15 استاد دانشگاه در یک دوره آموزشی در چین شرکت کردند

در جریان 15 روز گذشته، در حدود 20 معلم چینی برای 15 استاد از دانشگاه های افغانستان تدریس کردند. شرکت کنندگان بنا بر موضوعات مختلف درسی، به شش گروه تقسیم شدند. کوچکی گروه ها، به استادان افغان اجازه داد تا در زمینه های متفاوت، دانش عمیقی را بدست آورند. به عنوان مثال در بخش اقتصاد معدن، ایشان هزینه استخراج را محاسبه کردند (بشمول هزینه های زیست محیطی) و نتیجه را با درآمد مورد انتظار مقایسه نمودند. چنین محاسباتی برای تداوم پروژه های استخراجی در آینده، حیاتی است.

محفل تهداب گذاری یک شفاخانه جدید مادر و کودک در شفاخانه منطقه ای بلخ

در محفل تهداب گذاری شفاخانه یادشده، آقای فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه افغانستان خاطرنشان کرد: «پس از پایان کار ساختمانی این شفاخانه، دسترسی به خدمات صحی برای مادران و کودکانی که در بلخ و ولایت های همجوار زندگی می کنند، به طور قابل ملاحظه ای بهبود خواهد یافت.» آقای الکساندر فیرلی، معاون کنسولی آلمان گفت: «شفاخانه مادر و کودک گام مهمی در مبارزه با بیماری های کودک و نیز مرگ و میر مادران و کودکان خواهد بود. ما مقامات افغان را به مدیریت پایدار این شفاخانه تشویق می کنیم.»

نشست رسانه ای با موضوع استفاده پایدار از آب های زیرزمینی در کابل

در بخش نخست این برنامه، رییس هایدروجیالوجی وزارت انرژی و آب، رئیس عمومی شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان، هماهنگ کننده پروژه در بانک توسعه ای KfW کشور آلمان، و نیز یک فعال جامعه مدنی، به طور خلاصه درباره این دو پرسش، سخنرانی کردند: آب زیرزمینی چرا مهم است و چگونه می توان از آن به شکل پایدار بهره مند شد؟

۷۰ تن زنان در خدمات ملکی بدخشان دورۀ کارآموزی را به پایان رسانیدند

یکی از کارآموزان بنام محترمه سلما اظهار امیدواری کرد که این برنامه تمام شاملین را قادر خواهد ساخت تا یک محل کار بدست آورند و "چالشهای را که خانواده های ما و جامعۀ ما هنوز به آن مواجه اند، رفع سازند." یک کارآموز دیگر بنام محترمه بدیره اضافه نمود که چالش مهم فارغ التحصیلان اناث همانا عدم تجربۀ مسلکی آنهاست. وی گفت: "خوشبختانه، من و هفت تن کارآموزان دیگر در نهادهای دولتی بدخشان کار بدست آورده ایم."

علاوه برآن، استخدام زنان به درآمد خانوارهای انفرادی می افزاید و در پیشرفت انکشاف اقتصادی افغانستان کمک می کند.

دیالوگ میان پولیس و شهروندان در بلخ: تجهیز مجالس مشورتی مردم

تا کنون، مجالس مشورتی اهالی در ده ولسوالی ولایت بلخ تدویر یافته است که از لحاظ مالی از جانب ادارۀ همکاری افغان-آلمان حمایت شده اند. این مجالس به مردم امکان می دهد نگرانی امنیتی و مسائل حقوقی را با ریاست پولیس مردمی در میان بگذارند. با تشکیل کمیته ها که هرکدام دارای ۱۸ عضو منتخب می باشد، نمایندگان محلات، اعم از زن و مرد، نگرانیها و موضوعات مهم را با نمایندگان پولیس مردمی ماهانه شریک می سازند.

کارگاه آموزشی برای 34 نماینده دولت افغانستان

دکتور انیس گل اخگر، کارشناس جندر در دفتر ولایت بدخشان گفت: «تمام شهروندان باید از اهمیت این قطعنامه آگاه شوند. دولت افغانستان موظف است تا در مطابقت با قاعده های بین المللی عمل کند. مشارکت زنان نباید فقط سمبولیک باشد. زنان باید در بخش های مختلف، در پست های تصمیم گیری گماشته شوند.» همچنین دکتور ذوفنون حسام ناطق، رییس ریاست امور زنان بدخشان گفت: «ما امیدواریم که شرکت کنندگان نظرها و یافته های شان را با تمام شهروندان و همکاران خویش به اشتراک بگذارند، تا به این قطعنامه سازمان ملل، در آینده بیش از پیش توجه صورت گیرد.»

آب برای عدالت

تا امروز، فقدان دسترسی مناسب به آب مانع کار ریاست عدلیۀ سمنگان می شد. برای انتقال آب به عمارت آنریاست از کامیونها استفاده صورت می گرفت و این کار جریان کار روزمره را مختل می کرد. کاستیهای آب مؤثریت کارکنان را کاهش می بخشید و آنها به مشکل می توانستند توجه خویش را بویژه در روزهای گرم تابستان به کار معطوف نمایند.

تجهیزات و آموزش های تازه، خدمات رادیو و تلویزیون بلخ را بهبود می بخشد

رادیو و تلویزیون بلخ، دوره آموزشی یادشده را با حمایت برنامه توسعه ظرفیت منطقه ای همکاری افغان – آلمان (RCD)، مدیریت و میزبانی نمود. این دوره شامل آموزش پیشرفته برنامه های ادیت، طراحی و مبانی خبرنگاری می شد. محمد شریف حبیب، یکی از شرکت کنندگان این دوره گفت: «با شرکت در این دوره آموزشی، من توانستم مهارت های کمپیوتری ام را ارتقا ببخشم. انجام کارها برای من بسیار ساده تر خواهد شد و از این پس، من قادر به اجرای فعالیت های روزانه ام به شکل حرفه ای تری خواهم بود.»