از متشبث کوچک تا تهیه کنندۀ کلان

اینجا تا چشم کار می کند، ماشین های خیاطی دیده می شوند، دستان کارگران پارچه های نخی را ماهرانه قطع می کنند، با سوزن و تار کار می کنند و رول های تکه را به لباس های مکتب، دریشی ها و کرتی های سفید برای کارمندان شفاخانه تبدیل می کنند.

کسب و کار علیداد پررونق است: «امروز من در هفت ولایت کشور هفت کارخانۀ تولید دارم که به من امکان می دهد برای ۴۱۵ نفر اعم از زن و مرد زمینۀ کار و درآمد را مساعد بسازم.» این متشبث فعال، به کامیابی خویش به‌جا افتخار می کند زیرا وی ده سال قبل نمی توانست تصور کند که سیر رشد کسب و کارش به این شکل پیش خواهد رفت.

در سال 1996، علیداد جوان با خانواده اش به ایران فرار کرد. در آنجا وی شاگرد یک خیاط شد و استعداد خویش را در رشتۀ خیاطی کشف کرد. او در دوختن لباس تخصص حاصل نمود؛ چیزی که به وی امکان داد تا برای خانواده اش درآمد بدست آورد. اما پس از فروپاشی رژیم طالبان این مرد خانواده هرچه بیشتر میهن خویش را به یاد می آورد. بالاخره در سال ۲۰۰۶ وی و همسرش تصمیم گرفتند تا از این شانس استفاده کنند و دوباره به کابل بیایند. علیداد مبلغ ۵۰۰۰ دالر را صرفه جویی کرده بود تا از آن به عنوان سرمایۀ آغازین برای افتتاح یک دوکان کوچک خیاطی همراه با دو برادرش استفاده نماید. علیداد می گوید: «با اظهار خوشی می توانم بگویم که کسب و کار در این دوکان از همان آغاز به خوبی پیش رفت و ما بزودی به سوددهی رسیدیم.» مرد جوان فکر توسعۀ دوکان را در سر می پروراند اما به پول اضافی نیاز داشت.

با بهره گیری از یک برنامۀ اعطای قرضه برای متشبثین که از جانب نخستین بانک قرضه های کوچک افغانستان (FMFB) فراهم می گردد، این فرصت میسر شد. به منظور دسترسی بهتر شرکت های کوچک و متوسط به قرضه، حکومت آلمان از بنیاد تضمین کریدت افغانستان (ACGF) حمایت می کند. این بنیاد در موارد خطر بلند در افغانستان تضمین های اعتباری را فراهم می سازد و نهادهای شریک مانند بانک ها و تهیه کنندگان قرضه کوچک را مشورت می دهد. کسب و کار علیداد خیاط با قرضۀ ابتدایی ۲۰۰۰۰ دالر امریکایی که توسط نهاد مذکور تضمین شده بود، رونق گرفت. اقدامات ابتدایی او این بود که جای تولید خویش را توسعه دهد، نرم افزار نظارت بر اجناس را رایج سازد و کارگران جدید را استخدام نماید. وی که موفقیت در کابل مایۀ تشویقش شده بود، دو قرضۀ دیگر گرفت و شاخه های تازه ای را در شش ولایت دیگر ایجاد کرد. در تمام هفت محل کار، کتاب های فرمایش پر می باشند. علیداد از رشد کسب و کارش بسیار راضی است: «من توانستم با شرکت های محلی، شفاخانه ها و مکتب ها برای دوختن دریشی کارمندان و یونیفورم مکاتب قرارداد ببندم.»

سال های منازعه مسلحانه، صنایع نساجی و پوشاک افغانستان را نیز متضرر ساخت و در فرجام آن را از بین برد. اشخاصی مانند علیداد با کسب و کار خویش در پر کردن خلای مذکور سهم کوچک خویش را ادا می کنند. این متشبث به هیچ وجه به آخر کار نرسیده است و اکنون روی برنامه های جدید کار می کند: «من می خواهم یک کارگاه دوم تولیدی را در کابل ایجاد نمایم و در آینده تولیدات خویش را به کشورهای همجوار نیز صادر نمایم.» بدون شک او به بهره گیری از قرضه ها به این کامیابی رسیده است. ولی او می داند که تنها پول دلیل موفقیت وی نبوده است. وی می افزاید: «کمک مالی توسعۀ کسب و کار مرا مقدور ساخت. ولی صرف به دلیل این که من راه های رفع چالش های روزمره را آموخته ام، کسب و کار من امروز رونق می یابد.»

 

انتشار: مارچ 2018
برنامه: بنیاد تضمین اعتبار افغان
تمویل شده توسط: وزارت همکاری اقتصادی و توسعه دولت فدرال آلمان (BMZ)
ادارۀ همکار: بانک جهانی
سازمان تطبیق کننده: KFW بانک توسعه ای
هدف برنامه: بنیاد تضمین کریدت افغان ACGF یک نهاد خیریه بوده که در شهر کلون جرمنی موقعیت دارد. ماموریت بنیاد تضمین کریدت افغان ACGF توسعه دسترسی مالی برای متشبثین کوچک و متوسط در افغانستان از طریق ارائه تضمین کریدت و کمک تخنیکی برای شرکای نهادها و بانک های افغان، نهاد های عرضه خدمات مالی کوچک و متوسط در افغانستان میباشد.  تا الحال، بیش از 5000 مورد قرضه که مجموعاٌ 200 میلیون یورو میشود پرداخته شده است. از بدو تاسیس بنیاد تضمین کریدت افغان ACGF در سال 2014 میلادی و ختم آن در سال 2017 میلادی این بنیاد توانسته است تا بیش از 9500 شغل جدید ایجاد نماید و نیز 52000 شغل موجود را حفظ نماید. قبل از بنیاد تضمین کریدت افغان ACGF نهادی دیگری بنام تسهیل تضمین کریدت برای افغانستان (CGF–A) توسط وزارت اقتصاد و همکاری های انکشافی آلمان فدرال و اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده امریکا (USAID). درسال2005 تاسیس شده بود. از مارچ 2017 بنیاد تضمین کریدت افغان ACGF دسترسی مالی پروژه ها درافغانستان را توسط بانک جهانی منحیث شریک اجرائیوی حمایت می نماید.

 

کمک مالی توسعۀ کسب و کار مرا مقدور ساخت.
More stories in this sector