کنفرانس وضعیت کسب و کار در کابل

بیش از 150 تن از مقام های بلندرتبه از وزارت های مختلف افغانستان مانند وزارت تجارت و صنایع؛ وزارت زراعت، آبیاری و مالداری؛ وزارت اقتصاد؛ وزارت مالیه؛ و وزارت داخله در این کنفرانس شرکت کردند. نمایندگان اتاق تجارت و صنایع افغانستان، انجمن ها، اتحادیه ها و فدراسیون های تجاری نیز حضور داشتند.

120 کارمند دولت یک دوره آموزشی دو روزه با موضوع مراقبت از ساختمان را به پایان رساندند

در محفل اهدای اسناد فراغت، آقای سید قسیم، یک تن از کارمندان دولت از ولسوالی بلخ گفت: «پیش از این دوره آموزشی من نمی دانستم که مراقبت از ساختمان یک موضوع جدی است. اکنون پی بردم که به منظور استفاده درازمدت از ساختمان های دولتی، مراقبت از آنها بسیار مهم است.»

دولت محلی بدخشان و علمای دین ترویج حکومتداری خوب را مورد بحث قرار دادند

علمای دینی، به طور مستقیم به مردم دسترسی دارند. این امر، فرصت مناسبی برای دولت های محلی تلقی می شود تا پیام شان را از طریق ایشان به مردم منتقل کنند. تا کنون، مشکلی اساسی نبود ارتباط میان ایشان بود. به منظور تغییر این وضعیت، دفتر ولایت بدخشان، نشست امروز را با کمک برنامه ترویج حکومتداری خوب دولت آلمان برگزار کرد.

تهداب گذاری دو مکتب در بدخشان

در جریان محفل، آقای احمد فیصل بیگزاد، والی ولایت بدخشان خاطرنشان کرد: «صلح و امنیت، اساس یک محیط آموزشی خوب اند. کسب علم نیز یک نیازمندی جدی برای توسعه صلح آمیز کشور ما است. از این رو، محفل تهداب گذاری این مکتب و ساخت 9 مکتب دیگر، گامی ارزنده در ولایت ما بشمار می رود.»

دکتور فرانک پل، نماینده وزارت همکاری اقتصادی و توسعه دولت آلمان (BMZ) گفت: «آلمان به توسعه افغانستان متعهد است. ما بسیار خرسندیم که ساخت و نوسازی ۱۰ مکتب در بدخشان اکنون در حال اجرا است. ما باورمندیم که تعلیم، کلید یک آینده صلح آمیز برای این کشور می باشد.»

بازسازی شاهراه ملی کندز – خلم به مرحله مهمی رسید

دکتور مانفرد مایر، کمیشنر توسعه ای وزارت همکاری اقتصادی و توسعه آلمان (BMZ) گفت: «بهره برداری از این قسمت بسیار مهم از شاهراه کندز – خلم گامی حیاتی بشمار می رود، چرا که این شاهراه، بخش بااهمیتی از زیربنای افغانستان است. این شاهراه برای حمل و نقل موثر اجناس و مسافران میان ولایت های شمالی و کشورهای همسایه بسیار مهم است.»

در جریان محفل گشایش شاهراه، آقای محمود بلیغ، وزیر فواید عامه گفت: «ما از ساخت این شاهراه بسیار خرسندیم و در عین حال متعهد هستیم که از این جاده به شکل درست مراقبت کنیم، تا مردم بتوانند برای سال های زیادی از آن استفاده کنند.»

۱۳۴ انجینر مهارت های شان در زمینه طراحی پروژه های ساختمانی را ارتقا دادند

از حدود دو ماه بدین سو، انجینران ریاست های مختلف از ولایت های بدخشان، بغلان، بلخ، کندز، سمنگان و تخار در دوره آموزشی یادشده با موضوع چگونگی طراحی و بررسی ساخت جاده و پل شرکت کردند. این دوره آموزشی پیشرفته، پس از دوره آموزشی ابتدایی سال گذشته که به مبانی جاده سازی اختصاص داشت، برگزار شد.

بررسی فرصت های تجارت در سکتور انرژی افغانستان

ظرفیت کلان افغانستان در عرصۀ انرژی وسیعاً تائید شده است. ولی یک ارزیابی همه جانبۀ شرایط بازار و فرصت های تجارت تا کنون انجام نیافته است. این بررسی دربارۀ مارکیت انرژی خورشیدی اکنون برای سرمایه گذاری های خصوصی پیشنهادات را فراهم می سازد. چنین سرمایه گذاری ها نه تنها بالای موجودیت برق در کشور تأثیر مثبت خواهد داشت، بلکه همچنین منتج به بهره برداری فرصت های تجارت خواهد شد و برای مردم محلات کار و عواید را بوجود خواهد آورد.

حمایت از حقوق کودکان در افغانستان: تدوین یک برنامۀ عمل

هرچند افغانستان پس از تصویب کنوانسیون حقوق کودکان سازمان ملل متحد مصوب سال ۱۹۹۴ به حمایت حقوق کودکان متعهد است، شمار زیادی از کودکان هنوز هم از فقر، عدم مسکن، سؤاستفاده، اغماز، امراض قابل جلوگیری و نیز دسترسی غیرمساوی به تعلیم و تربیه رنج می برند.

سازمان های غیرحکومتی مانند بنیاد آشیانه یا آینده برای کودکان و نیز نمایندگان حکومت و رسانه ها در دوره آموزشی مذکور اشتراک ورزیدد. از جملۀ ۲۰ تن اشتراک کنندگان، هشت تن از سمنگان و بقیه از ولایت بلخ بودند.

نشست عمومی و پاسخگویی برای بیش از 250 شهروند در ولسوالی بلخ

نشست عمومی و پاسخگویی، زمینه گفتگو را برای شهروندان و مقام های حکومتی درباره فعالیت های دولت و پروژه های توسعه ای در ولسوالی بلخ فراهم کرد. یکی از شرکت کنندگان این محفل گفت: «این سلسله نشست ها زمینه آگاهی مردم از فعالیت های حکومت و برنامه های آینده اش برای ولسوالی را فراهم می کنند.»

ساکنان محل قادر شدند تا درباره موضوعات مورد علاقه شان صحبت کنند، بپرسند و نظر بدهند. از سوی دیگر دولت محلی از این فرصت برای تشریح برنامه ها و فعالیت های آینده اش به شهروندان استفاده کرد. مقام های مسئول و نمایندگانی از نهادهای مختلف در این نشست شرکت کردند.