دو مکتب، یک مرکز تربیه معلم و یک کانال آبیاری در بغلان

در جریان محفل روز گذشته، عبدالرئوف استانکزی، نماینده ریاست معارف، مردم را به فرستادن دختران شان به مکتب تشویق کرد. همچنین قاری عبدالحفیظ، یکی از معلمان مرکز تربیه معلم گفت: «من به یاد می آورم که در گذشته یک مکان موقت و چند خیمه برای مرکز تربیه معلم در پل حصار اختصاص داده شده بود. معلمان و شاگردان مجبور بودند 10 کیلومتر را برای رسیدن به این مرکز پیاده طی کنند. ما فضای درسی مناسبی نداشتیم. از این رو، بیشتر شاگردان نمی توانستند در زمستان یا تابستان در صنف ها شرکت کنند. اکنون با بهره مندی از ساختمانی که با کمک دولت آلمان ساخته شده، ما یک مکان آموزشی معیاری داریم.

دوره آموزشی با موضوع برابری حقوق و تساوی جنسیتی

بانو خدیجه کاظمی، رییس واحد جندر گفت: «ما باید این پیش فرض که معدن، یک بخش کاملا مردانه است را تغییر دهیم.» همچنین آقای زمانی، رییس منابع بشری افزود: «زنان می توانند یک نقش مهم در این بخش ایفا کنند. ایشان باید تشویق به ارایه درخواست کار و کسب وظیفه در این وزارت شوند.»

وسایل ورزشی برای 20 مکتب دخترانه در کابل و ایبک

در مراسمی که به همین مناسبت برگزار شده بود، نمایندگان برنامه ورزش برای توسعه و رییس معارف شهر کابل، محمد سعید منصور، تجهیزات مذکور را به مدیران و معلمان لیسه تاجور سلطانه در کابل تسلیم نمودند. عزیزالله عزیزی، یک نماینده ریاست معارف در این مراسم گفت: «ما از همکاری دولت آلمان قدردانی می کنیم و بر استفاده بهینه از این تجهیزات ورزشی در مکتب تاکید می نماییم. بدین ترتیب ما می توانیم به نتیجه بهتری در آینده برسیم.»  

1200 تخته سیاه برای 185 مکتب در ولایت بغلان توزیع شدند

تجهیزات تازه به طور بالقوه کیفیت تدریس را ارتقا خواهند داد. تخته، بخش مهمی از وسایل تدریس بشمار می رود و به معلمان کمک می کند تا درس ها را در جهت تعامل و سهمگیری بیشتر شاگردان طراحی کنند. به عنوان نتیجه، ظرفیت یادگیری متعلمان افزایش خواهد یافت. شاگردان می توانند درس ها را بهتر بفهمند و به خاطر بسپارند.

در جریان محفل امروز، آقای غلام محی الدین، رییس معارف بغلان گفت: «حدود 80 هزار دانشجوی دختر و پسر از آموزش بهتر بهره مند خواهند شد که تاثیر مثبت بالای کیفیت آموزش بغلان خواهد داشت. »

ترویج حقوق کودکان در قالب نمایش تیاتر برای 50 شهروند بلخ

اگرچه افغانستان با پیوستن به کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد در سال 1994 متعهد به حفاظت از حقوق کودکان شده است، اما همچنان موانعی، مانع برخورداری کودکان از حقوق شان می شوند. فقر، بی خانگی، سواستفاده، غفلت، بیماری های قابل پیشگیری و نیز دسترسی نامساوی به آموزش هنوز هم شایع هستند. به منظور مراقبت از کودکان افغانستان در برابر این چالش ها، بسیار مهم است که جوامع از حقوق کودکان و ترویج آن آگاه شوند. برای گسترش این معلومات، نمایش های تیاتر در روستاهای دوردست مورد نظر نیز برگزار می شوند.

40 تن از فارغین طبقه اناث پوهنتون برنامه کارورزی را در ولایت بلخ به اتمام رسانیدند

یکی از کارآموزان، خانم جمیله خاطرنشان کرد: «بسیار خرسندم که توانستم در این دوره کارآموزی شرکت کنم. این دوره راه را برای یافتن نخستین وظیفه ام، هموار کرد.» خانم نازیلا گفت: «در زمان دوره کارآموزی، توانستم مهارت هایم را افزایش دهم و اکنون با اعتماد به نفس برای وظیفه درخواست خواهم داد و در مصاحبه های کاری شرکت خواهم کرد.»

بیش از 120 نفر دو سالگی حکومتداری برای افغانستان را تجلیل کردند

رولا غنی، بانوی نخست افغانستان در سخنرانی کلیدی اش به دستاوردهای مجمع حکومتداری افغانستان اشاره کرد: «در جریان دو سال گذشته، مجمع حکومتداری افغانستان، دولت و جامعه جهانی را از موضوعات مهم در کشور، مانند نقش جامعه مدنی، اصلاحات خدمات ملکی، و برنامه ریزی و تنظیم مالی در سطح ولایتی، مطلع ساخت. ارایه نتایج و توصیه ها، دولت را قادر می سازد تا تصمیمات خویش را مبتنی بر شواهد اتخاذ کند.»

کارآموزی – برای بهبود جوانان و جامعه افغانی

بتعداد سه متخصص اقتصاد و کارآموزی و بیشتر از 70 ژورنالیست جهت بحث در مورد نقش و مسؤلیت رسانه ها در ترویج فرصت های کارآموزی در افغانستان گردهم آمده بودند.

برای معرفی موضوع و آغاز جلسه رسانه ها، سه متخصص افغان آقای احمد ولی سنگر مشاوری اقتصادی والی ولایت بلخ، آقای ناصر قاسمی رئیس اجرایی اتاق تجارت و صنایع ولایت بلخ، تاج محمد پیوند رئیس برنامه ترویج حاکمیت قانون ولایت بلخ سازمان همکاری آلمان با افغانستان، مختصر صحبت نموده و دیدگاه های خویش را در قسمت تجربه و تخصص خویش ارایه نمودند.

نشست پارلمانی افغانستان در هند با موضوع مدیریت منابع طبیعی

رمضان جمعه زاده، رییس کمیته مدیریت منابع طبیعی پارلمان گفت: «مقدار خسارتی که در عایدات دولت بر اثر هزینه ها و مالیات های پرداخت نشده و استخراج غیرقانونی وارد می شود، تکان دهنده است.» بنا بر یک بررسی داخلی، 25 شرکت به طور تخمینی 4 میلیارد افغانی به دولت بدهکارند. جاوید نورانی، عضو گروه ذینفعان ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان در این باره گفت: «در گذشته سطح بالایی از معافیت در مقابل شرکت هایی که مالیات یا حق الامتیاز خود را نمی پرداختند، وجود داشت.» در شرایطی که قراردادها قدیمی، خارج از اعتبار یا ناموجود هستند، استخراج ها همچنان ادامه می یابند.