تحویل سیستم جدید تنظیم فایل ها به وزارت عدلیه افغانستان

سیستم تنظیم فایل کامپیوتری توسط همکاری افغان-آلمان و اداره همکاری های توسعه ایتالیا و با در نظرداشت پیشنهاد های کارمندان وزارت عدلیه ترتیب و تنظیم شده است. این دیتابیس در تمام افغانستان مورد استفاده قرار گرفته و چالش ها فراروی گزارش دهی را از بین خواهد برد. این سیستم برای اولین بار به شکل آزمایشی در ولایات های بلخ و هرات تطبیق می شود. برای استفاده از این دیتابس، کتابهای راهنمایی نیز توسط همکاری افغان-آلمان و اداره همکاری های توسعه ایتالیا برای کارمندان وزارت عدلیه به چاپ رسیده اند.

۱۰۰ تن زنان در بدخشان مهارتهای خویش را در بخشهای زبان انگلیسی، خیاطی و کمپیوتر بهبود بخشیدند

کورسهای آموزشی فوق الذکر از جانب ریاست امور زنان در مرکز آموزشی زنان فیض آباد، که یک ونیم سال قبل افتتاح شده است، دایرگردیده بود. امروز دومین دورۀ یک برنامۀ ۱۷ماهۀ ظرفیت سازی برای زنان در بدخشان به اتمام رسید. از زمان افتتاح این مرکز بدینسو، مجموعاً ۲۷۰ تن زنان در کورسهای آموزشی اشتراک ورزیده اند.

ژرنالستان بدخشان نقش رسانه ها را در زمینۀ توانمندسازی زنان مورد بحث قراردادند

سه کارشناس در عرصۀ توانمندسازی زنان و بیش از ۶۰ تن ژورنالستان کشور در مرکز زنان فیض آباد گردهم آمده پیرامون نقش رسانه های در عرصۀ توانمندسازی زنان بحث نمودند. نتیجۀ این گردهمایی این بود که میدیا در تشویق سهمگیری زنان در جامعه نقش بسزایی دارند. آنها قدرت این را دارند که پیامهای آنها را پخش نمایند و آگاهی مردم را دربارۀ چالشهای زنان ارتقا بخشند. آنچه که از همه مهمتر است اینست که میدیا صدای زنان را بلند می کند و بدین وسیله به آنها امکان می دهد که با حکومت افغانستان، گروههای ذیعلاقه و جامعه در مجموع فعالانه سروکار داشته باشند.

بهترین گزارشهای خبری خزانی از همکاری آلمان با افغانستان

درآمد سه برابر برای فارغ التحصیلان برنامه استاد شاگردی

استاد شاگردی(OS) یکی از اجزای مهم برنامه تعلیمات تخنیکی و مسلکی (TVET) همکاری آلمان با افغانستان است. این برنامه بر سیستم دوگانه TVET افغانستان متمرکز است، که به کارآموزان دانش تئوری و آموزش­های عملی مربوط به حرفه­ شان را ارائه می­دهد. تا به امروز در 12 ولایت کشور، 2،122 کارآموز در شش شغل مختلف اصلاح شده ثبت­نام کرده­­اند.

شش خبر برتر از همکاری های آلمان با افغانستان

همکاری افغان-جرمن در چند هفته‌ی گذشته بیشترین همکاری‌ها را داشته است از قرار ذیل  

هزاران افسر پولیس افغان بسته‌های صحی مبارزه با کووید-۱۹ را دریافت می‌کنند

هفته گذشته، همکاری های آلمان با افغانستان هزاران بسته  محافظتی را به وزارت داخله (MoI) برای حمایت از مبارزه آنها با کووید-۱۹ در تمام مناطق افغانستان تسلیم کرد.

پروژۀ مطبعۀ دولتی صکوک افغانستان مراسم تهدابگذاری پلاتفرم آموزشی خویش را در کابل برگزار می کند

وزیر مالیۀ افغانستان دوکتور محمد همایون قیومی خاطرنشان ساخت: "مطبعۀ دولتی افغانستان نخستین پروژۀ زیربنایی نیست که به کمک آلمان پیاده می شود. همکاری آلمان با افغانستان ریشه های تاریخی دارد."

تامین انرژی برق در کندز: شبکه جدید انرژی برق برای 20000 اهالی مهیا گردید

دسترسی به انرژی برق یکی از نعمت هایی است که زمینه را برای اقتصاد پیشرفته و دوامدار و نیز وضعیت بهتر کاری و معیشتی اهالی را مساعد می نماید. در گذشته تامین انرژی برق در منطقه رهایشی دوره ناکافی و دارای سکتگی ها بود. اکنون، اهالی از نعمت برق کافی در خانه ها، مکاتب، ورکشاپ ها و کار و بار هایشان لذت میبرند.

جندر با اهمیت است - کارمندان تعلیم و تربیه جندر را در جریان تدریس مورد بحث قرار دادند

در تاریخ 5 و 6 اگست در کابل، 45 کارمند وزارت معارف در یک ورکشاب گردهم آمدند تا رسیده گی تساوی جندر را در تعلیم و تربیه مورد بحث قرار دهند. در سخنان آغازین ورکشاب جریان جندر، آقای اکبر حمیدی، معاون ریاست عمومی تربیه معلم، در مورد اهمیت درنظرگرفتن دیدگاه جندر در پلان گذاری پالیسی های تعلیم و تربیه تاکید نمود و افزود "این یک فرصت برای صحبت کردن در مورد یک موضوع حساس اما بسیار مهم است."