معمولا مردم باید داستان های شان را بازگو کنند تا اهمیت و حوزه کاری همکاری آلمان با افغانستان نشان داده شود.

به عنوان مثال، زنان در مزار شریف، در یک مرکز آموزش نانوایی که به تازگی ساخته شده کار می کنند جایی که خوراکی های خوشمزه ای را می پزند و این هنر را به دیگران هم یاد می دهند. دستور پخت های تازه، روش های جدید و جستجوی فرصت های بازاریابی در برنامه کار این مرکز قرار دارند. به این ترتیب، زنان می توانند به درآمد خانواده های شان کمک کنند و وظیفه ای که دوست دارند را داشته باشند.

یا یک زن پولیس را در نظر بگیرید که می تواند به لطف یک دوره سواد آموزی به انتظارات خود برسد. امروزه او می تواند شکایت ها را ثبت کند، تخطی ها از قانون را مستندسازی کند و آنها را به مراجع مربوطه ارسال نماید. به این ترتیب، وی از زنان به ویژه در راه رسید به حقوق شان حمایت می کند.

این داستان ها به همکاری آلمان با افغانستان وجهه می دهند. ما داستان های گیرایی از فعالیت های همکاری آلمان با افغانستان و تغییراتی که در پی آن در زندگی مردم آمده است، گردآوری کرده ایم. 

فلتر

نتایج 32
کارکردن روی پرونده های واقعی، آشنای با افراد که درگیری این مسائل است و سهیم بودن در روند موضوعات قضایی یک تجربه کاملا جالب است.
بعد از چهار سال درس و تحصیل، سمیه و لیدا معلومات گسترده در مبانی حقوقی افغانستان بدست آورده اند. از دوران نوجوانی سمیه تصمیم داشت که یک حقوق دان شود. «زمانیکه در صنف نه مکتب بودم، وضعیت اسفبار زنان افغانستان را درک می کردم. یک تن از خویشاوندان دور ما توسط شوهرش لت و کوب شده بود. او باید کار می کرد...
حالا من می توانم به دانش آموزان بیاموزم که چگونه در مدت کوتاه معلومات مورد نظرشان را جمع آوری کند
ارائه درس به شکل کلاسیک، تشریح متن کتابهای درسی و حفظ نمودن از متود های درسی بود که استاد مکامل و استاد ذکی از آنها در مرکز تعلیم و تربیه معلم در ولایت سمنگان و تخار استفاده می نمودند.