حکومتی برای زیرساخت بهتر شرایط زندگی در شمال افغانستان همچنان نامناسب است. اکثریت مردم به زیرساخت ابتدایی و خدمات دولتی، دسترسی محدود دارند. در میان دیگر موارد، در زمینۀ سرکها، پل¬ها، آب آشامیدنی پاک، سیستم آبیاری برای زراعت، تامین انرژی، حفاظت در برابر سیل و مکاتب کمبود وجود دارد. more

داستان ها