آب آشامیدنی بدون هراس از آلودگی

یک صبح آفتابی در مکتب فریده بلخی در بلخ، مرکز ولایت مزارشریف است. حدود 4000 شاگرد همه روزه در این شهر به این مکتب می روند. شاگردان در صحن مکتب تندرست بنظر می رسند و مشتاق آموختن استند. ولی در هر حال این تمام ماجرا نیست.

بانو نادره، سرمعلم باتجربه این مکتب که از سالیان متمادی در این جا کار می کند، بخاطر دارد که: «هر روز بین 10 تا 20 عریضه بیماری دریافت می کردم. شاگردان از بیماری ها و اسهال رنج می بردند و والدین مجبور بودند که آنها را نزد داکتر به شفاخانه ببرند.» او می گوید: «این وضعیت بیشتر در ماه های گرم سال تشدید می شد. البته ما همه می دانستیم که سبب بیماری ها، کیفیت پایین آب اشامیدنی بود.» کودکان تشنه مانند اکثر ساکنان ولایت بلخ مجبور بودند از نزدیک ترین چاه آب استفاده کنند. یاسمین 13 ساله از سخن گفتن در این مورد بیزار است. وی می گوید که آب همیشه آلوده و مملو از خاک بود. همین که آب را می نوشیدم، پدرم مجبور می شد که مرا به شفاخانه ببرد چون من شدیدا شکم درد می شدم.» تحت این شرایط اجرای بازی های سرگرم کننده خیلی مشکل بود.

به هر حال، آن وضعیت چیزی در گذشته بود. دولت آلمان در حدود 6 میلیون یورو به شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان در بلخ کمک کرد تا یک سیستم آب آشامیدنی صحی را برای باشندگان مهیا کند. تا کنون یک شبکه آبرسانی 33 کیلومتری، یک ذخیره آب به ظرفیت تقریباً 300 مترمکعب و دو چاه جدید مجهز با واترپمپ زیرآبی، نصب و راه اندازی شده اند. از همه مهم تر، افزودن کلورین به آب، باعث ضدعفونی شدن آب می گردد. شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان مسوولیت ساخت سیستم جدید آب آشامیدنی را به عهده دارد. انجنیر حمیدالله یلانی می گوید: «ما یک ساختمان جدید با یک انبار برای مواد کیمیاوی جهت تصفیه آب داریم. آب به شکل دوامدار کلورین می شود. از دستگاه های جدید اندازه گیری و آزمایشی نیز خرسندیم که به ما توانایی بررسی کیفیت آب را داده است.» این اقدامات موثر روی دست اند و کیفیت آب به گونه چشم گیری بهتر گردیده است.

بنا به گفته انجنیر یلانی، بیشتر از 780 خانواده هم اکنون به شبکه آب آشامیدنی جدید وصل شده اند و شرکت آبرسانی در نظر دارد تا این رقم را به 2000 خانواده افزایش دهد. 780 خانواده که در واقع شمار افراد آنها به 4000 می رسد، اکنون از آب پاک لذت می برند. آقای وحیدالله راشد، آمر آبرسانی در ولایت بلخ می گوید: «بسیار مهم است که مردم پول آب را به موقع بپردازند. ما تنها در صورتی که مصارف عملیاتی شبکه جمع آوری شود، می توانیم آب اشامیدنی پاک را برای ولایت بلخ تامین نماییم.»

بیشتر خانواده های ساکن بلخ هم اکنون از آب آشامیدنی صحی مستفید می گردند. ولی بیشتر مردم در روستاهای افغانستان آب را از دریاها، چشمه ها، چاه ها و محل های تجمع آب باران بدست می آورند. آب آشامیدنی آلوده، باعث بیماری های زیاد و در نتیجه مراجعه به شفاخانه ها در افغانستان می گردد. بانو نادره تاثیر آب اشامیدنی پاک را در چند واژه خلاصه می کند: «از زمانی که آب پاک در دسترس مان است، هیچ ورقه بیماری استفراغ یا اسهال دریافت نکرده ام.» انجنیر یلانی، رییس عمومی شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان می افزاید که در دیدار با مقامات صحی ولایت بلخ به وی گفته شد که از بدو تاسیس زیربنای جدید آب، موارد اسهال  در کودکان و بزرگسالان کاهش یافته است. شاگردان مکتب فریده بلخی، سرانجام بدون هراس از میکروب ها می توانند عطش خویش را فرو نشانند.

آب آشامیدنی آلوده در بسیاری از ولایت های افغانستان یک مشکل می باشد. دولت آلمان از سال 2004 بدینسو در شمال شرق کشور برای بهبود کیفیت آب آشامیدنی کوشیده است. بیشتر از 77000 خانواده بین سال های 2009 و 2017 به شبکه جدید آب وصل گردیده اند؛ یعنی حدود 400000 نفر به آب آشامیدنی دسترسی دارند. دولت آلمان از سال 2012 تا 2016 در ولایت بلخ برای اعمار شبکه آبرسانی تلاش کرده است.

انتشار: سرطان 1397
برنامه: آبرسانی شهرهای کوچک و متوسط شمالی (NC I + II)
هدایت دهنده: وزارت همکاری اقتصادی و توسعه آلمان (BMZ)
ادارۀ همکار: وزارت شهرسازی و مسکن افغانستان، ریاست آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان
سازمان تطبیق کننده: بانک توسعه ای KfW
ولایات: بدخشان, بغلان, بلغ, کندز, تخار
هدف برنامه: بهبود وضع صحی و کیفیت زندگی شهروندان در شهرهای معین کوچک و متوسط
مدت کلی: ۲۰۱۸ - ۲۰۰۸

 

از زمانی که آب پاک در دسترس مان است، هیچ ورقه بیماری استفراغ یا اسهال دریافت نکرده ام.
More stories in this sector