د افغان-آلمان همکاري په افغانستان کې د راتلونکي تخنیکی او مسلکي زده کړې د پاره لاره اواروي

افغانستان د ښوونې او روزنې وزارت معین ښاغلي آصف ننگ، او په افغانستان کې د آلمان سفیر ښاغلي مارتین ییگر په تخنیکی او مسلکي تعلیماتو او زده کړې کې د خلکو دوڼدې او مسئولیت کنفرانس رسماًپرانیست.
13.12.1392
په دغه غونډه کې ۲۵۰ تنو برخه اخیستی وه او په کاري ګروپونو کې یې په کار کې د زده کړې او تعلیم د پاره د افغانستان رسمی سیستم د پراختیا د پوتنسیال په باب خبری اترې وکړي.

“Development in Afghanistan greatly depends on the development of the education and TVET sector. The assistance we get from the German Government means a lot to us and is of great value to the future of the country.” - Asif Nang, Deputy Minister of Education

نن په تخنیکی او مسلکي تعلیماتو او زده کړې کې د خلکو دوڼدې او مسئولیت په باب دوه ورځنئ کنفرانس پرانیستل شو. دغه غونډه چې د تخنیکی او مسلکي تعلیماتو او زده کړې د معینیت له خوا د آلمان د حکومت په مرسته جوړشوی دی د ولسي او مشرانو جرګو د ښوونې او روزنې کمیټو استازو، د راز راز ریاستونو او ټولنو مینه والو په کې برخه اخیستی ده او د افغانستان د تخنیکی او مسلکي تعلیماتو او زده کړې د اوسني سیستم ارزونه کوي او ددې سیستم د پراختیا په موخه به د هیواد دکار موندلو او اقتصادی راتلونکي د پاره وړاندیزونه وړاندې کړي .
څرنګه چې ښاغلی آصف ننګ په خپله پرانیستونکي وینا کې وویل: “د افغانستان پرمختګ د ښونی او روزنی او تخنیکی او مسلکی ښونی سره تړون لری. د آلمان له خوا برابر شوي مرستی مونږ ته ډیر مهم او د افغانستان د راتلونکی لپاره ډیر ارزښت لري”. نوموړي د آلمان د حکومت څخه د هغه هیواد د ژمنو د مننې په ویلو سره د افغانستان د ځوانانو دراتلونکي د لرلیدونو د برابرولو د مرستې د پاره د نظرونو د اوږدمهالې تبادلې څخه هرکلۍ وکړ. د افغانستان د ښوونې او روزنې د وینا نه وروسته ښاغلي ییګر وویل: ”د تخنیکی تعلیماتو او مسلکي زده کړې د پاره د یوه اغیزناکه سیستم درلودل د ټولنیز او ادغام او اقتصادی پراختیا یو ارزښتناکه شرط ګڼل کیږي. “ ده زیاته کړه چې آلمان به د پخوا په شان د هغه وزارت سره خپل ملګرتوب او مرستې ته دوام ورکړي. ده همدارنګه وویل: “تخنیکی تعلیمات او مسلکي زده کړه به په راتلونکي هم د ۲۰۱۴  کال وروسته د آلمان-افغانستان د پراختیایی همکارۍ د پاملرنې وړ وي . ”
په تخنیکی او مسلکي تعلیماتو او زده کړې کې د خلکو دوڼدې او مسئولیت کنفرانس په خپل ډول کې لومړۍ کنفرانس دی چې په افغانستان کې جوړیږي. دهغو راز راز سازمانونو له ډلې څخه چې د مسلکې روزنې د یوه اغیزناکه سیستم مینه وال دي لکه د ولایتی شورا ګانو غړو، د علما او روحانیانو استازو او د ښځو شورا، د ښوونې او روزنې ولایتي رئیسانو او د ښوونځیو او انستیتونو سرښوونکو او ملکي کارکوونکو او د کسبه کارانو او او سوداګرو د فدراسیون استازو له ډلو نه ۲۵۰ تنه استازي دغې غونډې ته در برخې اخیستنې د پاره رابلل شوی دي. د نوموړي کنفرانس په دوه ورځني اجندا کې د تخنیکی او مسلکي تعلیماتو او زده کړې د پاره غونډې د منجمنت او همکاریو د موډلونو د پراختیا په باب یو شمیر ورکشاپونه او غونډې شاملې دي .
د تخنیکی او مسلکي تعلیماتو او زده کړې پروګرام چې د افغانستان د ښوونې او روزنې په نژدې همکارۍ د آلمان د حکومت له خوا تمویلیږي په افغانستان کې د تخنیکی او مسلکی تعلیماتو او زده کړې دپاره د مسلکي ښوونځیو یوه دوامداره رسمي سیستم ته وده ورکوي. ددې پروګرام موخه داده چې د ډیرو ځوان افغانانو سره مرسته وشي چې مسلکي مهارتونه د کار د امکاناتو د ښه کولو او د یوه منظم معاش د پیدا کولو په موخه زده کړي.