ویډیوګانی، انځورونه، د برياليتوب کيسې او مصاحبي، بروشرونه او نور نشراتی مواد او معلومات - دا مخ مختلف معلومات او رسنیز توکی د افغانستان سره د آلمان همکاری د کار او لاسته راوړنو په هکله برابروي.

 

فلتر

Results 39

د افغانستان لپاره د المان پراختیایي چارو تعقیبوونکی

د افغاني مالکیت پیاوړئ کول د افغانستان سره د پراختیایي همکارۍ په اړه د آلمان...

Brochure 'Women in Development' (EN)

اطلاعات او شمېرې - له افغانستان سره د آلمان همکاری

Provincial Map Afghanistan with Icons (EN)

د اوبو دسکتور د سمونتیا پروګرام (WSIP)

د ښاري اوبو رسولو پیاوړي کول

د پاکستان-افغانستان-تاجکستان د سیمه ایز ادغام پروګرام

اقتصادي پراختیا او کارجوړونې ته وده ورکول

د افغانستان په شمال کې د اقتصادي بیخبنا بیاجوړنه

په کابل کې د چهلستون پارک بیارغونه

د مزارشریف نړیوال هوایي ډګر