شش پروژه در بغلان تکمیل شد

حین مراسم رسمی گشایش محترم عبدالحی نعمتی، والی بغلان، چنین تبصره نمود: "امروز ما شاهد تکمیل شش پروژۀ مختلف در بغلان هستیم که از جانب ادارۀ همکاری افغان-آلمان انجام شده است. ما از این ابتکارات و حمایت ارزشمند دوستان آلمانی خویش قدردانی می کنیم."

کتابخانه های جدید برای فاکولته های حقوق و شرعیات پوهنتون بلخ

سر از امروز دروازه های کتابخانه های مذکور برای تمام دانش آموزان فاکولته های حقوق و شرعیات پوهنتون بلخ باز می باشد. در مراسم افتتاحیه محترمه شکیبا بگراموال، رئیس فاکولتۀ حقوق چنین تبصره نمود: "ما خیلی ممنون هستیم که  برنامۀ همکاری افغان-آلمان برای پروژۀ تقویت حاکمیت قانون در افغانستان پیشنهادات مارا در نظر گرفتند. اکنون دانشگاه ما کتابخانه های عصری را برای دانش آموزان حقوق و شرعیات عرضه می کند."

انرژی پایدار

در مراسم اختتام این ورکشاپ دست اندرکاران مختلف سیاسی و نمایندگان شرکتهای خصوص بشمول زنان اشتراک ورزیده بودند. کارشناسان ملی و منطقه یی مفکوره های کلیدی تشبث را به اشتراک کنندگان توضیح نمودند. علاوه برآن، نمایندگان سکتور خصوصی افغانستان دربارۀ تجارب شان در زمینۀ تأسیس یک موسسۀ تجارتی با استفاده از منابع تجدیدیابندۀ انرژی صحبت کردند. کارمندان عالیرتبۀ دولتی مانند محترم محمد گل خُلمی، معین وزارت انرژی و آب نیز در این مراسم حضور بهم رسانیده بودند.

۳۰ جوان در برنامۀ حمایت از تشبث های جوانان اشتراک کردند

در گردهمایی ایکه برنامۀ مذکور رسماً آغاز شد، فارغ التحصیلان پوهنتون، نمایندگان جامعۀ مدنی، کارمندان حکومتی و کارشناسان تجاری روی طرح های کلیدی تشبث بحث نمودند. نمایندگان سکتور خصوصی و اعضای پوهنتون پولیتخنیک کابل دربارۀ تجارب شان در زمینۀ آغاز کردن کسب و کار صحبتهای بیشتر کردند. محترم ذبیح الله طاهرزاده، معاون برنامۀ انکشاف نهادی آلمان برای انرژی در افغانستان اظهار داشت: «جوانان مشتاق کار اند و به فرصتهای خوب کار نیاز دارند. جامعۀ که بتواند چنین فرصتها را بوجود آورد رشد اقتصادی را رونق می دهد و در رفاه خویش سرمایه گذاری می کند.»

انستیتوت جدید محاسبه و دستگاه کوچک تولید برق آبی

در مراسم گشایش، محترم روح الله محقق، رئیس معارف بدخشان، چنین تأکید ورزید: "انستیتوت جدید محاسبه یک دستاورد بزرگی نه تنها برای مردم بدخشان بلکه برای تمام افغانها محسوب می شود. از تمام نقاط کشور شاگردان می توانند شامل این انستیتوت شوند.  حمایت ادارۀ همکاری افغان-آلمان و سایر سازمانها به ما کمک کرد تا برخی از جدی ترین چالشهای را که ما در عرصۀ معارف به آن مواجه هستیم، حل نمائیم. ما بدون تعلیم و تربیۀ مناسب به رفاه و شگوفایی نمی رسیم".

آموزش تخنیکی برای ۱۴ تن بازرسان معادن در مزارشریف

آموزش تخنیکی شامل فرآیندهای استخراج روی زمین و زیرزمین، صحت و مصونیت، جوانب محیط زیست و فنون سروی بود. بازرسان معادن همچنان مهارتهای خویش در یک کارگاه استخراج معدن در بلخ تمرین کردند. ایشان اکنون قادر به تفتیش از 55 معدنی که مسئولیت آنها را در ولایت های مختلف به عهده دارند، می باشند. ایشان می توانند ارزیابی کنند که استخراج معدن مطابق با معیارها و مقررات انجام می گیرد و نیز مقدار مواد استخراج شده، در مطابقت با قراردادها می باشد. به این ترتیب، اطمینان حاصل می شود که برای مقدار واقعی معدنیات استخراج شده، پول و مالیه پرداخت می گردد.

المان برای افغانستان ۶،۴ میلیارد افغانی سرمایه گذاری می کند

در جریان مراسم امضای موافقتنامه محترم اکلیل حکیمی، وزیر مالیۀ افغانستان چنین اظهارداشت: "حکومت افغانستان حمایت آلمان را در زمینۀ کمک به افغانستان در راه اعمار یک دموکراسی باثبات در کشور ستایش می کند. اینگونه موافقتنامه ها با سهمگیری در صندوق وجهی بازسازی افغانستان به حکومت افغانستان کمک می کند تا به مرحلۀ مؤثریت و خود پایداری حرکت نماید". محترم اووی گیهلن، رئیس ادارۀ همکاری آلمان مقیم سفارت آلمان در کابل خاطرنشان نمود: " علاقمندی واقعی همکاری آلمان کمک به مردم افغانستان در راه رفع فقر و تقویت خودکفایی شان است.

یک میلیون تن اهالی بلخ از بهبود خدمات ثبت و راجستر مستفید می شوند

محب الله قریشی، رییس ثبت احوال و نفوس ولایت بلخ در محفل افتتاحیه تاکید کرد: «اجرای این پروژه ارتقای ظرفیت، ما را قادر می سازد که خدمات بهتری را برای شهروندان بلخ ارایه کنیم. از کشور آلمان برای حمایت شان تشکر می کنم.» دکتور رابرت کلینکه، جنرال قنسول آلمان در افغانستان گفت: «این پروژه، نمونه فوق العاده ای از همکاری و مشارکت افغان – آلمان برای رسیدگی به نیازها و اجرای پروژه ها می باشد.»

صحت عامه و معارف

جنرال قنسل آلمان گفت: «این پروژه ها نمایانگر پیشرفت، توسعه و نوین سازی پایدار می باشند. من به تمام مقام ها و ذینفعان به خاطر دوراندیشی و اجرای این پنج پروژه که مردمان بسیاری، از جمله زن و مرد، زنان و دختران از آنها مستفید می شوند، تبریک می گویم.»

کنفرانس پیشه و حرفه در مزارشریف

یک محصل شرعیات چنین اظهار داست: "عالی بود که در بارۀ نهادهای عدلی و قضایی و طرزالعملهای آن بیشتر بدانم و اینکه آگاه شدم که برای محصلان اناث این امکانات وجود دارد که به صفت حقوقدانان مسلکی ایفای وظیفه نمایند".

واردشدن در بازار کار در سکتور عدلی و قضایی برای فارغ التحصیلان اناث چالش آور است. هدف کنفرانس مذکور این بود که محصلات حقوق را از فرصتهای مختلف کار مسلکی و ملاقات با حقوقدانان آگاه سازد. متعاقباً یک سلسله رویدادهای مشابه در آینده نیز صورت خواهد گرفت که از دسترسی محصلات حقوق به مارکیت کار حمایت خواهند کرد.