افغانستان او آلمان د محلي پراختیا د شورا دپاره روزنیز انستیتوت پرانیستل

د کندز په ښار کې د روزنې نوې ودانۍ د افغانستان د څلورو شمالي ولایتونو دمحلي پراختیا د شوراګانو (CDC) د غړو دپاره د روزنې مناسب چاپیریال برابروي.
11.05.1393
د دغو شوراګانو غړي به د لومړنیو او پرمختللو مضمونونو په زده کولو سره د دې توان ولري چې خپل مهارتونه سمبال کړي او د دولتی ادارو او پراختیایي سازمانونو په وړاندې د خلکو د ګټو او وړاندیزونو څخه په بشپړه توګه استازیتوب وکړي. نوموړۍ انستیتوت د المان د حکومت د ۱۸،۴ میلیونو افغانیو په مالي مرسته ودان او تجهیز شوی دی.

د کندز ولایت استازی غاښلی محمد ظاهر رشاد، ښاغلی مولوی رشاد رشاد د حج او اقاف مدیر، او د کندز او بغلان په ولایتونو کې د المان د اقتصادي همکاریو او پراختیا وزارت (BMZ) کمیشنر ښاغلي مانفرید مایر، د کندز د محلي پراختیا د شورا (CDC) د پاره یو نوۍ انستیتوت په رسمي توګه پرانیست. د انستیتوت نوې ودانۍ به د شورا د غړو دپاره نوي د زده کړي ټولګي او روزنیزې آسانتیاوي برابرې کړي. دغه ډول شوراګانې د محلاتو د غړو څخه جوړې شوی دي او د پراختیایی پروژو د پلي کولو او څارنې مسئولیت په غاړه لري. د شورا غړي اوس کولای شي په ورکشاپونو کې د روزنې په یوه مناسب چاپیریال کې برخه واخلي او د خلکو سره د اړیکو په ډګر کې خپل مهارتونه سمبال کړي. د کلیو او بانډو استازي همداراز د حکومتی او ناحکومتی سازمانونو سره د خبرو اترو په ترڅ کې د خپلو سیمو د ګټو او وړاندیزینو څخه استازیتوب کوي. په نوموړي انستیتوت کې به د مالي مدیریت، پیریدلو، د پروژو د مدیریت او د کلیوالي پراختیا او نورو موضوعاتو په باب راز راز روزنیز پروګرامونه او ورکشاپونه پرمخ بول شي.

په کندز کې دغه انستیتوت چې د کلیو د بیارغونې او پراختیاد ریاست (DRRD) په انګړ کې په دوو پوړیو کې ودان شوی دی د کورسونو او ورکشاپونو دپاره اته د زده کړې ټولګي، او د ښوونکو او اداري کارکوونکو دپاره څو نورې برخې لري. په ساختماني پروژه کې همدارنګه د انستیتوت دپاره د تجهیزاتو پیرودل لکه د چاپ ماشینونه، د فوتو کاپی ماشین، یو بروجیکتور، میزونه او څوکۍ، ایرکندیشنونه او د دفتر او روزنې اساسی وسیلې شاملې دي. د یوه ښوونکي د مقررولو دپاره یو پست هم اعلان شوی دی. هیله ده چې د ولسوالۍ د پراختیا د شورا او د محلی پراختیا دشورا دغړو دپاره لومړي کورسونه او ورکشاپونه د دوو راتلونکي اونیو په ترڅ کې جوړشي. داچې نوموړۍ انستیتوت ددې توان لري چې د افغانستان د دریو شمالي ولایتونو برخه والو ته روزنه ورکړي، د ۶۳۸ محلی پراختیا او د ولسوالۍ پراختیا د شوراګانو په مجموعي توګه ۸۶۳۰  تنه غړي، چې ۵۴۰۰ تنه یې نارینه او ۳۲۳۰ تنه یې ښځینه دي، او همدا راز ۵۰۰ تنه د کندز د کلیو بیارغونې او پراختیا د ریاست کارکوونکي به د هغه نه ګټه پورته کړي.

د انستیتوت د ودانیزې پروژې په باب پریکړه د کندز د ولایتي پراختیا د کمیټې (PDC) له خوا د ۲۰۱۱ کال د مې په میاشت کې وشوه. د سیمه ایز ظرفیت د پراختیا د وجهی صندوق (RCDF)په مرسته د کندز د کلیو د بیارغونې او پراختیا د ریاست د دې پروژې د پلي کیدو مسئولیت په غاړه درلود. د المان د اقتصادی همکاریو او پراختیا وزارت (BMZ) د تجهیزاتو په شمول د پروژې ټول لګښت چې ۱۸،۴ میلیونو افغانیو ته رسیږي تمویل کړی دی.

د سیمه ایز ظرفیت د پراختیا وجهي صندوق (RCDF) چې د افغان-آلمان د همکاری د پروګرام یوه برخه جوړوي د Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH د ادارې له خوا پر مخ بیول کیږي . دا صندوق د افغانستان په شپږو شمالی ولایتونو کې د ولایتونو او ولسوالیو په کچه د افغاني پارتنرو سره ددوی د پراختیایی لومړیتوبونو پربنا مرسته کوي او په عین حال کې د دولت ملکي کارکوونکو لپاره روزنیز کورسونه او د لارښوونې پروګرامونه  جوړوي. ددغه صندوق  موخه د هغه د کار د پراخ ډګر په پام کې نیولو سره داده چې په پروسو باندې افغاني مالکیت لوړ کړي، د افغانستان دولتی ادارې مظبوتې کړي او شفافیت او دټولو خلکو برخه اخیستنه وهڅوي.