ویډیوګانی، انځورونه، د برياليتوب کيسې او مصاحبي، بروشرونه او نور نشراتی مواد او معلومات - دا مخ مختلف معلومات او رسنیز توکی د افغانستان سره د آلمان همکاری د کار او لاسته راوړنو په هکله برابروي.

 

Filter

Results 35

د افغانستان د بیارغاوني لپاره کارپوهان

په افغانستان کې د داخلي بې ځایه شویو خلکو ادغام

په کابل کې د المان ملاتړ شوو ښوونځیو پیاوړي کول

د افغانستان په شمال کې ولایتي سلاکاران (PANA)

د راستنیدونکو او بیځایه شویو لپاره لرلیدونه

د پرمختیایی پروګرام لپاره مهاجرت

(WSIP) د اوبو د سکتور د سمونتیا پروګ

کابل لپاره د اوبو ښه رسونه

(TVET) د تخنیکي او حرفوي زده کړې او روزن ملاتړ

(SPNA) د افغانستان د شمال د ثبات جوړونې پروګرام

(EIDA, J4P, SEDEP) دوامداره اقتصادي پراختیا او کار جوړونې ته وده ورکول

د افغان پولیسو د ښوونې او دوزنی او سواد د زده کړې څخه ملاتړ (PCP)