معمولا مردم باید داستان های شان را بازگو کنند تا اهمیت و حوزه کاری همکاری آلمان با افغانستان نشان داده شود.

به عنوان مثال، زنان در مزار شریف، در یک مرکز آموزش نانوایی که به تازگی ساخته شده کار می کنند جایی که خوراکی های خوشمزه ای را می پزند و این هنر را به دیگران هم یاد می دهند. دستور پخت های تازه، روش های جدید و جستجوی فرصت های بازاریابی در برنامه کار این مرکز قرار دارند. به این ترتیب، زنان می توانند به درآمد خانواده های شان کمک کنند و وظیفه ای که دوست دارند را داشته باشند.

یا یک زن پولیس را در نظر بگیرید که می تواند به لطف یک دوره سواد آموزی به انتظارات خود برسد. امروزه او می تواند شکایت ها را ثبت کند، تخطی ها از قانون را مستندسازی کند و آنها را به مراجع مربوطه ارسال نماید. به این ترتیب، وی از زنان به ویژه در راه رسید به حقوق شان حمایت می کند.

این داستان ها به همکاری آلمان با افغانستان وجهه می دهند. ما داستان های گیرایی از فعالیت های همکاری آلمان با افغانستان و تغییراتی که در پی آن در زندگی مردم آمده است، گردآوری کرده ایم. 

فلتر

نتایج 3
«مکتب‌های مسلکی در توسعه اقتصادی افغانستان نقش حیاتی دارند.»
تعلیمات تخنیکی و مسلکی کلید توسعه اقتصادی افغانستان است. برنامۀ حمایت از تعلیمات و آموزش‌های فنی و مسلکی (TVET) به دنبال ارتقا و توسعۀ سیستم مکتب‌های مسلکی در سراسر کشور است تا به این طریق هم باعث ایجاد فرصت برای جوانان شود و هم نیروی بشری ماهر و مسلکی مورد نیاز جامعه را آموزش دهد.
«سخت بود باور کنم که روزی می توانم شغل رویایی خود را در اداره دولتی داشته باشم.»
رویاهای ترینا یخدیوال به واقعیت پیوستند. این فارغ التحصیل 26 ساله می گوید: «من همیشه می خواستم در سکتور دولتی کار کنم.» او در دفتر کوچکی در اداره ولایتی بلخ نشسته است و اطراف او میز، کامپیوتر، ماشین حساب و بسته های اسناد دیده می شود.
کمک مالی توسعۀ کسب و کار مرا مقدور ساخت.
اینجا تا چشم کار می کند، ماشین های خیاطی دیده می شوند، دستان کارگران پارچه های نخی را ماهرانه قطع می کنند، با سوزن و تار کار می کنند و رول های تکه را به لباس های مکتب، دریشی ها و کرتی های سفید برای کارمندان شفاخانه تبدیل می کنند.