معمولا مردم باید داستان های شان را بازگو کنند تا اهمیت و حوزه کاری همکاری آلمان با افغانستان نشان داده شود.

به عنوان مثال، زنان در مزار شریف، در یک مرکز آموزش نانوایی که به تازگی ساخته شده کار می کنند جایی که خوراکی های خوشمزه ای را می پزند و این هنر را به دیگران هم یاد می دهند. دستور پخت های تازه، روش های جدید و جستجوی فرصت های بازاریابی در برنامه کار این مرکز قرار دارند. به این ترتیب، زنان می توانند به درآمد خانواده های شان کمک کنند و وظیفه ای که دوست دارند را داشته باشند.

یا یک زن پولیس را در نظر بگیرید که می تواند به لطف یک دوره سواد آموزی به انتظارات خود برسد. امروزه او می تواند شکایت ها را ثبت کند، تخطی ها از قانون را مستندسازی کند و آنها را به مراجع مربوطه ارسال نماید. به این ترتیب، وی از زنان به ویژه در راه رسید به حقوق شان حمایت می کند.

این داستان ها به همکاری آلمان با افغانستان وجهه می دهند. ما داستان های گیرایی از فعالیت های همکاری آلمان با افغانستان و تغییراتی که در پی آن در زندگی مردم آمده است، گردآوری کرده ایم. 

فلتر

نتایج 4
«قبل از نوسازی پارک، این یک جای بدی بود، خصوصا برای جوانان. حالا این ساحه سبز و امن شده است و همچنان فضای تفریحی مناسب برای کودکان است»
ناحیه چهار دِه (یا چهاردهی) کابل از یک منطقه دارای مشکلات به جایی تبدیل می شود که مردم می خواهند در آن زندگی کنند، به کمک پروژه آغاخان اعتماد به فرهنگ (AKTC) که از سوی وزارت خارجه دولت فدرال آلمان به واسطه بانک توسعه ای KfW حمایت مالی گردید. این همکاران یک بسته همه جانبه را برای چهار ده آماده...
«ما افغان‌ها باید امورات خویش را خود در دست گیریم. تنها در این صورت جامعه ما می‌تواند پیشرفت کند.»
ساجیه بهگام در آلمان تحصیل نمود و پس فراغت از دانشگاه، به هدف سهم گیری در توسعه افغانستان، به کشورش برگشت. امروز، وی برای حقوق مساوی زنان مبارزه می کند و بطور مستقیم به رییس دولت مشوره می‌دهد.
اکنون دختران این شانس را دارند که چگونگی استفاده از سافت¬ویر¬های جدید را بیاموزند و این مسئله، فرصت¬های ایشان را در بازار کار بسیار افزایش خواهد داد.
مکاتب نمونه در کابل به عنوان الگویی برای دیگر مکاتب هستند. این مکاتب معیار تعیین می¬کنند و نشانگر تدریس خوب و مدیریت موفق مکتب می‌باشند.
چیزهایی که در آلمان آموخته ام را به دانشجویان و دیپارتمنت زبان آلمانی پوهنتون کابل انتقال می دهم
خلیل محمد سرباز، یکی از محدود افغان های است که فرصت تحصیل در لیسه امانی را دریافت نمود. لیسه امانی که تحت حمایت آلمان قرار داشت و آن را مکتب نخبگان افغانستان می گفتند، به خاطر ایجاد استانداردها در تعلیم و تربیه مدرن شناخته شده بود- در تدریس زبان آلمانی به عنوان یک زبان خارجی و همچنین داشتن استادان...