ویډیوګانی، انځورونه، د برياليتوب کيسې او مصاحبي، بروشرونه او نور نشراتی مواد او معلومات - دا مخ مختلف معلومات او رسنیز توکی د افغانستان سره د آلمان همکاری د کار او لاسته راوړنو په هکله برابروي.

 

فلتر

پايلې 15

د افغانستان لپاره د المان پراختیایي چارو تعقیبوونکی

Strengthening the Afghan National Police via literacy classes - EN

Qarmagul successfully participated in Afghan National Police Literacy Classes...

Malaka is one of the first female facilitators in the Afghan National Police -...

Literacy Classes for the Afghan National Police (EN)

د چهلستون د بڼ بیارغونه

د افغاني مالکیت پیاوړئ کول د افغانستان سره د پراختیایي همکارۍ په اړه د آلمان...

Brochure 'Women in Development' (EN)

اطلاعات او شمېرې - له افغانستان سره د آلمان همکاری

State-Building in a Fragile Environment (EN)