۵۰ تن فارغ التحصیلان اناث، دورۀ کارآموزی را در کندز به پایان رسانیدند

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان به حمایت پروگرام مذکور برنامۀ کارآموزی برای محصلان اناث را پیاده نمود. این برنامه برای مدت شش ماه ادامه داشت. در جریان سه ماه اول ۵۰ تن اشتراک کنندۀ اناث آموزش نظری فراگرفتند که شامل موضوعات چون قانون خدمات ملکی و اصول منجمنت دفترداری بود. نیمۀ دوم دورۀ کارآموزی شامل کارهای عملی در شعبات مختلف خدمات عامۀ کندز بود. در این مرحله شاملین دورۀ کارآموزی تجارب باارزشی کسب نمودند و امکان یافتند که اندوخته های جدید خویش را در عمل پیاده کنند.

کنفرانس منطقه یی سالانۀ عدلی و قضایی

در افغانستان، گروه های محروم مانند زنان، کودکان و بیجاشدگان داخلی اغلب در زمینۀ دسترسی به حقوق خود با مشکلات مواجه هستند. در سال های گذشته پیشرفت قابل توجهی در زمینۀ تغییر این وضعیت به مشاهده رسیده است. با این حال، مردم اغلب دانش لازم ندارند و از رفتارهای ناعادلانه و فساد رنج می برند. معاون قنسل آلمان در بلخ، آقای یوهانیس رومپف، طی سخنرانی خود چنین تاکید کرد: "فساد اداری فرصت ها و منابع را از کسانی که حق شان است، سرقت می کند. تا زمانی که فساد اداری تعقیب و مجازات نشود، کماکان ادامه خواهد یافت".

حفاظت در برابر سیلابها

حین مراسم مذکور والی بدخشان محترم فیصل بیگزاد خاطرنشان ساخت: "من امیدوارم که این پروژه ها شهروندان را آگاه خواهد ساخت که حکومت شان از آنها مراقبت می کند. ما از حکومت آلمان به خاطر همکاری برجسته و این پروژۀ حیاتی سپاسگذار هستیم".

تساوی و برابری جنسیت

محترمه نرگس نهان، سرپرست وزارت معادن و پترولیم در نظردارد که در عرصۀ استخراج معادن تساوی جنسیت را متداول سازد که شامل خود آن وزارت می شود. تبادل نظر میان دو جانب کمک خواهد کرد که در بارۀ چگونگی استحکام فرصتها برای زنان در استخراج معادن یک درک و فهم بهتر حاصل شود که هم دربرگیرندۀ اداره و حکومت و هم شرکتهای خصوصی می شود. فعالیتهای استخراج معدن بعضاً بالای زنان تأثیرات منفی نیز می گذارد که باید در نظر گرفته شود. به گونۀ مثال، فعالیتهای استخراج معدن می تواند سبب نقل مکان مردم شود و ممکن است حضور دختران در مکاتب و اشتراک آنها در رویدادهای اجتماعی را کاهش دهد.

بهبودبخشیدن تعلیمات استخراج معادن افغانستان

فریدریک کاریل از ادارۀ سروی جیولوژیک فنلد در زمینه اظهارداشت: "همکاری جدی تر و مؤثرتر میان سازمانهای مختلف دونر برای توسعۀ سکتور استخراج معادن در افغانستان حیاتی و ضروری می باشد".

همکاری میان نهادهای مختلف افغانستان، فلند، ایران و آلمان باعث می شود که کارشناسان و دانشمندان دارای تجارب علمی متنوع باهم گردهم آیند. این کار به ایجاد مناسبات و نیز تبادل دانش در عرصۀ علوم زمین شناسی به منظور استحکام سکتور استخراج معادن افغانستان کمک می کند.

پل عبوری، دیوار محافظوی و کانال آبیاری برای بدخشان

محترم عبدالبصیر، رئیس شورای انکشاف دهات محل چنین تاکید ورزید: "در میان خانه های رهایشی یک درۀ خطرناک وجودداشت. در جریان موسم بارانها سیلابها مصونیت این خانه ها جداً متأثر می ساخت". ولی اکنون حدود ۴٬۰۰۰ تن اهالی در ولسوالی یفتال پایان از دیوار محافظوی در برابر سیلابها مستفید خواهند شد.

دیتابیس انرژی برای ادارات و موسسات افغانی فرصتهای سکتور انرژی را بیشتر می سازد

معاون وزیر انرژی و آب گل محمد خلمی، هنگام افتتاح مراسم افتتاحیه، تأکید کرد: "من می خواهم از همکاری آلمان با افغانستان برای حمایت از توسعه پورتال اطلاعات انرژی افغانستان (AEIP) که اطلاعات بسیار متنوعی را ارائه می دهد تشکر کنم. این برای استفاده از بسیاری از سهامداران استفاده میشود. "

بازار زنانه در کابل

هدف این رویداد عبارت از پیونددادن دانشمندان و حرفه چیان نیز می باشد. ده تن محصلات پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابل به زنان تاجر بخاطر کمک در زمینۀ بهبودبخشیدن فروشات شان آموزش می دهند.

محترم فیروزخان مسجدی، معین وزارت تجارت و صنایع حین افتتاح نمایشگاه چنین خاطرنشان ساخت: "ما می خواهیم رابطه میان سکتور اکادمیک و سازمانهای حکومتی را بخاطر بهبود انسجام امور میان دو جانب افزایش دهیم." محترم فاروقی، رئیس پوهنتون کابل اضافه نمود: "بازار زنان در پوهنتون کابل یک فرصت بزرگی را برای محصلین بخاطر آموختن مسائل مربوط به بازار و فروشات محصولات فراهم خواهم کرد."

ورکشاپ بین المللی مبارزه علیه فساد اداری برای انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان

چنانچه اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان اظهار داشت، فساد اداری یک مشکل جدی در افغانستان بشمار می رود که باید به آن رسیدگی شود. فساد تاثیراتی جدی بر سطوح مختلف دارد: سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، و مانع ترقی کشورها می شود. متاسفانه، سیستم عدلی افغانستان از این موضوع مستثنی نیست. به هر حال، حقوقدانان می توانند یک نقش کلیدی در مبارزه با فساد ایفا کنند.

محمد اشرف رسولی، یک کارشناس مبارزه با فساد اداری تاکید داشت: «برای مبارزه موفقانه با فساد، به یک نهاد غیرسیاسی و مسلکی نیاز است. تخصص حقوقدانان در این زمینه بسیار بااهمیت است.»

کنفرانس جهانی ابتکار شفافیت صنایع استخراجی با حضور هیئت افغان در اندونیزیا

ابتکار شفافیت صنایع استخراجی، استاندرد جهانی برای شفافیت و مدیریت خوب در بخش استخراج است. این ادارۀ، استانداردها را برای مدیریت نفت، گاز و منابع معدنی کشور تنظیم می کند. ابتکار شفافیت صنایع استخراجی توسط دولت ها و شرکت ها و جامعه مدنی اجرا می شود. كشورهايكه از استاندارد استفاده مي كنند اطلاعات مربوط به پرداخت ماليات، مجوز، قرارداد، توليد و ديگر عناصر كليدي استخراج منابع طبيعي را، افشا مي كنند. افغانستان در سال 2010 کاندید عضویت این اداره شد و همچنان سعی میکند تا برای دستیابی عضویت کامل ابتکار شفافیت صنایع استخراجی، تمام شرایط لازم را کامل نماید.